Cysylltu â ni

france

Ffrainc yn cynnal cyfarfod pro-niwclear i wthio am gydnabyddiaeth yr UE o nodau hinsawdd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Cynhaliodd Ffrainc gyfarfod o weinidogion o 16 o daleithiau Ewropeaidd pro-niwclear ddydd Mawrth (16 Mai) gyda’r nod o gydlynu ehangu pŵer atomig ac annog yr UE i gydnabod ei rôl wrth gyflawni nodau hinsawdd ar gyfer 2050, meddai gweinidogaeth ynni’r wlad.

Roedd y cyfarfod ym Mharis yn cynnwys Comisiynydd Ynni’r UE, Kadri Simson, a chynrychiolwyr o 14 o wledydd yr UE gan gynnwys Ffrainc, Gwlad Belg a’r Iseldiroedd, yn ogystal â’r Eidal fel sylwedydd a’r Deyrnas Unedig fel rhywun sy’n cael gwahoddiad i ddod o’r UE.

Dywedodd un o swyddogion gweinidogaeth Ffrainc fod cyfranogiad y DU yn werthfawr oherwydd bod y wlad yn adeiladu dau adweithydd ac y gallai rannu gwybodaeth am arbedion maint.

Bydd pob gwlad yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am ei phrosiectau niwclear. "Byddwn yn gallu .... gweld pa fathau o synergeddau a chydlynu y gellir eu rhoi ar waith ar faterion fel ariannu, hyfforddiant swyddi a recriwtio i ail-lansio'r sector niwclear yn Ewrop," meddai'r swyddog.

Bydd Yves Desbazeille, cyfarwyddwr grŵp lobïo’r UE Nucleareurope, hefyd yn rhoi cyflwyniad, gan gynnwys ffigurau ar greu swyddi posibl a buddsoddi.

Dywedodd drafft o'r datganiad ar ôl y cyfarfod y byddai'r gwledydd yn annog y comisiynydd i integreiddio ynni niwclear i bolisi ynni'r UE trwy gydnabod niwclear ochr yn ochr â thechnolegau ynni gwyrdd eraill yn nodau datgarboneiddio'r UE.

Bydd y trafodaethau yn ymdrin â Deddf Diwydiant Sero Net yr UE, y Banc Hydrogen, diffiniadau o hydrogen carbon isel a strategaethau mewnforio hydrogen ymhlith pynciau eraill, meddai swyddog Ffrainc.

hysbyseb

Mae'r ddogfen ddrafft hefyd yn galw am gyhoeddi cyfathrebiad UE ar adweithyddion modiwlaidd bach.

Dywedodd y datganiad, a allai barhau i newid cyn iddo gael ei fabwysiadu ddydd Mawrth, fod cyfranogwyr yn bwriadu rhoi hwb i gapasiti niwclear yr UE i 150 gigawat erbyn 2050 o 100GW heddiw trwy adeiladu 30 i 45 o adweithyddion newydd, ar raddfa fach a mawr.

Mae cryfhau'r gadwyn gyflenwi a lleihau dibyniaeth ar Rwsia hefyd wedi'i restru fel nod ar gyfer cydgysylltu.

Dywedodd un o swyddogion y Comisiwn Ewropeaidd fod presenoldeb Simson yn “arwydd o sylw gweithredol i ddiwydiant sy’n tyfu ac yn dechnoleg allweddol ar gyfer sero net, ond heb wyro oddi wrth ein rôl gyfyngedig a’n safiad niwtral”, gan y byddai unrhyw ddatganiad wedi’i lofnodi ymhlith cynrychiolwyr cenedlaethol yn unig.

Neidiodd ynni niwclear i fyny agenda polisi ynni'r UE eleni pan gwledydd wedi hollti i mewn i gynghreiriau pro- a gwrth-niwclear yng nghanol anghydfod ynghylch a ddylid cyfrif y ffynhonnell ynni tuag at dargedau ynni adnewyddadwy'r UE.

Ar ôl i gyfaddawd munud olaf gael ei chwalu ar y gyfraith honno, mae Ffrainc a gwladwriaethau pro-niwclear eraill bellach yn ceisio gwella statws ynni niwclear yn ehangach a hybu cydweithrediad rhwng gwledydd sy'n defnyddio'r dechnoleg.

Gall ynni niwclear gynhyrchu trydan di-CO2 llwyth sylfaenol mewn symiau mawr, ac mae gwledydd Ewropeaidd gan gynnwys Gwlad Pwyl yn cynllunio eu hadweithyddion cyntaf i helpu i gael gwared ar danwydd ffosil yn raddol.

Mae rhai gwladwriaethau tir-gloi, fel y Weriniaeth Tsiec, yn gweld niwclear fel ffynhonnell ynni gwyrdd allweddol yn enwedig oherwydd na allant, yn wahanol i wladwriaethau arfordirol, adeiladu ffermydd gwynt mawr ar y môr.

Mae gwrthwynebwyr ynni niwclear yr UE - yn eu plith yr Almaen, a ddiffoddodd ei adweithyddion olaf y mis diwethaf, Lwcsembwrg ac Awstria - yn dyfynnu pryderon gan gynnwys gwaredu gwastraff a materion cynnal a chadw sydd wedi plagio fflyd Ffrainc yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Mae Awstria a Lwcsembwrg yn mynd â’r UE i’r llys dros ei phenderfyniad i labelu buddsoddiadau niwclear yn swyddogol fel rhai “gwyrdd”.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd