Cysylltu â ni

Ynni

Eurelectric: cynhyrchu trydan yr UE yn wyrddach nag erioed o'r blaen

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

The generation of clean electricity in Europe is setting records. In the first half of 2024, renewables made up more than 50% of all power generation in Europe while nuclear provided a stable share of 24% – according to latest figures from Eurelectric’s llwyfan data trydan. Fodd bynnag, mae'r galw am bŵer yn parhau i fod yn isel oherwydd twf araf, dad-ddiwydianeiddio a thywydd mwyn. Bydd ysgogi'r galw am drydan yn hollbwysig er mwyn sicrhau buddsoddiad parhaus mewn cynhyrchu glân.

Mae cynhyrchu pŵer Ewrop yn datgarboneiddio ar gyflymder nas gwelwyd o'r blaen. Mae'r ffigurau diweddaraf gan EurelectricMae Llwyfan Data Trydan, ELDA, yn dangos bod 74% o'r trydan a gynhyrchwyd yn yr UE yn ystod hanner cyntaf 2024 yn dod o ffynonellau ynni adnewyddadwy a charbon isel. Mae hyn yn gynnydd sylweddol o gymharu â’r gyfran o 68% yn 2023. Y prif resymau y tu ôl i’r canlyniad rhyfeddol hwn oedd mewnlifiad digynsail o ynni adnewyddadwy ar y grid ynghyd â sefydlogi’r fflyd niwclear.

“The pace of change is impressive. These figures document that the decarbonisation efforts of electricity companies are years ahead of any other sector” – said Secretary General of Eurelectric, Kristian Ruby.

While the numbers on the supply side are promising, the same cannot be said for electricity demand. In the first half of 2023 power demand in the EU decreased by 3.4% compared to same period in 2022 and has continued to remain low in 2024 – 2.6% lower than in H1 2022. This trend is mainly due to industry relocating abroad, warmer temperatures, energy savings and slow economic growth.

“Mae blynyddoedd o farweidd-dra yn y galw am drydan bellach wedi troi’n ddirywiad cyson. Rhaid i lunwyr polisi gefnogi'r defnydd o drydan ar frys i ddarparu'r signalau buddsoddi angenrheidiol ar gyfer cynhyrchu glân” - ychwanegodd Kristian Ruby. 

I wneud hynny, mae Eurelectric yn galw ar y Comisiwn newydd i gynnig a Cynllun Gweithredu Trydaneiddio o fewn 100 diwrnod cyntaf ei fandad, gyda tharged dangosol o 35% ar gyfer 2030 a dangosydd trydaneiddio clir i’w gyflwyno yng nghynlluniau ynni a hinsawdd cenedlaethol (NECPs) gwledydd yr UE i fonitro a chyflawni cynnydd ar lawr gwlad. Gallai diffyg gweithredu arwain at fethu targedau hinsawdd yr UE, cwtogi ar gynhyrchiant adnewyddadwy ac arafu buddsoddiadau yn y sector mwyaf blaenllaw yn y cyfnod pontio ynni.

hysbyseb

Y Llwyfan Data Trydan, ELDA, sy'n cael ei bweru gan Eurelectric, yw meincnod y diwydiant ar gyfer data trydan dibynadwy. Gan gasglu dros 16 miliwn o bwyntiau data unigol yn flynyddol o nifer o ffynonellau annibynnol gan gynnwys ENTSO-E yn ogystal ag ystadegau swyddogol yr UE, mae'r data'n cael ei brosesu gan dîm cudd-wybodaeth Eurelectric a'i ddilysu gan arbenigwyr yn y diwydiant. Felly, mae'r platfform yn darparu amseroldeb a chywirdeb heb ei ail ar gyfer data trydan.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd