Cysylltu â ni

ynni

Mae Rhaglen Ymchwil a Hyfforddiant Euratom yn derbyn € 300 miliwn ar gyfer ymchwil ymasiad ac i wella diogelwch niwclear, amddiffyn rhag ymbelydredd a hyfforddiant

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu Rhaglen Waith Euratom 2021-2022, gan weithredu Rhaglen Ymchwil a Hyfforddiant Euratom 2021-2025. Mae'r Rhaglen Waith yn amlinellu'r amcanion a'r meysydd pwnc penodol, a fydd yn derbyn cyllid o € 300 miliwn. Bydd y buddsoddiadau hyn yn cefnogi ymchwil ymasiad, yn helpu i wella diogelwch niwclear ac amddiffyn rhag ymbelydredd ymhellach yn ogystal â rhoi hwb i gymwysiadau technoleg niwclear nad ydynt yn bwer. Mae'r Rhaglen Waith yn cyfrannu at ymdrechion yr UE i ddatblygu arweinyddiaeth dechnolegol ymhellach a hyrwyddo rhagoriaeth mewn ymchwil ac arloesi niwclear. Mae galwadau eleni yn canolbwyntio ar y maes meddygol, gan gefnogi blaenoriaethau'r Cynllun Gweithredu Canser Curo'r UE a'r Cynllun Gweithredu SAMIRA.

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: "Bydd Rhaglen Ymchwil a Hyfforddiant Euratom ar gyfer 2021-2022 yn ein paratoi ar gyfer y dyfodol. Rwy'n falch bod y rhaglen waith newydd yn ceisio cynyddu'r cydlynu gyda'r aelod-wladwriaethau trwy Bartneriaethau a symud y tu hwnt i faterion ynni traddodiadol sydd o bwys mawr, fel diogelwch niwclear, i fynd i'r afael â phryderon cymdeithasol fel iechyd ac addysg hefyd. "

Cyhoeddir galwadau 2021-2022 am gynigion ar ganfyddiadau'r Comisiwn Porth Cyllido a Thendrau, ac yna agoriad ar gyfer ceisiadau ar 7 Gorffennaf. Mae'r Diwrnod Gwybodaeth Euratom ar 16 Gorffennaf yn nodi'r achlysur i ddarparu gwybodaeth gyffredinol ar Horizon Ewrop, yn ogystal â chyflwyniadau manwl o Raglen Ymchwil a Hyfforddiant Euratom 2021-2022. Mae mwy o wybodaeth ar gael yma.

Parhau Darllen

ynni

Yr Unol Daleithiau a'r Almaen yn taro bargen biblinell Nord Stream 2 i wthio yn ôl ar 'ymddygiad ymosodol' Rwseg

cyhoeddwyd

on

By

Gwelir gweithwyr ar safle adeiladu piblinell nwy Nord Stream 2, ger tref Kingisepp, rhanbarth Leningrad, Rwsia, Mehefin 5, 2019. REUTERS / Anton Vaganov / File Photo

Mae’r Unol Daleithiau a’r Almaen wedi datgelu cytundeb ar biblinell nwy Nord Stream 2 lle addawodd Berlin ymateb i unrhyw ymgais gan Rwsia i ddefnyddio ynni fel arf yn erbyn yr Wcrain a gwledydd eraill Canol a Dwyrain Ewrop, ysgrifennu Simon Lewis, Andrea Shalal, Andreas Rinke, Thomas Escritt, Pavel Polityuk, Arshad Mohammed, David Brunnstrom a Doyinsola Oladipo.

Nod y cytundeb yw lliniaru'r hyn y mae beirniaid yn ei ystyried yn peryglon strategol y biblinell $ 11 biliwn, bellach 98% wedi'i gwblhau, yn cael ei adeiladu o dan y Môr Baltig i gario nwy o ranbarth Arctig Rwsia i'r Almaen.

Mae swyddogion yr Unol Daleithiau wedi gwrthwynebu’r biblinell, a fyddai’n caniatáu i Rwsia allforio nwy yn uniongyrchol i’r Almaen ac o bosibl dorri cenhedloedd eraill i ffwrdd, ond mae gweinyddiaeth yr Arlywydd Joe Biden wedi dewis peidio â cheisio ei ladd â sancsiynau’r Unol Daleithiau.

Yn lle hynny, mae wedi negodi’r cytundeb gyda’r Almaen sy’n bygwth gosod costau ar Rwsia os yw’n ceisio defnyddio’r biblinell i niweidio’r Wcrain neu wledydd eraill yn y rhanbarth.

Ond roedd yn ymddangos nad oedd y mesurau hynny wedi gwneud llawer i dawelu ofnau yn yr Wcrain, a ddywedodd ei fod yn gofyn am drafodaethau gyda'r Undeb Ewropeaidd a'r Almaen ynghylch y biblinell. Mae'r cytundeb hefyd yn wynebu gwrthwynebiad gwleidyddol yn yr Unol Daleithiau a'r Almaen.

Dywedodd datganiad ar y cyd yn nodi manylion y fargen fod Washington a Berlin "yn unedig yn eu penderfyniad i ddwyn Rwsia i gyfrif am ei gweithgareddau ymosodol a malaen trwy orfodi costau trwy sancsiynau ac offer eraill."

Os bydd Rwsia yn ceisio "defnyddio ynni fel arf neu gyflawni gweithredoedd ymosodol pellach yn erbyn yr Wcrain," bydd yr Almaen yn cymryd camau ar ei phen ei hun ac yn pwyso am gamau yn yr UE, gan gynnwys sancsiynau, "i gyfyngu galluoedd allforio Rwseg i Ewrop yn y sector ynni, "meddai'r datganiad.

Nid oedd yn manylu ar gamau gweithredu Rwsiaidd penodol a fyddai'n sbarduno symudiad o'r fath. “Fe wnaethon ni ddewis peidio â darparu map ffordd i Rwsia o ran sut y gallan nhw osgoi’r ymrwymiad hwnnw i wthio yn ôl,” meddai un o uwch swyddogion Adran y Wladwriaeth wrth gohebwyr, wrth siarad ar gyflwr anhysbysrwydd.

"Byddwn hefyd yn sicr yn ceisio dwyn unrhyw lywodraethau Almaeneg yn y dyfodol yn atebol am yr ymrwymiadau y maent wedi'u gwneud yn hyn," meddai'r swyddog.

O dan y cytundeb, bydd yr Almaen yn "defnyddio'r holl drosoledd sydd ar gael" i ymestyn cytundeb cludo nwy Rwsia-Wcráin 10 mlynedd, ffynhonnell refeniw mawr i'r Wcráin sy'n dod i ben yn 2024.

Bydd yr Almaen hefyd yn cyfrannu o leiaf $ 175 miliwn i "Gronfa Werdd newydd ar gyfer yr Wcrain" gwerth $ 1 biliwn gyda'r nod o wella annibyniaeth ynni'r wlad.

Fe anfonodd yr Wcráin nodiadau i Frwsel a Berlin yn galw am ymgynghoriadau, meddai’r Gweinidog Tramor Dmytro Kuleba mewn neges drydar, gan ychwanegu bod y biblinell yn "bygwth diogelwch yr Wcrain." Darllen mwy.

Cyhoeddodd Kuleba ddatganiad hefyd gyda gweinidog tramor Gwlad Pwyl, Zbigniew Rau, yn addo cydweithio i wrthwynebu Nord Stream 2.

Dywedodd Arlywydd yr Wcrain, Volodymyr Zelenskiy, ei fod yn edrych ymlaen at drafodaeth “onest a bywiog” gyda Biden dros y gweill pan fydd y ddau yn cwrdd yn Washington y mis nesaf. Cyhoeddwyd yr ymweliad gan y Tŷ Gwyn ddydd Mercher, ond dywedodd ysgrifennydd y wasg, Jen Psaki, nad oedd amseriad y cyhoeddiad yn gysylltiedig â'r cytundeb piblinell.

Siaradodd Canghellor yr Almaen Angela Merkel dros y ffôn gydag Arlywydd Rwseg Vladimir Putin oriau cyn rhyddhau’r cytundeb, meddai llywodraeth yr Almaen, gan ddweud bod Nord Stream 2 a thramwy nwy drwy’r Wcráin ymhlith y pynciau.

Roedd y biblinell wedi bod yn hongian dros gysylltiadau rhwng yr Unol Daleithiau a’r Almaen ers i’r cyn-Arlywydd Donald Trump ddweud y gallai droi’r Almaen yn “wystl o Rwsia” a chymeradwyo rhai sancsiynau.

Dywedodd Gweinidog Tramor yr Almaen, Heiko Maas, ar Twitter ei fod yn “rhyddhad ein bod wedi dod o hyd i ateb adeiladol”.

Gofynnodd Gweinidog Tramor Rwseg, Sergei Lavrov, am y manylion a adroddwyd am y cytundeb yn gynharach ddydd Mercher, nad oedd unrhyw fygythiad o sancsiynau yn erbyn Rwsia yn “dderbyniol,” yn ôl asiantaeth newyddion Interfax.

Hyd yn oed cyn iddo gael ei gyhoeddi, roedd manylion y cytundeb a ddatgelwyd yn tynnu beirniadaeth gan wneuthurwyr deddfau ome yn yr Almaen a'r Unol Daleithiau.

Dywedodd y Seneddwr Gweriniaethol Ted Cruz, sydd wedi bod yn dal i fyny enwebiadau llysgenhadol Biden dros ei bryderon am Nord Stream 2, y byddai'r cytundeb yr adroddwyd arno yn "fuddugoliaeth geopolitical genhedlaeth i Putin ac yn drychineb i'r Unol Daleithiau a'n cynghreiriaid."

Mae Cruz a rhai deddfwyr eraill ar ddwy ochr yr eil yn gandryll gyda’r arlywydd Democrataidd am ildio sancsiynau gorfodol yn erbyn y biblinell ac maent yn gweithio ar ffyrdd i orfodi llaw’r weinyddiaeth ar sancsiynau, yn ôl cymhorthion cyngresol.

Dywedodd y Seneddwr Democrataidd Jeanne Shaheen, sy'n eistedd ar Bwyllgor Cysylltiadau Tramor y Senedd, nad oedd hi'n argyhoeddedig y byddai'r cytundeb yn lliniaru effaith y biblinell, a dywedodd ei bod yn "grymuso'r Kremlin i ledaenu ei dylanwad malaen ledled Dwyrain Ewrop."

"Rwy'n amheus y bydd yn ddigonol pan fydd y chwaraewr allweddol wrth y bwrdd - Rwsia - yn gwrthod chwarae yn ôl y rheolau," meddai Shaheen.

Yn yr Almaen, galwodd aelodau uchaf plaid y Gwyrddwyr amgylcheddwr y cytundeb yr adroddwyd arno yn “rwystr chwerw ar gyfer amddiffyn yr hinsawdd” a fyddai o fudd i Putin ac yn gwanhau’r Wcráin.

Mae swyddogion gweinyddiaeth Biden yn mynnu bod y biblinell mor agos at gael ei gorffen pan ddaethon nhw i’r swydd ym mis Ionawr fel nad oedd unrhyw ffordd iddyn nhw atal ei chwblhau.

"Yn sicr rydyn ni'n credu bod yna fwy y gallai'r weinyddiaeth flaenorol fod wedi'i wneud," meddai swyddog yr UD. "Ond, wyddoch chi, roedden ni'n gwneud y gorau o law ddrwg."

Parhau Darllen

Belarws

Mae pwerau Belarus yn bwrw ymlaen â phrosiect niwclear er gwaethaf peth gwrthwynebiad

cyhoeddwyd

on

Er gwaethaf gwrthwynebiad mewn rhai chwarteri, Belarus yw'r diweddaraf mewn nifer cynyddol o wledydd sy'n defnyddio ynni niwclear.

Mae pob un yn mynnu bod niwclear yn cynhyrchu trydan glân, dibynadwy a chost-effeithiol.

Mae'r UE yn cefnogi cynhyrchu niwclear diogel ac mae un o'r planhigion mwyaf newydd ym Melarus lle cafodd adweithydd cyntaf gwaith pŵer niwclear cyntaf erioed y wlad ei gysylltu y llynedd â'r grid cenedlaethol ac yn gynharach eleni cychwynnodd weithrediad masnachol llawn.

Bydd gan yr Offer Pŵer Niwclear Belarwsia, a elwir hefyd yn ffatri Astravets, ddau adweithydd gweithredol gyda chyfanswm o tua 2.4 GW o gapasiti cynhyrchu pan fydd wedi'i gwblhau yn 2022.

Pan fydd y ddwy uned yn llawn bŵer, bydd y ffatri 2382 MWe yn osgoi allyrru mwy na 14 miliwn tunnell o garbon deuocsid bob blwyddyn trwy ddisodli cynhyrchu tanwydd ffosil carbon-ddwys.

Mae Belarus yn ystyried adeiladu ail orsaf ynni niwclear a fyddai’n lleihau ei ddibyniaeth ar danwydd ffosil a fewnforiwyd ymhellach ac yn symud y wlad yn agosach at sero-net.

Ar hyn o bryd, mae tua 443 o adweithyddion pŵer niwclear yn gweithredu mewn 33 o wledydd, gan ddarparu tua 10% o drydan y byd.

Mae tua 50 o adweithyddion pŵer yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd mewn 19 gwlad.

Dywedodd Sama Bilbao y León, Cyfarwyddwr Cyffredinol Cymdeithas Niwclear y Byd, y sefydliad rhyngwladol sy’n cynrychioli’r diwydiant niwclear byd-eang: “Mae tystiolaeth yn cynyddu bod angen i ni gyflymu faint o newydd er mwyn cadw ar lwybr ynni carbon isel cynaliadwy a charbon isel. gallu niwclear wedi'i adeiladu a'i gysylltu â'r grid yn fyd-eang. Bydd y 2.4 GW o gapasiti niwclear newydd ym Melarus yn gyfraniad hanfodol i gyflawni'r nod hwn. "

Mae ffatri Belarus wedi wynebu gwrthwynebiad parhaus gan Lithwania gyfagos lle mae swyddogion wedi lleisio pryderon am ddiogelwch.

Mae gweinidogaeth ynni Belarwsia wedi dweud y bydd y ffatri pan fydd yn gwbl weithredol yn cyflenwi tua thraean o ofynion trydan y wlad.

Dywedir bod y planhigyn yn costio tua $ 7-10 biliwn.

Er gwaethaf pryderon gan rai ASEau, sydd wedi cynnal ymgyrch lobïo gref yn erbyn y ffatri Belarwsia, mae cyrff gwarchod rhyngwladol, fel yr Asiantaeth Ynni Atomig Rhyngwladol (IAEA) wedi croesawu cwblhau'r prosiect.

Yn ddiweddar, mae tîm arbenigwyr IAEA wedi cwblhau cenhadaeth ymgynghorol diogelwch niwclear ym Melarus, a gynhaliwyd ar gais llywodraeth Belarus. Y nod oedd adolygu'r drefn ddiogelwch genedlaethol ar gyfer deunydd niwclear a chyfleusterau a gweithgareddau cysylltiedig ac roedd yr ymweliad yn cynnwys adolygiad o fesurau amddiffyn corfforol a weithredwyd ar y safle, agweddau diogelwch yn ymwneud â chludo deunydd niwclear a diogelwch cyfrifiadurol.

Daeth y tîm, a oedd yn cynnwys arbenigwyr o Ffrainc, y Swistir a'r DU, i'r casgliad bod Belarus wedi sefydlu cyfundrefn diogelwch niwclear yn unol â chanllawiau'r IAEA ar hanfodion diogelwch niwclear. Nodwyd arferion da a all fod yn enghreifftiau i Aelod-wladwriaethau IAEA eraill i helpu i gryfhau eu gweithgareddau diogelwch niwclear.

Dywedodd Cyfarwyddwr Adran Diogelwch Niwclear IAEA, Elena Buglova: “Trwy gynnal cenhadaeth IPPAS, mae Belarus wedi dangos ei hymrwymiad cryf a’i hymdrechion parhaus i wella ei threfn diogelwch niwclear genedlaethol. Mae Belarus hefyd wedi cyfrannu at fireinio methodolegau IPPAS yn ystod y misoedd diwethaf, yn benodol trwy gynnal hunanasesiad peilot o’i drefn diogelwch niwclear wrth baratoi ar gyfer y genhadaeth. ”

Y genhadaeth, mewn gwirionedd, oedd y drydedd genhadaeth IPPAS a gynhaliwyd gan Belarus, yn dilyn dwy a gynhaliwyd yn 2000 a 2009 yn y drefn honno.

Er gwaethaf ymdrechion i gynnig sicrwydd, mae pryderon yn parhau ynghylch diogelwch y diwydiant niwclear.

Mae arbenigwr ynni Ffrainc, Jean-Marie Berniolles, yn cyfaddef bod damweiniau mewn gweithfeydd niwclear dros y blynyddoedd wedi “newid yn ddwfn” ganfyddiad Ewrop o blanhigion niwclear, gan “droi’r hyn a ddylai fod wedi bod yn un o’r ffynonellau cynhyrchu trydan mwyaf cynaliadwy yn wialen mellt i’w beirniadu”.

Meddai: “Mae hyn yn brawf o safbwynt cynyddol llygredig yn ideolegol sydd wedi ysgaru’n llwyr oddi wrth ffeithiau gwyddonol.”

Mae Ffrainc yn un wlad sydd wedi cwympo allan o gariad gyda'r dechnoleg niwclear, gan arwain at Ddeddf 2015 ar y trawsnewidiad ynni ar gyfer twf gwyrdd sy'n gorfodi cyfran y niwclear yng nghymysgedd ynni Ffrainc i ostwng i 50% (i lawr o tua 75%) erbyn 2025.

Mae yna lawer sy'n dadlau y bydd hyn yn amhosibl ei gyflawni. 

Dywed Berniolles fod ffatri Belarus yn “enghraifft arall o sut mae diogelwch niwclear yn cael ei ysgogi i atal NPPau rhag cyflawni gweithrediad llawn ac amserol”.

Dywedodd, “Er nad yw’n aelod-wladwriaeth o’r Undeb Ewropeaidd, mynnodd sawl ASE, wrth annog Lithwania, ym mis Chwefror 2021 bod Belarus yn atal y prosiect dros bryderon diogelwch tybiedig.”

Mae galwadau o'r fath yn parhau i gael eu lleisio'n ffyrnig, hyd yn oed ar ôl i Grŵp Rheoleiddwyr Diogelwch Niwclear Ewrop (ENSREG) ddweud bod y mesurau diogelwch yn Astravets yn unol â safonau Ewropeaidd yn sgwâr. Dywedodd yr adroddiad a adolygwyd gan gymheiriaid - a gyhoeddwyd ar ôl ymweliadau safle helaeth a gwerthusiadau diogelwch - nad yw’r adweithyddion yn ogystal â lleoliad y NPP “yn achos pryder”.

Yn wir, nododd Cyfarwyddwr Cyffredinol IAEA Rafael Grossi mewn gwrandawiad diweddar yn Senedd Ewrop: “Rydyn ni wedi bod yn ymgysylltu â Belarus ers amser maith,” “rydyn ni’n bresennol yn y maes drwy’r amser”, ac mae’r IAEA wedi dod o hyd i “arferion da a phethau i wella ond nid ydym wedi dod o hyd i unrhyw reswm i'r planhigyn hwnnw beidio â gweithredu ”.

Mae gwrthwynebwyr y planhigyn Belarus yn parhau i dynnu cymariaethau â Chernobyl ond dywed Berniolles mai “un o’r gwersi sylfaenol a gafwyd o Chernobyl oedd bod angen cynnwys toddi craidd cyflawn yn drylwyr”.

“Gwneir hyn fel rheol gyda dyfais o’r enw daliwr craidd, ac mae gan bob adweithydd VVER-1200 - dau ohonynt yn Astravets - offer arno. Rhaid i system oeri y daliwr craidd allu oeri’r malurion craidd lle mae pŵer thermol o tua 50 MW yn cael ei gynhyrchu yn ystod y dyddiau cyntaf yn dilyn y ddamwain niwclear. Nid oes gwibdaith niwtronig yn digwydd o dan yr amgylchiadau hyn, yn yr hyn sy'n wahaniaeth sylfaenol arall i Chernobyl. O ystyried nad yw arbenigwyr diogelwch Ewropeaidd wedi codi’r materion hyn yn ystod eu dadansoddiadau o Astravets yn dangos nad oes unrhyw broblemau gyda’r mesurau hyn, ”ychwanegodd.

Mae ef ac eraill yn nodi, er y gallai Lithwania a rhai ASEau fod wedi treulio blynyddoedd yn beirniadu mesurau diogelwch y planhigyn “y gwir yw na chanfuwyd erioed eu bod yn brin o ddifrif”.

Parhau Darllen

ynni

Datganiad ar y cyd o'r UD a'r Almaen ar gefnogaeth i'r Wcráin, diogelwch ynni Ewropeaidd a nodau hinsawdd

cyhoeddwyd

on

Mae’r Unol Daleithiau a’r Almaen wedi cyhoeddi datganiad ar y cyd yn dilyn ymweliad diweddar Canghellor yr Almaen Angela Merkel â Washington i gwrdd yn ddwyochrog ag Arlywydd yr UD Joe Biden. Mae'r datganiad yn mynd i'r afael â phrosiect dadleuol Nordstream 2, sydd wedi rhannu barn yn yr UE.

"Mae'r Unol Daleithiau a'r Almaen yn ddiysgog yn eu cefnogaeth i sofraniaeth Wcráin, uniondeb tiriogaethol, annibyniaeth, a'r llwybr Ewropeaidd a ddewiswyd. Rydym yn ailgyflwyno ein hunain heddiw (22 Gorffennaf) i wthio yn ôl yn erbyn ymddygiad ymosodol Rwsia a gweithgareddau malaen yn yr Wcrain a thu hwnt. yn addo cefnogi ymdrechion yr Almaen a Ffrainc i ddod â heddwch i ddwyrain yr Wcrain trwy Fformat Normandi. Bydd yr Almaen yn dwysáu ei hymdrechion o fewn Fformat Normandi i hwyluso gweithrediad cytundebau Minsk. Mae'r Unol Daleithiau a'r Almaen yn cadarnhau eu hymrwymiad i fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd a cymryd camau pendant i leihau allyriadau yn y 2020au i gadw terfyn tymheredd 1.5 gradd Celsius o fewn cyrraedd.

"Mae'r Unol Daleithiau a'r Almaen yn unedig yn eu penderfyniad i ddwyn Rwsia i gyfrif am ei gweithgareddau ymosodol a malaen trwy orfodi costau trwy sancsiynau ac offer eraill. Rydym yn ymrwymo i weithio gyda'n gilydd trwy'r Deialog Lefel Uchel rhwng yr Unol Daleithiau a'r UE ar Rwsia, a trwy sianeli dwyochrog, i sicrhau bod yr Unol Daleithiau a'r UE yn parhau i fod yn barod, gan gynnwys gydag offer a mecanweithiau priodol, i ymateb gyda'i gilydd i ymddygiad ymosodol a malaen Rwsia, gan gynnwys ymdrechion Rwsia i ddefnyddio ynni fel arf. A ddylai Rwsia geisio defnyddio ynni fel a arfogi neu gyflawni gweithredoedd ymosodol pellach yn erbyn yr Wcrain, bydd yr Almaen yn gweithredu ar y lefel genedlaethol ac yn pwyso am fesurau effeithiol ar y lefel Ewropeaidd, gan gynnwys sancsiynau, i gyfyngu galluoedd allforio Rwsia i Ewrop yn y sector ynni, gan gynnwys nwy, a / neu mewn eraill. sectorau sy'n berthnasol yn economaidd. Mae'r ymrwymiad hwn wedi'i gynllunio i sicrhau na fydd Rwsia yn camddefnyddio unrhyw biblinell, gan gynnwys Nord Stream 2, i gyflawni aggre ssive gwleidyddol yn dod i ben trwy ddefnyddio egni fel arf.

"Rydym yn cefnogi diogelwch ynni'r Wcráin a Chanolbarth a Dwyrain Ewrop, gan gynnwys yr egwyddorion allweddol sydd wedi'u hymgorffori yn Nhrydydd Pecyn Ynni'r UE o amrywiaeth a diogelwch cyflenwad. Mae'r Almaen yn tanlinellu y bydd yn cadw at lythyren ac ysbryd y Trydydd Pecyn Ynni. mewn perthynas â Nord Stream 2 o dan awdurdodaeth yr Almaen i sicrhau dadfwndelu a mynediad trydydd parti. Mae hyn yn cynnwys asesiad o unrhyw risgiau a berir gan ardystiad gweithredwr y prosiect i ddiogelwch cyflenwad ynni'r UE.

"Mae'r Unol Daleithiau a'r Almaen yn unedig yn eu cred ei bod er budd yr Wcrain ac Ewrop i gludiant nwy trwy'r Wcráin barhau y tu hwnt i 2024. Yn unol â'r gred hon, mae'r Almaen yn ymrwymo i ddefnyddio'r holl drosoledd sydd ar gael i hwyluso estyniad o hyd at 10 blynyddoedd i gytundeb Transit nwy Wcráin â Rwsia, gan gynnwys penodi llysgennad arbennig i gefnogi’r trafodaethau hynny, i ddechrau cyn gynted â phosibl a dim hwyrach na Medi 1. Mae'r Unol Daleithiau yn ymrwymo i gefnogi'r ymdrechion hyn yn llawn.

"Mae'r Unol Daleithiau a'r Almaen yn gadarn yn eu hymrwymiad i'r frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd a sicrhau llwyddiant Cytundeb Paris trwy leihau ein hallyriadau ein hunain yn unol â net-sero erbyn 2050 fan bellaf, gan annog cryfhau uchelgais hinsawdd eraill. economïau mawr, a chydweithio ar y polisïau a'r technolegau i gyflymu'r trawsnewidiad net-sero byd-eang Dyna pam yr ydym wedi lansio Partneriaeth Hinsawdd ac Ynni yr UD-Almaen. Bydd y Bartneriaeth yn meithrin cydweithrediad rhwng yr UD a'r Almaen ar ddatblygu mapiau gweithredadwy i gyrraedd ein huchelgeisiol targedau lleihau allyriadau; cydgysylltu ein polisïau a'n blaenoriaethau domestig mewn mentrau datgarboneiddio sectoraidd a fforymau amlochrog; ysgogi buddsoddiad mewn trosglwyddo ynni; a datblygu, arddangos a graddio technolegau ynni critigol fel ynni a storio adnewyddadwy, hydrogen, effeithlonrwydd ynni, a symudedd trydan.

"Fel rhan o Bartneriaeth Hinsawdd ac Ynni yr UD-Almaen, rydym wedi penderfynu sefydlu piler i gefnogi'r trawsnewidiadau ynni mewn economïau sy'n dod i'r amlwg. Bydd y piler hwn yn cynnwys ffocws ar gefnogi Wcráin a gwledydd eraill yng Nghanolbarth a Dwyrain Ewrop. nid yn unig yn cyfrannu at y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd ond hefyd yn cefnogi diogelwch ynni Ewropeaidd trwy leihau'r galw am ynni Rwseg.

"Yn unol â'r ymdrechion hyn, mae'r Almaen yn ymrwymo i sefydlu a gweinyddu Cronfa Werdd ar gyfer yr Wcrain i gefnogi trosglwyddiad ynni, effeithlonrwydd ynni a diogelwch ynni Wcráin. Bydd yr Almaen a'r Unol Daleithiau yn ymdrechu i hyrwyddo a chefnogi buddsoddiadau o $ 1 biliwn o leiaf yn y Cronfa Werdd ar gyfer yr Wcrain, gan gynnwys gan drydydd partïon fel endidau sector preifat. Bydd yr Almaen yn darparu rhodd gychwynnol i'r gronfa o $ 175 miliwn o leiaf ac yn gweithio tuag at ymestyn ei hymrwymiadau yn y blynyddoedd cyllideb sydd i ddod. Bydd y gronfa'n hyrwyddo'r defnydd o ynni adnewyddadwy; hwyluso datblygiad hydrogen; cynyddu effeithlonrwydd ynni; cyflymu'r trawsnewidiad o lo; a meithrin niwtraliaeth carbon. Mae'r Unol Daleithiau yn bwriadu cefnogi'r fenter trwy gymorth technegol a chymorth polisi sy'n gyson ag amcanion y gronfa, yn ogystal â rhaglenni cefnogi integreiddiad y farchnad, diwygio rheoliadol, a datblygu ynni adnewyddadwy yn sector ynni Wcráin.

"Yn ogystal, bydd yr Almaen yn parhau i gefnogi prosiectau ynni dwyochrog gyda'r Wcráin, yn enwedig ym maes ynni adnewyddadwy ac effeithlonrwydd ynni, yn ogystal â chymorth pontio glo, gan gynnwys penodi llysgennad arbennig gyda chyllid pwrpasol o $ 70 miliwn. Mae'r Almaen hefyd yn barod. i lansio Pecyn Gwydnwch Wcráin i gefnogi diogelwch ynni Wcráin. Bydd hyn yn cynnwys ymdrechion i ddiogelu a chynyddu'r gallu i wrthdroi llif nwy i'r Wcráin, gyda'r nod o gysgodi'r Wcráin yn llwyr rhag ymdrechion posib Rwsia yn y dyfodol i dorri cyflenwadau nwy i'r wlad. Bydd hefyd yn cynnwys cymorth technegol ar gyfer integreiddiad yr Wcrain i'r grid trydan Ewropeaidd, gan adeiladu ar ac mewn cydgysylltiad â'r gwaith parhaus gan yr UE ac Asiantaeth Datblygu Rhyngwladol yr UD. Yn ogystal, bydd yr Almaen yn hwyluso cynnwys yr Wcrain yng Nghyfleuster Adeiladu Capasiti Seiber yr Almaen. , cefnogi ymdrechion i ddiwygio sector ynni Wcráin, a chynorthwyo i nodi opsiynau t o foderneiddio systemau trosglwyddo nwy Wcráin.

"Mae'r Unol Daleithiau a'r Almaen yn mynegi eu cefnogaeth gref i'r Fenter Tair Môr a'i hymdrechion i gryfhau cysylltedd seilwaith a diogelwch ynni yng Nghanolbarth a Dwyrain Ewrop. Mae'r Almaen yn ymrwymo i ehangu ei hymgysylltiad â'r fenter gyda llygad tuag at gefnogi prosiectau ariannol y Tri. Menter Moroedd ym meysydd diogelwch ynni rhanbarthol ac ynni adnewyddadwy. Yn ogystal, bydd yr Almaen yn cefnogi prosiectau sydd o ddiddordeb cyffredin yn y sector ynni trwy gyllideb yr UE, gyda chyfraniadau o hyd at $ 1.77 biliwn yn 2021-2027. Mae'r Unol Daleithiau yn parhau i fod yn ymrwymedig i buddsoddi yn y Fenter Tair Môr ac mae'n parhau i annog buddsoddiadau pendant gan aelodau ac eraill. "

Nid oedd y cytundeb wedi creu argraff fawr ar Robert Pszczel, uwch swyddog Rwsia a'r Western Balcanau, Is-adran Diplomyddiaeth Gyhoeddus (PDD), Pencadlys NATO:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd