Cysylltu â ni

ynni

Efallai y bydd Ewrop yn symud yn ôl i lo wrth i Rwsia wrthod llif nwy

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Yn y llun yn Lubmin, yr Almaen ar 8 Mawrth 2022, mae pibellau yn y cyfleusterau glanfa ar gyfer piblinell nwy 'Nord Stream 1'.

Roedd prynwyr nwy Rwseg mwyaf Ewrop yn rasio am gyflenwadau tanwydd amgen yr wythnos hon. Gallent losgi mwy o lo i ddelio â llifoedd nwy is o Rwsia, sy'n bygwth argyfwng ynni yn y gaeaf os nad yw stoc yn cael ei ailgyflenwi.

Mae'r Almaen, yr Eidal ac Awstria i gyd wedi nodi eu bod yn credu y gall gweithfeydd pŵer sy'n llosgi glo helpu'r cyfandir i fynd trwy'r argyfwng sydd wedi gweld prisiau nwy yn codi ac wedi cynyddu'r heriau sy'n wynebu llunwyr polisi yn ymladd chwyddiant.

Roedd cyhoeddiad dydd Llun gan lywodraeth yr Iseldiroedd y byddai'n codi cap ar gynhyrchu gweithfeydd pŵer glo ac yn actifadu cam cyntaf cynllun argyfwng ynni yn arwydd o'i pharodrwydd i wneud hynny.

Oherwydd ansicrwydd yng nghyflenwad Rwseg, mae Denmarc hefyd wedi dechrau cam cyntaf cynllun nwy brys.

Roedd yn nes at ddatgan argyfwng ynni ar ôl i Eni , y cwmni olew, ddatgan bod Gazprom Rwsia (GAZP.MM.) wedi dweud wrtho y byddai ond yn derbyn cyfran o’i gais am gyflenwadau nwy ddydd Llun.

Mae'r Almaen hefyd wedi gweld llifoedd is yn Rwseg ac mae bellach wedi cyhoeddi ei chynllun diweddaraf ar gyfer storio nwy. Gallai hefyd ailgychwyn y gorsafoedd pŵer glo yr oedd wedi bwriadu eu dileu.

hysbyseb

Dywedodd Robert Habeck, Gweinidog yr Economi, er ei bod yn boenus i wneud hynny, ei bod yn angenrheidiol er mwyn lleihau’r defnydd o nwy. Mae'n rhan o'r Blaid Werdd, sydd wedi dadlau dros adael glo yn gynt, sy'n allyrru mwy o nwyon tŷ gwydr.

"Ond os nad yw'n cael ei wneud, yna mae risg na fydd yr unedau storio yn ddigonol ar ddiwedd y flwyddyn tuag at y gaeaf. Dywedodd os na fyddwn yn gwneud hynny, yna byddwn yn cael ein trin ar sail wleidyddol."

Cafodd beirniadaeth gynharach Rwsia o Ewrop ei hailadrodd ddydd Llun gan Rwsia. Gosododd y Gorllewin sancsiynau yn dilyn goresgyniad yr Wcráin. Mae hwn yn llwybr cludo nwy mawr i Ewrop ac yn allforiwr mawr o wenith.

Ddydd Llun, roedd contract nwy mis blaen meincnod Ewropeaidd yr Iseldiroedd yn masnachu ar € 124 ($ 130 / MWh), i lawr o € 335 eleni ond i fyny mwy na 30% dros ei lefel y llynedd.

Markus Krebber (Prif Swyddog Gweithredol cynhyrchydd trydan mwyaf yr Almaen RWE (RWEG.DE), dywedodd y gallai prisiau pŵer gymryd hyd at bum mlynedd cyn iddynt ddychwelyd i'w lefelau blaenorol.

Y prif lwybr sy'n cyflenwi economi fwyaf Ewrop â nwy Rwsiaidd yw piblinell Nord Stream 1. Roeddent yn rhedeg ar gapasiti o tua 40% ddydd Llun, er eu bod wedi cynyddu ychydig ers dechrau'r wythnos ddiwethaf.

Yn ôl yr Wcráin, gallai ei phiblinellau lenwi unrhyw fwlch cyflenwad trwy Nord Stream 1. Dywedodd Moscow yn flaenorol na all bwmpio mwy trwy biblinellau Nid yw Wcráin wedi cau i ffwrdd.

Roedd Eni ac Uniper , cyfleustodau Almaeneg Uniper ( UN01.DE ), yn ddau o'r cwmnïau Ewropeaidd a honnodd eu bod yn derbyn llai o nwy Rwsiaidd na chyfeintiau contract. Fodd bynnag, mae stociau nwy Ewrop yn dal i lenwi'n araf.

Roedden nhw 54% yn llawn ddydd Llun, yn erbyn y targed o 80% Hydref a 90% Tachwedd gan yr Undeb Ewropeaidd.

Dywedodd gweinidogaeth economi’r Almaen y gallai dod â gorsafoedd pŵer sy’n llosgi glo yn ôl gynyddu’r capasiti hyd at 10 gigawat rhag ofn y bydd prinder nwy. Bydd tŷ uchaf y senedd yn pleidleisio ar y gyfraith ar 8 Gorffennaf.

Y German diweddaraf mesurau cynnwys System Arwerthiant i annog diwydiant i ddefnyddio llai o nwy a chymorth ariannol ar gyfer Gweithredwr Marchnad Nwy'r Almaen, trwy KFW (KFW.UL), er mwyn llenwi storfa nwy yn gyflymach.

Dywedodd RWE ddydd Llun y gallai ymestyn gweithrediad tair gwaith pŵer glo brown 300 Megawat (MW), pe bai angen.

Daeth llywodraeth Awstria i gytundeb gyda’r cyfleustodau Verbund i drosi gorsaf bŵer nwy yn lo pe bai argyfwng. OMV (OMVV.VII) dywedodd ddydd Llun y byddai Awstria yn derbyn hanner ei chyflenwad nwy arferol am yr ail ddiwrnod.

Bydd yr Iseldiroedd yn codi cap cynhyrchu ar weithfeydd pŵer sy’n llosgi glo er mwyn arbed nwy o ystyried cynlluniau Gazprom i leihau cyflenwadau i Ewrop. Fe wnaeth Rob Jetten, gweinidog ynni'r Iseldiroedd, y cyhoeddiad ddydd Llun. Dywedodd fod y llywodraeth hefyd wedi rhoi cam “rhybudd cynnar” ar waith mewn cynllun argyfyngau ynni tair rhan.

Torrodd Gazprom Rwsia, cwmni a reolir gan y wladwriaeth, gapasiti Nord Stream 1 yr wythnos diwethaf. Cyfeiriodd at yr offer dychwelyd hwyr a oedd yn cael ei wasanaethu yng Nghanada gan Siemens Energy (SIEGn.DE).

Dywedodd Dmitry Peskov, llefarydd ar ran Kremlin, "Mae gennym ni nwy. Mae'n barod i'w anfon, ond mae angen i'r Ewropeaid ddychwelyd yr offer y dylid ei atgyweirio yn unol â'u rhwymedigaethau."

Mae swyddogion o'r Almaen a'r Eidal wedi datgan bod Rwsia yn defnyddio'r esgus hwn i dorri cyflenwadau.

Bydd pwyllgor technegol nwy naturiol yr Eidal yn cyfarfod ddydd Mawrth. Mae wedi nodi y gallai ddatgan lefel uwch o rybudd yr wythnos hon mewn ymateb i ostyngiadau parhaus Rwsia mewn cyflenwadau.

Byddai hyn yn gosod mesurau i leihau defnydd. Gallai gynnwys dogni nwy ar gyfer defnyddwyr diwydiannol dethol, cynyddu cynhyrchiant mewn gorsafoedd pŵer glo, a gofyn am fewnforion nwy ychwanegol gan gyflenwyr eraill yn unol â chontractau presennol.

($ 1 0.9508 = €)

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd