Cysylltu â ni

ynni

Labelu niwclear a nwy yn y dyfodol fel egni “gwyrdd”. 

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae’r diwydiannau Ewropeaidd yn symud tuag at drawsnewidiad newydd sy’n cofleidio niwclear a nwy fel egni “gwyrdd” ar ôl pleidlais hanesyddol gan Senedd Ewrop, gan wrthod cynnig i wrthwynebu cynnwys niwclear a nwy fel gweithgareddau economaidd amgylcheddol gynaliadwy. Heb os, mae'r diwydiannau'n berchen ar lywyddiaeth Ffrainc yr UE yn “Garland of Sonnets” am eu lobi ddwys, gan wneud y penderfyniad dadleuol yn bosibl. Yn y cyfamser, mae'r gwrthwynebiad i'r persbectif hwn yn canolbwyntio ar yr achos cyfreithiol i rwystro'r datblygiad diangen ar lefel Llys Cyfiawnder Ewrop (ECJ) - yn ysgrifennu Anna Van Densky.

Mae labelu niwclear a nwy yn y dyfodol fel egni “gwyrdd” yn bwysig iawn rhwng lobi niwclear Ffrainc, a hyrwyddwyr nwy siâl yr Unol Daleithiau, ill dau yn cyfnewid dewrder. Achosodd y tro corwynt o gynddaredd ar ran y pleidiau Gwyrdd gwleidyddol, a gollodd eu hachos i'r gwrthwynebwyr pwerus, gyda chefnogaeth actorion y wladwriaeth.

Yng Nghyfarfod Llawn mis Gorffennaf o Senedd Ewrop yn Strasbwrg nid oedd yr Aelodau (ASEau) yn gwrthwynebu Deddf Ddirprwyedig Tacsonomeg y Comisiwn i gynnwys gweithgareddau ynni niwclear a nwy penodol, o dan amodau penodol, yn y rhestr o weithgareddau economaidd amgylcheddol gynaliadwy a gwmpesir gan y Ddeddf honno. a elwir yn Tacsonomeg yr UE. Yn wreiddiol, cynlluniwyd y Tacsonomeg i fynd ar drywydd targedau hinsawdd ac ynni’r UE ar gyfer 2030, gan eu cyflawni drwy’r buddsoddiadau perthnasol mewn prosiectau cynaliadwy, sy’n gallu gwrthsefyll trychinebau amgylcheddol posibl.

Gan fod y Comisiwn yn mynnu bod rôl i fuddsoddiad preifat mewn gweithgareddau nwy a niwclear yn y cyfnod pontio gwyrdd, mae wedi cynnig dosbarthu rhai gweithgareddau nwy ffosil ac ynni niwclear fel rhai trosiannol ar gyfer cyfrannu at liniaru newid yn yr hinsawdd.

Fodd bynnag, mae cynnwys rhai gweithgareddau nwy a niwclear yn gyfyngedig o ran amser ac yn dibynnu ar amodau penodol a gofynion tryloywder, eglura'r Comisiwn.

hysbyseb

Pleidleisiodd 278 ASE o blaid y penderfyniad, 328 yn erbyn a 33 ymatal. Roedd angen mwyafrif llwyr o 353 ASE er mwyn i'r Senedd roi feto ar gynnig y Comisiwn. Os na fydd y Senedd na’r Cyngor yn gwrthwynebu’r cynnig erbyn 11 Gorffennaf 2022, bydd y Ddeddf Tacsonomeg Ddirprwyedig yn dod i rym ac yn gymwys o 1 Ionawr 2023.

Mae'r rheoliad Tacsonomeg yn rhan o gynllun gweithredu'r Comisiwn ar ariannu twf cynaliadwy a'i nod yw rhoi hwb i fuddsoddiadau gwyrdd ac atal 'glasnychu'.

Fodd bynnag, nid yw'r gair olaf wedi'i ddweud! Mae'r camau cyfreithiol yn erbyn penderfyniad Tacsonomeg yr UE ar y ffordd: mae llywodraeth Lwcsembwrg wedi dechrau paratoi'r achos cyfreithiol yn erbyn y Comisiwn Ewropeaidd. Mae cydweithwyr o Awstria wedi ymuno â'r symudiad. Nid yw’r ASEau terfysglyd, sy’n galw ar eu llywodraethau i weithredu, yn gobeithio y gellir rhwystro’r polisi ar lefel Cyngor yr UE, ac maen nhw’n gweld Llys yr UE (ECJ) fel yr achos eithaf a all atal niwclear a nwy rhag cael eu rhestru fel “ egni gwyrdd”.

Mae’r frwydr wleidyddol am agenda wirioneddol wyrdd yn mynd rhagddi.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd