Cysylltu â ni

Nord Ffrwd 2

Mae Nord Stream 2 eto yng nghanol gemau gwleidyddol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r rhagolygon ar gyfer cwblhau prosiect ynni Nord Stream 2 Rwsia ar fin digwydd yn parhau i aflonyddu gwleidyddion ar ddwy ochr Môr yr Iwerydd. Ac er bod naws rhethreg yn erbyn Rwsia wedi gostwng yn amlwg yn Washington, mae'r Americanwyr wrthi'n defnyddio pwnc y biblinell nwy yn eu gemau gwleidyddol, yn ysgrifennu Alexi Ivanov, gohebydd Moscow.

Ni osododd yr Arlywydd Biden sancsiynau yn erbyn Nord Stream AG (mae 51% o’r cwmni’n perthyn i GAZPROM) ond cryfhaodd sancsiynau yn erbyn cwmnïau gosod pibellau yn Rwseg. Yn Washington, gwnaethant yn glir na fyddent bellach yn gallu atal y prosiect sydd bron â gorffen. Serch hynny, mae'r Ysgrifennydd Gwladol Blinken yn parhau i siarad "am berygl" piblinell nwy Rwseg ar gyfer diogelwch ynni Ewrop.

Yn ei dro, i'r Almaen, mae Nord Stream 2 wedi bod yn gur pen ers amser maith. Mae'n annhebygol y bydd y pwysau digynsail y mae Washington wedi'i roi ar Berlin yn y cyfnod diwethaf wedi plesio'r Almaen.

hysbyseb

Fodd bynnag, yn y diwedd, penderfynodd y Tŷ Gwyn beidio â phardduo'r Almaen, ond cyflawni cyfaddawdau i America a fyddai'n caniatáu i Washington, os oes angen, reoli tramwy nwy Rwseg, yn enwedig os yw'n ceisio lleihau'r llif nwy i Ewrop yn sylweddol. Wcráin.

Yn yr Wcráin ei hun, mae lansiad Nord Stream 2 sydd ar ddod yn codi pryderon difrifol, yn bennaf oherwydd colledion posibl i Kiev o ganlyniad i ostyngiad ym Moscow yn pwmpio nwy trwy system cludo nwy Wcrain. Mae llawer o arbenigwyr yn yr Wcrain yn cyfrif colledion posib o ddifrif.

Mae Gweinyddiaeth Dramor Rwseg eisoes wedi ymateb i ragolygon mor dywyll. Yn gyntaf oll, nododd y Weinyddiaeth fod Nord Stream 2 yn brosiect economaidd yn unig nad oes ganddo ddimensiwn gwleidyddol. Mae gan yr Wcrain gontract gyda Gazprom tan 2024, a bydd mater cludo nwy pellach yn cael ei ddatrys trwy drafodaethau. Ar yr un pryd, mae Moscow yn argyhoeddedig na fydd yr Wcrain yn aros heb nwy Rwseg. Nodwyd hynny'n glir gan gynrychiolwyr uchel eu statws o Weinyddiaeth Dramor Rwseg.

hysbyseb

Ynghyd â'r Wcráin, mae Gwlad Pwyl yn mynegi ei anfodlonrwydd â Ffrwd Nord 2. Mae Warsaw yn adnabyddus am ei hagwedd negyddol at gyflenwadau nwy Rwseg i Ewrop. Mae'r wlad eisoes wedi lansio adeiladu piblinell amgen i Ddenmarc, y Bibell Baltig, i gyflenwi nwy o Norwy. Fodd bynnag, mae arbenigwyr yn amau ​​y bydd cronfeydd wrth gefn cymharol gymedrol nwy Norwy yn gallu cystadlu â thanwydd naturiol o Rwsia.

Beth bynnag, mae gemau a chynllwynion gwleidyddol amrywiol o amgylch Ffrwd Nord 2 yn debygol o bara am amser hir, yn bennaf oherwydd pwysau gan Washington, amharodrwydd yr Almaen a gwledydd eraill yr UE i ffraeo ag America, yn ogystal â'r awydd i gefnogi Wcráin.

ynni

Dywed yr Wcráin fod gwarantau a drafodwyd gyda’r Unol Daleithiau a’r Almaen dros Nord Stream 2

cyhoeddwyd

on

By

Gwelir logo prosiect piblinell nwy Nord Stream 2 ar bibell yng ngwaith rholio pibell Chelyabinsk yn Chelyabinsk, Rwsia, Chwefror 26, 2020. REUTERS / Maxim Shemetov // File Photo

Bu gweinidogion ynni’r Wcráin, yr Unol Daleithiau a’r Almaen yn trafod gwarantau i’r Wcráin am ei dyfodol fel gwlad tramwy ar ôl adeiladu piblinell nwy Rwsia Stream 2 Rwsia, meddai pennaeth ynni’r Wcráin ddydd Llun (23 Awst), ysgrifennu Pavel Polityuk a Matthias Williams.

Mae Kyiv yn ofni y gallai Rwsia ddefnyddio’r biblinell, a fydd yn dod â nwy Rwseg i’r Almaen o dan y Môr Baltig, i amddifadu Wcráin o ffioedd cludo proffidiol. Mae sawl gwlad arall hefyd yn poeni y bydd yn dyfnhau dibyniaeth Ewrop ar gyflenwadau ynni Rwseg.

Trafododd y tri gweinidog "nifer o gamau y gellir eu cymryd gyda'i gilydd o ran gwarantau go iawn i'r Wcráin ynglŷn â chadw tramwy," meddai'r Gweinidog Ynni Herman Halushchenko.

hysbyseb

"Fe aethom ymlaen o'r safbwynt a ddatganwyd ac a leisiwyd gan arlywydd yr Wcráin - na allwn ganiatáu i Ffederasiwn Rwseg ddefnyddio nwy fel arf," meddai wrth gohebwyr.

Mae Wcráin yn wrthwynebus iawn i fargen rhwng Washington a Berlin dros Nord Stream 2, a fydd yn cludo nwy i Ewrop wrth osgoi'r Wcráin. Nid yw gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden wedi ceisio lladd y prosiect gyda sancsiynau, wrth i Wcráin lobïo drosto.

"O safbwynt heddiw ni ddylem wrthod unrhyw awgrymiadau, ond hefyd peidio â chreu unrhyw rwystrau anorchfygol," meddai Gweinidog Economi ac Ynni'r Almaen, Peter Altmaier, wrth gohebwyr.

hysbyseb

Cyfarfu Canghellor yr Almaen Angela Merkel â Zelenskiy yn Kyiv ddydd Sul i gynnig sicrwydd y byddai buddiannau Wcráin yn cael eu gwarchod, ond galwodd Zelenskiy am fwy o eglurder ynghylch pa gamau fyddai’n cael eu cymryd. darllen mwy

Cynhaliwyd cyfarfod dydd Llun ar ymylon Llwyfan y Crimea, uwchgynhadledd yn Kyiv a ddyluniwyd i gadw sylw rhyngwladol i ganolbwyntio ar ddychwelyd penrhyn y Crimea, a atodwyd gan Rwsia yn 2014, yn ôl i’r Wcráin.

"Byddaf yn bersonol yn gwneud popeth posibl i ddychwelyd Crimea, fel ei fod yn dod yn rhan o Ewrop ynghyd â'r Wcráin," meddai Zelenskiy wrth gynrychiolwyr o 46 gwlad.

Wrth annerch yr uwchgynhadledd ar ôl y trafodaethau nwy, cyhuddodd Altmaier Rwsia o ormes yn y Crimea. "Ni fyddwn yn caniatáu i'r Crimea ddod yn fan dall," meddai.

Dywedodd Ysgrifennydd Ynni’r Unol Daleithiau, Jennifer Granholm, y byddai sancsiynau ar Moscow yn aros nes i Rwsia gadw rheolaeth ar y penrhyn yn ôl, gan ychwanegu “rhaid i Rwsia gael ei dal yn atebol am ei hymosodedd”.

Cwympodd y cysylltiadau rhwng Kyiv a Moscow ar ôl yr anecsiad a dechrau'r rhyfel rhwng milwyr Wcrain a lluoedd a gefnogwyd gan Rwseg yn nwyrain yr Wcrain y dywed Kyiv sydd wedi lladd 14,000 o bobl mewn saith mlynedd.

Mae Wcráin wedi cyhuddo Rwsia o geisio difrodi’r uwchgynhadledd trwy bwyso ar wledydd i beidio â mynychu, tra bod Rwsia wedi beirniadu’r Gorllewin am gefnogi’r digwyddiad.

Parhau Darllen

ynni

Mae Nord Stream 2 yn mynd i'r llinell derfyn

cyhoeddwyd

on

In y misoedd diwethaf, mae'r nwydau o amgylch prosiect drwg-enwog Nord Stream 2 wedi cynhesu i'r eithaf. Roedd gwasg y Gorllewin yn aml yn mynegi safbwyntiau cyferbyniol: o'r angen i wahardd prosiect nwy Rwseg hyd at farn bod y biblinell nwy yn fuddiol i Ewrop gan ystyried y galw cynyddol am nwy naturiol. Wrth gwrs, roedd dyfalu hefyd am bwysigrwydd a hyd yn oed y rhwymedigaeth i warchod cludo nwy Rwseg i Ewrop drwy’r Wcráin, fel “y prif gyflwr” i’r UE a’r Unol Daleithiau gytuno i roi golau gwyrdd i’r prosiect dadleuol, yn ysgrifennu Alexi Ivanov, gohebydd Moscow.

Yn hyn o beth, mae Washington a Berlin wedi bod yn cymryd rhan mewn deialog llawn tensiwn dros y chwe mis diwethaf, gan edrych am y dadleuon gorau dros gymeradwyo Nord Stream 2. Cynhaliodd y Canghellor Merkel sgyrsiau eithaf anodd a phragmatig gyda’r Arlywydd Biden yn Washington beth amser yn ôl, a oedd yn caniatáu y partïon i ddod o hyd i'r fformiwla orau i gyfiawnhau eu hymagweddau tuag at y prosiect. O ganlyniad, mae'n ymddangos bod Nord Stream 2 wedi cyrraedd y llinell derfyn a bydd yn dechrau gweithredu cyn bo hir.

Dyma’r union safbwynt a leisiwyd yn ddiweddar yn Llysgenhadaeth Rwseg ym Merlin. Dywedodd llysgennad Rwseg i’r Almaen, Sergey Nechaev, wrth y wasg mai “dim ond ychydig wythnosau sydd ar ôl” cyn cwblhau Nord Stream 2 yn llawn.

hysbyseb

Fel y nododd y diplomydd, mae'r gwaith ar y gweill ar y cam olaf. "Rydym yn symud ymlaen o'r ffaith na fydd y cytundeb Almaeneg-Americanaidd yn effeithio ar gyflymder yr adeiladu ac amseriad cwblhau'r Ffrwd Nord 2," meddai.

Ar yr un pryd, ychwanegodd Nechaev nad oes gan y cytundeb rhwng Washington a Berlin unrhyw rwymedigaethau penodol dros Rwsia.

Mae Nord Stream 2 yn biblinell wedi'i chwblhau o 99 y cant o Rwsia i'r Almaen gyda chyfanswm capasiti o 55 biliwn metr ciwbig o nwy y flwyddyn. Mae'r gwaith adeiladu eisoes wedi cyrraedd y cam olaf a dylid ei gwblhau erbyn diwedd yr haf. Ym mis Mehefin, cyhoeddodd Nord Stream 2 AG, gweithredwr Nord Stream 2, fod y gwaith o adeiladu rhan alltraeth cangen gyntaf y biblinell nwy wedi'i gwblhau'n dechnegol, a bydd comisiynu gwaith ar lenwi'r biblinell â nwy yn cymryd sawl mis arall.

hysbyseb

Yn gynharach, cyhoeddodd Berlin a Washington ddatganiad ar y cyd yn nodi, er mwyn i'r prosiect gael ei weithredu, bod angen sicrhau parhad cludo trwy'r Wcráin ar ôl 2024. Addawodd yr Almaen hefyd geisio cosbau yn erbyn Rwsia "os yw'r Kremlin yn defnyddio allforion ynni fel arf ".

Mae Moscow wedi annog dro ar ôl tro i roi’r gorau i wleidyddoli’r sefyllfa, gan atgoffa bod y biblinell nwy yn fuddiol nid yn unig i Rwsia, ond hefyd i’r Undeb Ewropeaidd, a phwysleisio nad yw erioed wedi defnyddio adnoddau ynni fel offeryn pwysau.

Mae'r Arlywydd Vladimir Putin wedi pwysleisio fwy nag unwaith bod Ffrwd Nord 2 yn “brosiect economaidd yn unig”, mae ei lwybr yn fyrrach na thrwy wledydd Ewropeaidd a'r Wcráin, ac yn rhatach.

Wrth gwrs, mae'n werth cydnabod bod y brif blaid anfodlon yn yr holl sefyllfa hon yn parhau i fod yn Wcráin, sy'n dal i ystyried bod Nord Stream 2 yn "fygythiad" i'w buddiannau economaidd ac yn rhannol wleidyddol. Mae Kiev yn argyhoeddedig bod y Gorllewin wedi gwneud bargen â Rwsia er anfantais i fuddiannau strategol yr Wcrain. Mae'n ymddangos bod yr Arlywydd Zelensky yn awyddus i godi'r mater hwn yn ystod ei sgyrsiau sydd ar ddod gyda'r Arlywydd Biden yn Washington ddiwedd mis Awst.

Serch hynny, mae Nord Stream 2 bron wedi dod yn realiti, a fydd, heb os, yn dod â buddion i'r holl bartïon sy'n rhan o'r prosiect graddfa fawr hwn.

Parhau Darllen

ynni

Yr Unol Daleithiau a'r Almaen yn taro bargen biblinell Nord Stream 2 i wthio yn ôl ar 'ymddygiad ymosodol' Rwseg

cyhoeddwyd

on

By

Gwelir gweithwyr ar safle adeiladu piblinell nwy Nord Stream 2, ger tref Kingisepp, rhanbarth Leningrad, Rwsia, Mehefin 5, 2019. REUTERS / Anton Vaganov / File Photo

Mae’r Unol Daleithiau a’r Almaen wedi datgelu cytundeb ar biblinell nwy Nord Stream 2 lle addawodd Berlin ymateb i unrhyw ymgais gan Rwsia i ddefnyddio ynni fel arf yn erbyn yr Wcrain a gwledydd eraill Canol a Dwyrain Ewrop, ysgrifennu Simon Lewis, Andrea Shalal, Andreas Rinke, Thomas Escritt, Pavel Polityuk, Arshad Mohammed, David Brunnstrom a Doyinsola Oladipo.

Nod y cytundeb yw lliniaru'r hyn y mae beirniaid yn ei ystyried yn peryglon strategol y biblinell $ 11 biliwn, bellach 98% wedi'i gwblhau, yn cael ei adeiladu o dan y Môr Baltig i gario nwy o ranbarth Arctig Rwsia i'r Almaen.

Mae swyddogion yr Unol Daleithiau wedi gwrthwynebu’r biblinell, a fyddai’n caniatáu i Rwsia allforio nwy yn uniongyrchol i’r Almaen ac o bosibl dorri cenhedloedd eraill i ffwrdd, ond mae gweinyddiaeth yr Arlywydd Joe Biden wedi dewis peidio â cheisio ei ladd â sancsiynau’r Unol Daleithiau.

hysbyseb

Yn lle hynny, mae wedi negodi’r cytundeb gyda’r Almaen sy’n bygwth gosod costau ar Rwsia os yw’n ceisio defnyddio’r biblinell i niweidio’r Wcrain neu wledydd eraill yn y rhanbarth.

Ond roedd yn ymddangos nad oedd y mesurau hynny wedi gwneud llawer i dawelu ofnau yn yr Wcrain, a ddywedodd ei fod yn gofyn am drafodaethau gyda'r Undeb Ewropeaidd a'r Almaen ynghylch y biblinell. Mae'r cytundeb hefyd yn wynebu gwrthwynebiad gwleidyddol yn yr Unol Daleithiau a'r Almaen.

Dywedodd datganiad ar y cyd yn nodi manylion y fargen fod Washington a Berlin "yn unedig yn eu penderfyniad i ddwyn Rwsia i gyfrif am ei gweithgareddau ymosodol a malaen trwy orfodi costau trwy sancsiynau ac offer eraill."

hysbyseb

Os bydd Rwsia yn ceisio "defnyddio ynni fel arf neu gyflawni gweithredoedd ymosodol pellach yn erbyn yr Wcrain," bydd yr Almaen yn cymryd camau ar ei phen ei hun ac yn pwyso am gamau yn yr UE, gan gynnwys sancsiynau, "i gyfyngu galluoedd allforio Rwseg i Ewrop yn y sector ynni, "meddai'r datganiad.

Nid oedd yn manylu ar gamau gweithredu Rwsiaidd penodol a fyddai'n sbarduno symudiad o'r fath. “Fe wnaethon ni ddewis peidio â darparu map ffordd i Rwsia o ran sut y gallan nhw osgoi’r ymrwymiad hwnnw i wthio yn ôl,” meddai un o uwch swyddogion Adran y Wladwriaeth wrth gohebwyr, wrth siarad ar gyflwr anhysbysrwydd.

"Byddwn hefyd yn sicr yn ceisio dwyn unrhyw lywodraethau Almaeneg yn y dyfodol yn atebol am yr ymrwymiadau y maent wedi'u gwneud yn hyn," meddai'r swyddog.

O dan y cytundeb, bydd yr Almaen yn "defnyddio'r holl drosoledd sydd ar gael" i ymestyn cytundeb cludo nwy Rwsia-Wcráin 10 mlynedd, ffynhonnell refeniw mawr i'r Wcráin sy'n dod i ben yn 2024.

Bydd yr Almaen hefyd yn cyfrannu o leiaf $ 175 miliwn i "Gronfa Werdd newydd ar gyfer yr Wcrain" gwerth $ 1 biliwn gyda'r nod o wella annibyniaeth ynni'r wlad.

Fe anfonodd yr Wcráin nodiadau i Frwsel a Berlin yn galw am ymgynghoriadau, meddai’r Gweinidog Tramor Dmytro Kuleba mewn neges drydar, gan ychwanegu bod y biblinell yn "bygwth diogelwch yr Wcrain." Darllen mwy.

Cyhoeddodd Kuleba ddatganiad hefyd gyda gweinidog tramor Gwlad Pwyl, Zbigniew Rau, yn addo cydweithio i wrthwynebu Nord Stream 2.

Dywedodd Arlywydd yr Wcrain, Volodymyr Zelenskiy, ei fod yn edrych ymlaen at drafodaeth “onest a bywiog” gyda Biden dros y gweill pan fydd y ddau yn cwrdd yn Washington y mis nesaf. Cyhoeddwyd yr ymweliad gan y Tŷ Gwyn ddydd Mercher, ond dywedodd ysgrifennydd y wasg, Jen Psaki, nad oedd amseriad y cyhoeddiad yn gysylltiedig â'r cytundeb piblinell.

Siaradodd Canghellor yr Almaen Angela Merkel dros y ffôn gydag Arlywydd Rwseg Vladimir Putin oriau cyn rhyddhau’r cytundeb, meddai llywodraeth yr Almaen, gan ddweud bod Nord Stream 2 a thramwy nwy drwy’r Wcráin ymhlith y pynciau.

Roedd y biblinell wedi bod yn hongian dros gysylltiadau rhwng yr Unol Daleithiau a’r Almaen ers i’r cyn-Arlywydd Donald Trump ddweud y gallai droi’r Almaen yn “wystl o Rwsia” a chymeradwyo rhai sancsiynau.

Dywedodd Gweinidog Tramor yr Almaen, Heiko Maas, ar Twitter ei fod yn “rhyddhad ein bod wedi dod o hyd i ateb adeiladol”.

Gofynnodd Gweinidog Tramor Rwseg, Sergei Lavrov, am y manylion a adroddwyd am y cytundeb yn gynharach ddydd Mercher, nad oedd unrhyw fygythiad o sancsiynau yn erbyn Rwsia yn “dderbyniol,” yn ôl asiantaeth newyddion Interfax.

Hyd yn oed cyn iddo gael ei gyhoeddi, roedd manylion y cytundeb a ddatgelwyd yn tynnu beirniadaeth gan wneuthurwyr deddfau ome yn yr Almaen a'r Unol Daleithiau.

Dywedodd y Seneddwr Gweriniaethol Ted Cruz, sydd wedi bod yn dal i fyny enwebiadau llysgenhadol Biden dros ei bryderon am Nord Stream 2, y byddai'r cytundeb yr adroddwyd arno yn "fuddugoliaeth geopolitical genhedlaeth i Putin ac yn drychineb i'r Unol Daleithiau a'n cynghreiriaid."

Mae Cruz a rhai deddfwyr eraill ar ddwy ochr yr eil yn gandryll gyda’r arlywydd Democrataidd am ildio sancsiynau gorfodol yn erbyn y biblinell ac maent yn gweithio ar ffyrdd i orfodi llaw’r weinyddiaeth ar sancsiynau, yn ôl cymhorthion cyngresol.

Dywedodd y Seneddwr Democrataidd Jeanne Shaheen, sy'n eistedd ar Bwyllgor Cysylltiadau Tramor y Senedd, nad oedd hi'n argyhoeddedig y byddai'r cytundeb yn lliniaru effaith y biblinell, a dywedodd ei bod yn "grymuso'r Kremlin i ledaenu ei dylanwad malaen ledled Dwyrain Ewrop."

"Rwy'n amheus y bydd yn ddigonol pan fydd y chwaraewr allweddol wrth y bwrdd - Rwsia - yn gwrthod chwarae yn ôl y rheolau," meddai Shaheen.

Yn yr Almaen, galwodd aelodau uchaf plaid y Gwyrddwyr amgylcheddwr y cytundeb yr adroddwyd arno yn “rwystr chwerw ar gyfer amddiffyn yr hinsawdd” a fyddai o fudd i Putin ac yn gwanhau’r Wcráin.

Mae swyddogion gweinyddiaeth Biden yn mynnu bod y biblinell mor agos at gael ei gorffen pan ddaethon nhw i’r swydd ym mis Ionawr fel nad oedd unrhyw ffordd iddyn nhw atal ei chwblhau.

"Yn sicr rydyn ni'n credu bod yna fwy y gallai'r weinyddiaeth flaenorol fod wedi'i wneud," meddai swyddog yr UD. "Ond, wyddoch chi, roedden ni'n gwneud y gorau o law ddrwg."

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd