Cysylltu â ni

Ynni

Mae tanwyddau ffosil bellach yn cynhyrchu llai na chwarter o drydan yr UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Data newydd o felin drafod ynni mae Ember yn datgelu bod yr UE wedi gweld dirywiad hanesyddol mewn cynhyrchu ffosilau ym mis Ebrill 2024. Am y tro cyntaf, cynhyrchwyd llai na chwarter trydan yr UE (23%) o danwydd ffosil. Roedd hyn yn rhagori ar y lefel isaf erioed o 27% ym mis Mai 2023.

Y llynedd cynhyrchodd tanwyddau ffosil lai na thraean o drydan yr UE (33%) am y tro cyntaf, tra bod solar a gwynt wedi cyrraedd y lefel uchaf erioed o 27%, yn ôl Ember's Adolygiad Trydan Ewropeaidd.

Mae'r newid o danwydd ffosil i ynni'r haul a gwynt wedi parhau i gyflymu yn 2024. Gostyngodd cynhyrchiant o danwydd ffosil ym mis Ebrill 2024 24% (-14.8 TWh) o'i gymharu ag Ebrill 2023. Gostyngodd glo a nwy yn sydyn. Cyfrannodd cynhyrchu glo 8.6% yn unig i’r cymysgedd trydan a gostyngodd 30% o’i gymharu â’r un mis y flwyddyn flaenorol (-7.8 TWh). Yn y cyfamser, dim ond 12.1% o'r cymysgedd a ddarparwyd gan gynhyrchu nwy, gan weld gostyngiad o 22% flwyddyn ar ôl blwyddyn (-6.8 TWh).

Ymhlith gwledydd yr UE, yr Almaen welodd y gostyngiad mwyaf mewn cynhyrchu ffosil o gymharu â mis Ebrill y llynedd, gyda gostyngiad o 26% (-4.8 TWh), sef 32% o gyfanswm cwymp yr UE. Yr Eidal welodd y cwymp mwyaf ond un (-24%, -2.2 TWh), gan gyfrannu 15% arall at y cwymp rhanbarthol.

Cynhyrchodd gwynt a solar draean o drydan yr UE am y tro cyntaf erioed

Ym mis Ebrill 2024, cynhyrchodd gwynt a solar fwy na thraean (34%) o drydan yr UE am y tro cyntaf, gan gyrraedd carreg filltir newydd yn y cyfnod pontio ynni yn yr UE. Mae'r gyfran hon yn rhagori ar y record flaenorol o fis Mai 2023 (31%). Yn gyffredinol, cynhyrchodd ynni adnewyddadwy dros hanner (54%) o drydan yr UE ym mis Ebrill.

Hyd yn oed wrth i'r galw am drydan adennill, mae cynhyrchiant tanwydd ffosil yn plymio

hysbyseb

Er gwaethaf adferiad yn y galw am drydan, gwelodd yr UE symudiad rhyfeddol tuag at ffynonellau ynni adnewyddadwy. Er bod cynhyrchiant ffosil wedi gostwng 18% flwyddyn ar ôl blwyddyn am bedwar mis cyntaf 2024, cynyddodd cynhyrchiant ynni gwynt a solar 14% o’i gymharu â’r un cyfnod y llynedd.

Gydag ynni adnewyddadwy yn disodli tanwyddau ffosil o’r cymysgedd, roedd allyriadau sector pŵer yr UE i lawr 18% flwyddyn ar ôl blwyddyn rhwng Ionawr ac Ebrill 2024.

“Mae’r hyn a fu unwaith yn annirnadwy yn digwydd o flaen ein llygaid,” meddai Sarah Brown, Cyfarwyddwr Rhaglen Ewrop Ember. “Mae tanwyddau ffosil ar y ffordd allan o sector pŵer Ewrop. Mae solar a gwynt wedi camu i fyny fel y prif chwaraewyr, gan brofi eu bod yn barod i ymgymryd â’u rôl fel asgwrn cefn y system drydan lân fodern.”

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd