Cysylltu â ni

ynni

Gall gwledydd yr UE ddefnyddio €225 biliwn o fenthyciadau’r UE ar gyfer argyfwng ynni

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Gall gwledydd yr Undeb Ewropeaidd ddefnyddio € 225 biliwn ($ 227.57bn) mewn benthyciadau digyffwrdd o gronfa adfer yr UE i fynd i’r afael â phroblemau ynni a heriau eraill o ganlyniad i ryfel Rwseg yn yr Wcrain, meddai uwch swyddog o’r UE ddydd Llun (12 Medi).

Lansiodd yr Undeb Ewropeaidd raglen fenthyca ar y cyd digynsail o € 800bn y llynedd i helpu ei 27 aelod i wella ar ôl pandemig COVID-19 a throi eu heconomïau yn wyrddach.

Ond yn lle’r pandemig, mae llywodraethau bellach yn mynd i’r afael ag argyfwng cost-byw a achoswyd gan brisiau ynni ymchwydd ar ôl i Rwsia atal llawer o’i danfoniadau nwy o’r UE i ddial am gefnogaeth y bloc i’r Wcráin.

“Gall Aelod-wladwriaethau ofyn am fenthyciadau i ariannu buddsoddiadau a diwygiadau ychwanegol - gan gynnwys y rhai y mae eu cynlluniau eisoes wedi’u mabwysiadu,” meddai Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Valdis Dombrovskis, wrth bwyllgor economaidd Senedd Ewrop.

Ychwanegodd y gellir defnyddio'r benthyciadau hyn i ymateb i ymddygiad ymosodol Rwsiaidd yn ogystal ag i ariannu diwygiadau o dan REPowerEU, cynllun i leihau dibyniaeth ar olew Rwsiaidd.

Dywedodd Dombrovskis y gallai llywodraethau hefyd addasu cynlluniau gwariant a gymeradwywyd eisoes oherwydd bod y rhyfel yn yr Wcrain wedi newid yr amgylchiadau y lluniwyd y cynlluniau cychwynnol oddi tanynt.

Mae Rwsia yn galw ei gweithredoedd yn yr Wcrain yn “weithrediad milwrol arbennig”.

hysbyseb

Dywedodd Dombrovskis y gallai llywodraethau’r UE ofyn i addasu cynlluniau os na allant gyflawni buddsoddiadau wedi’u cynllunio oherwydd anweddolrwydd eithafol yn y farchnad neu ddiffyg deunyddiau.

Gallent hefyd wneud newidiadau oherwydd bod y symiau y mae pob gwlad i'w cael wedi'u haddasu ychydig ar ôl cyhoeddi data 2021 ar dwf cynnyrch mewnwladol crynswth.

"Dylai unrhyw ddiwygiadau arfaethedig gael eu targedu a'u cyfiawnhau'n dda. Ni ddylent amharu ar weithrediad parhaus ac uchelgais cyffredinol y cynllun," meddai.

($ 1 0.9887 = €)

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd