Cysylltu â ni

Ynni

Cytundeb Siarter Ynni: Yr UE yn hysbysu ei fod yn tynnu'n ôl

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi cymryd y cam olaf a ffurfiol o adael y Cytundeb Siarter Ynni. Rhoddodd Llywydd y Cyngor, fel y'i cynrychiolir gan lywyddiaeth Gwlad Belg ac yn gweithredu ar ran yr Undeb, hysbysiad ysgrifenedig i'r adneuwr o'r Cytundeb Siarter Ynni ynghylch tynnu'r Undeb yn ôl o'r Cytuniad. Bydd y tynnu'n ôl yn dod i rym flwyddyn ar ôl i'r adneuon dderbyn yr hysbysiad.

“Diolch i’r cyfaddawd gwleidyddol a ddarganfuwyd rhwng aelod-wladwriaethau, a elwir yn fap ffordd Gwlad Belg, bydd yr Undeb Ewropeaidd ac Euratom yn gadael y Cytundeb Siarter Ynni ymhen blwyddyn”, meddai Tinne Van der Straeten, Gweinidog Ynni Gwlad Belg. “Bydd yr aelod-wladwriaethau sy’n weddill yn gallu cefnogi’r Cytundeb wedi’i foderneiddio. Mae hyn yn adlewyrchu maint y gwaith o fewn y Cyngor; gallu sicrhau atebion cytbwys trwy drafod a chyfaddawdu'n adeiladol”.

Gyda'r ddau benderfyniad a fabwysiadwyd ar 30 Mai 2024, rhoddodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd y golau gwyrdd terfynol i'r Undeb Ewropeaidd ac Euratom adael y Cytundeb Siarter Ynni; ar yr un pryd, bydd yr aelod-wladwriaethau sy'n weddill yn gallu cefnogi ei foderneiddio pan y'i pleidleisir yn ystod y Gynhadledd Siarter Ynni nesaf. Mae'r penderfyniadau hyn yn gysylltiedig gan eu bod yn ffurfio dwy biler cyfaddawd gwleidyddol a elwir yn fap ffordd Gwlad Belg ar gyfer y Cytundeb Siarter Ynni.

Mae’r Cytundeb Siarter Ynni yn gytundeb amlochrog a ddaeth i rym ym 1998 ac sy’n cynnwys, ymhlith pethau eraill, ddarpariaethau ar ddiogelu buddsoddiadau, setlo anghydfodau, trafnidiaeth a masnach yn y sector ynni.

Ar 7 Gorffennaf 2023, cyflwynodd y Comisiwn gynnig ar gyfer penderfyniad gan y Cyngor ar dynnu'r Undeb yn ôl o Gytundeb y Siarter Ynni, ynghyd â chynnig tebyg ar gyfer Euratom, gan ei fod yn ystyried nad oedd bellach yn gydnaws â nodau hinsawdd yr UE o dan y Ddeddf. Bargen Werdd Ewropeaidd a Chytundeb Paris, yn bennaf oherwydd pryderon ynghylch buddsoddiadau tanwydd ffosil parhaus.

Ar 1 Mawrth 2024, cynigiodd y Comisiwn ddau benderfyniad drafft gan y Cyngor ar y sefyllfa i’w gwneud ar ran yr Undeb Ewropeaidd ac Euratom yn y drefn honno yng nghyfarfod perthnasol y Gynhadledd Siarter Ynni, ac i’r aelod-wladwriaethau sy’n weddill gymeradwyo neu beidio â gwrthwynebu’r Cytundeb Siarter Ynni wedi'i foderneiddio.

hysbyseb

Mabwysiadwyd y pedwar penderfyniad yn ffurfiol ar 30 Mai 2024 fel dau biler cyfaddawd y daethpwyd iddo o fewn y Cyngor.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd