Cysylltu â ni

ynni

Mae ynni niwclear yn mynd i'r afael â dadl yr UE wrth i fwy o wledydd feddwl am droi at y ffynhonnell ynni hon

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Daeth y ddadl ynghylch a ellir ystyried niwclear yn wyrdd a'r amgylchedd i gasgliad yn gynharach y mis diwethaf pan ddaeth y Pleidleisiodd Senedd Ewrop dros ynni niwclear a nwy i gael eu hystyried yn danwydd trawsnewid "gwyrdd"., yn ysgrifennu Cristian Gherasim.

Mae hwn yn seibiant i'w groesawu i lawer gan fod Ewrop yn brwydro yn erbyn argyfwng ynni a phrinder difrifol o danwydd ffosil confensiynol yn braenaru sancsiynau Rwsiaidd.

I amlygu ymhellach yr angen am ynni niwclear galwodd saith aelod-wladwriaeth ar y Comisiwn Ewropeaidd i gefnogi ynni niwclear. Cafodd y neges ei chyfleu yn a llythyr ar y cyd wedi'i lofnodi gan saith arweinydd aelod-wladwriaethau'r UE sy'n defnyddio ynni niwclear.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn credu bod gan fuddsoddiadau preifat mewn gweithgareddau nwy a niwclear rôl yn y trawsnewid ecolegol. Mae corff gweithredol yr UE wedi cynnig dosbarthu rhai gweithgareddau nwy ffosil ac ynni niwclear yn weithgareddau pontio ecolegol, sy'n cyfrannu at liniaru newid yn yr hinsawdd.

Yn Rwmania, croesawodd yr arlywydd y bleidlais yn a neges ar twitter bod Rwmania wedi gwneud ymdrechion cyson i gynnwys niwclear a nwy fel rhan o ymdrechion i gael ynni gwyrddach.

Hefyd, mae'r PM Rwmania gweld y bleidlais fel cam cadarnhaol ymlaen.

Ond nid Rwmania yw'r unig wlad sy'n cofleidio ynni niwclear yn gryf fel modd i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd, i droi at ffynonellau ynni glanach a brwydro yn erbyn yr argyfwng sy'n datblygu.

hysbyseb

Roedd Gweriniaeth Tsiec yn ddiweddar wedi cyflymu adeiladu adweithyddion niwclear - bydd y gwaith yn dechrau yn 2029 a bydd yn para tua saith mlynedd.

Mae llawer o arbenigwyr wedi galw’r dacsonomeg hon yn fath arall o fiwrocratiaeth yr UE fel y ffisegydd niwclear Tsiec, Vladimír Wagner a aeth ymlaen yn llonydd i gyfarch ynni niwclear sy’n cael ei gynnwys yn y tacsonomeg.

Mae Gweriniaeth Tsiec fel Ffrainc yn cefnogi ynni niwclear yn gryf ac eisiau i 40% o'i hynni ddod o niwclear. Mae'r wlad mewn cornel dynnach fyth. Gyda'r Weriniaeth Tsiec yn dal llywyddiaeth cylchdroi Cyngor yr UE, bydd yn rhaid i Prague ddod o hyd i atebion i filiau ynni cynyddol, ond hefyd arwain trawsnewidiad hinsawdd uchelgeisiol yr UE, wrth baratoi ar gyfer dileu nwy Rwseg yn llwyr.

Mae Gwlad Belg hefyd wedi gwthio ei defnydd o ynni niwclear yn ei flaen ers degawd. Ar hyn o bryd, mae ynni niwclear yn darparu hanner anghenion trydan Gwlad Belg.

Nid yw newydd-ddyfodiaid fel Gwlad Pwyl wedi defnyddio ynni atomig eto ond maent yn bwriadu gwneud hynny. Bydd yr adweithydd Pwylaidd cyntaf wedi'i gwblhau erbyn 2033.

Hyd at 2009, defnyddiodd Lithwania drydan a gynhyrchwyd gan yr hen adweithydd Ignalina Sofietaidd. Fe'i caewyd oherwydd pwysau'r UE ond nawr mae'r wlad wedi trefnu agor adweithydd newydd ac mae'r llywodraeth yn bwriadu adeiladu gorsafoedd ynni niwclear newydd oherwydd ymwrthod â chyflenwadau ynni o Rwsia.

Hyd yn oed yn yr Iseldiroedd, rhoddwyd y gorau i'r penderfyniad i roi'r gorau i ynni atomig, a fabwysiadwyd yn 2021. Yn lle hynny, mae'r llywodraeth yn argymell adeiladu dwy orsaf bŵer newydd.

Hyd yn oed yn Sweden mae chwe gorsaf ynni niwclear weithredol yn cynhyrchu 40% o anghenion trydan. Penderfynodd Sweden eisoes ym 1980 i roi'r gorau i ynni atomig, cyn gynted ag na fydd bellach yn broffidiol i ddefnyddio'r adweithyddion presennol. Ond yn 2010 rhoddwyd y gorau i'r penderfyniad hwn.

Bydd Ffrainc yn parhau i wthio’n galed am ynni niwclear. Mae adweithydd newydd yn cael ei adeiladu ar hyn o bryd, gyda chwech arall i ddilyn yn fuan.

Mae'r Ffindir sy'n ymwybodol o'r hinsawdd hefyd yn ehangu eu galluoedd niwclear sifil. Mae pum adweithydd yn gweithredu, bydd y chweched wedi'i gysylltu â'r grid erbyn diwedd y flwyddyn. Gyda'i gilydd byddant yn darparu 60% o anghenion trydan y wlad.

Mae Hwngari hefyd yn paratoi ar gyfer gêm o ran ynni niwclear. Bydd y ddau orsaf ynni niwclear newydd, a fydd yn cael eu hychwanegu at y pedwar adweithydd sydd ar waith, yn cael eu hadeiladu gan y cwmni Rwsiaidd "Rosatom".

Er mwyn parhau i fapio'r defnydd o ynni niwclear yn yr UE a'i apêl gref rydym yn cyfrif Bwlgaria lle mae dau adweithydd ar hyn o bryd yn cynhyrchu 30% o'r galw. Mae Bwlgaria yn bwriadu ehangu'r sector hwn. Hefyd yn Slofacia mae pedwar adweithydd yn gorchuddio tua 50% o anghenion trydan. Yn Rwmania mae dau adweithydd niwclear ar waith. Mae'r llywodraeth am ehangu'r defnydd o ynni atomig, ond nid yw ei chynlluniau yn bendant iawn. Slofacia - Mae pedwar adweithydd yn cwmpasu tua 50% o anghenion trydan. Mae'r llywodraeth yn cefnogi'r defnydd o ynni atomig. Mae Slofenia yn gweithredu adweithydd niwclear ynghyd â'i chymydog Croatia, sy'n cwmpasu 36% o'i hanghenion trydan. Sbaen - Mae tua chwarter anghenion trydan y wlad yn cael eu cynhyrchu gan saith gorsaf ynni niwclear.

Y ddau allgleifion yw'r Almaen ac Awstria yn mynnu dileu ynni niwclear yn raddol. Ond hyd yn oed yr Almaen yn Mülheim yn adeiladu 80 o gynwysyddion ar gyfer storio gweddillion tanwydd niwclear. Mae busnes yn mynd rhagddo hyd yn oed heb orsafoedd ynni niwclear yr Almaen.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd