Cysylltu â ni

Ynni niwclear

Anogir gweinidogion G7 i gefnogi prosiectau niwclear presennol a newydd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Yng ngoleuni cyfarfod gweinidogion Hinsawdd, Ynni a’r Amgylchedd G7 yn Sapporo, Japan, mae niwcleareurope – ynghyd â’i bartneriaid rhyngwladol – wedi cyhoeddi datganiad yn galw ar lywodraethau i gydnabod rôl amhrisiadwy niwclear wrth alluogi dyfodol ynni glân a chynaliadwy, Datganiad i'r Wasg.

“O ystyried yr heriau sy’n ein hwynebu o ran datgarboneiddio ein heconomïau a sicrhau cyflenwad diogel o ynni, mae angen i’r holl actorion gydweithio i ymestyn oes y fflyd niwclear bresennol cyhyd ag sy’n ymarferol yn dechnegol ac yn economaidd,” meddai Cyfarwyddwr Ewrop Niwclear. Y Cadfridog Yves Desbazeille “Ymhellach, mae angen polisïau arnom a fydd yn cefnogi ariannu ac adeiladu prosiectau niwclear newydd.”

Yn ôl y datganiad - wedi'i gyd-lofnodi gan niwcleareurope ynghyd â Chymdeithas Niwclear Canada, Fforwm Diwydiannol Atomig Japan, Sefydliad Ynni Niwclear (UD), Cymdeithas y Diwydiant Niwclear (DU) a Chymdeithas Niwclear y Byd - anogir gwledydd G7 i:

  • Gwneud y defnydd gorau o orsafoedd ynni niwclear presennol (NPPs)
  • Cyflymu'r defnydd o NPPs newydd
  • Cefnogi cydweithrediad rhyngwladol a'r gadwyn gyflenwi niwclear
  • Datblygu amgylchedd ariannol sy'n hyrwyddo buddsoddiad mewn ynni niwclear
  • Mwyhau Effeithlonrwydd Rheoleiddiol Rhyngwladol
  • Cefnogi datblygiad technoleg niwclear arloesol
  • Hyrwyddo dealltwriaeth y cyhoedd o ynni niwclear
  • Cydweithio’n rhyngwladol i rannu arferion gorau
  • Cefnogi gwledydd sydd newydd gyflwyno, neu sy'n ystyried, ynni niwclear

 Cliciwch yma i lawrlwytho'r datganiad yn llawn.

Ynglŷn ag ewrop niwclear: niwcleareurope yw'r gymdeithas fasnach ym Mrwsel ar gyfer y diwydiant ynni niwclear yn Ewrop. Mae aelodaeth niwcleareurope yn cynnwys 15 o gymdeithasau niwclear cenedlaethol a thrwy'r cymdeithasau hyn, mae niwcleareurope yn cynrychioli bron i 3,000 o gwmnïau Ewropeaidd sy'n gweithio yn y diwydiant ac yn cefnogi tua 1,100,000 o swyddi.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Jessica Johnson: [e-bost wedi'i warchod]

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.
hysbyseb

Poblogaidd