RSSynni

Yn beio #Brexit, mae #BritishSteel yn cwympo, gan beryglu swyddi 25,000

Yn beio #Brexit, mae #BritishSteel yn cwympo, gan beryglu swyddi 25,000

| Efallai y 24, 2019

Gan Ivana Kottasová, CNN Business Gostyngodd gwneuthurwr dur ail fwyaf Prydain ar ddydd Mercher (22 Mai), gan roi swyddi 5,000 mewn perygl uniongyrchol i'r cwmni, a bygwth 20,000 arall gan gyflenwyr. Roedd y cwmni yn chwilio am gymorth gan y llywodraeth, ond daeth y trafodaethau i ben heb gytundeb. Gorchmynnodd yr Uchel Lys i'r cwmni ymddatod yn orfodol, yn ôl Ansolfedd y Llywodraeth […]

Parhau Darllen

#ESG - Tuag at dwf trwy ddatblygu cynaliadwy

#ESG - Tuag at dwf trwy ddatblygu cynaliadwy

| Efallai y 22, 2019

Nodweddir amgylchedd y farchnad fusnes gyfnewidiol bresennol yn gynyddol gan brisiadau sy'n cael eu gyrru gan deimlad. Sylw a diddordeb buddsoddwyr ynghylch y pwnc Amgylchedd, Cymdeithas a Llywodraethu (ESG). Er bod hanfodion cwmni solet yn parhau i fod yn greiddiol i'r stori, mae'n hanfodol i gwmni lunio canfyddiad cadarnhaol gan y cyhoedd a buddsoddwyr. Mae'r buddsoddwyr byd-eang mwyaf eisoes […]

Parhau Darllen

#EnergyCharterTreaty - Y Comisiwn yn gofyn am fandad i drafod moderneiddio darpariaethau buddsoddi

#EnergyCharterTreaty - Y Comisiwn yn gofyn am fandad i drafod moderneiddio darpariaethau buddsoddi

| Efallai y 16, 2019

Mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu mandad drafft i ymgysylltu ar ran yr Undeb Ewropeaidd yn y trafodaethau i foderneiddio'r Cytundeb Siarter Ynni (ECT), cytundeb masnach a buddsoddi pleidiol sy'n berthnasol i'r sector ynni y mae'r UE yn rhan ohono. Nod y trafodaethau hyn yw adolygu darpariaethau'r Cytundeb mewn ffordd […]

Parhau Darllen

#StateAid - Y Comisiwn yn cymeradwyo mesur dros dro i sicrhau diogelwch cyflenwad trydan lleol yn #Slovakia

#StateAid - Y Comisiwn yn cymeradwyo mesur dros dro i sicrhau diogelwch cyflenwad trydan lleol yn #Slovakia

| Efallai y 13, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE yr iawndal a roddwyd gan Slofacia i'r cwmni cyfleustodau trydanol Slovenské Elektrárne fel ar gyfer cyflenwi dros dro swm gorfodol o drydan o ffynonellau tanwydd cynhenid ​​i nod system drydan Bystričany yn Slofacia. Hysbysodd Slofacia y Comisiwn o'i gynlluniau i ymddiried Slovenské […]

Parhau Darllen

Mae gan Brydain yr wythnos gyntaf yn rhydd o #Coal mewn dros ganrif

Mae gan Brydain yr wythnos gyntaf yn rhydd o #Coal mewn dros ganrif

| Efallai y 9, 2019

Mae Prydain, man geni pŵer glo, wedi mynd saith diwrnod heb drydan o orsafoedd glo am y tro cyntaf ers ei chwyldro diwydiannol 19th, dywedodd gweithredwr grid pŵer y wlad ddydd Mercher (8 Mai), Susanna Twidale. Roedd Prydain yn gartref i orsaf bŵer glo gyntaf y byd yn y 1880s, a glo oedd ei […]

Parhau Darllen

#SibiuSummit: 210 Mae meiri ar draws Ewrop yn galw am haneru allyriadau gan 2030 gan fynd i sero erbyn 2050

#SibiuSummit: 210 Mae meiri ar draws Ewrop yn galw am haneru allyriadau gan 2030 gan fynd i sero erbyn 2050

| Efallai y 8, 2019

Mewn menter ddigynsail ac uchelgeisiol iawn, ymatebodd dinasoedd 210 yn cynrychioli dros 62 o ddinasyddion, diolch i apêl gydgysylltiedig gyda'r rhwydweithiau Energy Cities, C40, Eurocities, Fedarene, CEMR, ICLEI a Chynghrair yr Hinsawdd. Mewn llythyr ar y cyd at arweinwyr yr UE yn casglu yn Sibiu, Romania, mae'r meiri yn galw am uchelgais llawer mwy wrth dorri carbon […]

Parhau Darllen

Y #EnergyUnion - O weledigaeth i realiti

Y #EnergyUnion - O weledigaeth i realiti

| Ebrill 12, 2019

Mae'r pedwerydd adroddiad ar Gyflwr yr Undeb Ynni yn dangos bod y Comisiwn Ewropeaidd wedi cyflawni ei weledigaeth yn llawn o strategaeth Undeb Ynni sy'n gwarantu ynni hygyrch, fforddiadwy, diogel, cystadleuol a chynaliadwy i bob Ewrop. Mae Ewrop eisoes yn arweinydd byd-eang wrth ymladd newid yn yr hinsawdd. Gweithredu polisïau Ewropeaidd dros y pum mlynedd diwethaf […]

Parhau Darllen