Cysylltu â ni

diwydiant dur

Treial cyntaf y byd o dechnoleg newydd i ailgylchu CO2 gwaith dur yn ArcelorMittal Gent

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae ArcelorMittal Gent yn cynnal y treial diwydiannol cyntaf o dechnoleg newydd y cwmni technoleg hinsawdd D-CRBN, gan ddefnyddio uned dal carbon a weithgynhyrchir gan Mitsubishi Heavy Industries. Mae'n darparu carbon deuocsid (CO2) purdeb uchel ar gyfer yr uned D-CRBN, sy'n trosi'r CO2 a ddaliwyd yn ffatri ArcelorMittal yn garbon monocsid i'w ddefnyddio mewn cynhyrchu dur a chemegol.

Dyma'r prawf diwydiannol cyntaf o dechnoleg plasma D-CRBN, gan wneud ArcelorMittal Gent yng Ngwlad Belg y gwaith dur cyntaf yn y byd i dreialu'r broses, sydd wedi'i gynllunio i leihau allyriadau CO2.

Mae'r treial newydd hwn yn ehangu'r cynllun peilot aml-flwyddyn presennol ar gyfer dal carbon sy'n cael ei gynnal ar y safle i brofi ymarferoldeb defnyddio technoleg dal carbon MHI ar raddfa lawn (Proses CDR KM Uwch™).

Mae D-CRBN, cwmni o Antwerp, wedi datblygu technoleg sy'n defnyddio plasma i drawsnewid carbon deuocsid yn garbon monocsid. Gan ddefnyddio trydan adnewyddadwy, defnyddir y plasma i dorri'r bond carbon-ocsigen, a thrwy hynny drosi CO2 yn garbon monocsid. Gellir defnyddio'r carbon monocsid fel gostyngydd yn y broses gwneud dur - gan ddisodli rhan o'r golosg neu'r glo metelegol a ddefnyddir yn y ffwrnais chwyth - neu fel cynhwysyn sylfaenol yn ffatri Gent's Steelanol, ar gyfer cemegau neu gynhyrchu tanwydd amgen. 

Mae'r broses D-CRBN yn gofyn am CO2 purdeb uchel, y gellir ei ddarparu gan uned dal carbon MHI, sy'n cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd i ddal nwyon ffwrnais chwyth oddi ar nwyon, a nwyon i ffwrdd o'r ffwrnais ailgynhesu melin stribed poeth, yn Gent.

Cysylltwyd piblinell rhwng uned dal carbon MHI ac uned D-CRBN ar 1 Gorffennaf, i brofi dichonoldeb defnyddio'r CO2 a ddaliwyd gan dechnoleg MHI fel porthiant ar gyfer D-CRBN. Mae'r peilot diwydiannol yn gam pwysig o brofi technoleg D-CRBN, i wneud yn siŵr nad yw unrhyw amhureddau sy'n cyd-fynd â'r CO2 a gynhyrchir yn ystod gwneud dur yn cael effaith andwyol ar y broses a'r cynnyrch nwy.

hysbyseb

Mae ArcelorMittal yn dilyn nifer o lwybrau datgarboneiddio er mwyn cyflawni ei dargedau hinsawdd, sy’n cynnwys gostyngiad o 35% mewn allyriadau CO2 o ArcelorMittal Europe, erbyn 2030. Un o’r llwybrau hyn yw gwneud dur Carbon Clyfar, sy’n defnyddio carbon cylchol yn y ffwrnais chwyth, dal a storio carbon (CCS) neu ddefnyddio (CCU).

Dywedodd Manfred Van Vlierberghe, Prif Swyddog Gweithredol, ArcelorMittal Gwlad Belg, “Rydym yn falch o fod yn rhan o’r treial unigryw hwn ar gyfer dal a defnyddio carbon yn Gent, sy’n rhan o’n strategaeth i ddatblygu’r llwybr gwneud dur Carbon Clyfar yn ArcelorMittal Gwlad Belg. Mae ein tîm o beirianwyr wedi gweithio’n galed gyda’n partneriaid i gyrraedd y cam hwn – ac rydym wrth ein bodd bod ein partner newydd, D-CRBN, wedi creu’r dechnoleg CCU newydd yma yng Ngwlad Belg.”  

Dywedodd Gill Scheltjens, Prif Swyddog Gweithredol D-CRBN, “Mae D-CRBN wrth ei fodd i weithio mewn partneriaeth ag ArcelorMittal a Mitsubishi Heavy Industries ar y prosiect peilot arloesol hwn ar gyfer dal a defnyddio carbon (CCU). Mae trydaneiddio cynhyrchu dur yn heriol, ond mae proses D-CRBN, sy'n ailgylchu allyriadau CO2 yn ôl yn CO, yn cynnig ateb cost-effeithiol a graddadwy. Gall ein technoleg drydaneiddio a datgarboneiddio ffwrneisi chwyth presennol a lleihau eu defnydd o lo yn sylweddol. Bydd trosi CO2 yn ôl yn CO ar gyfer cynhyrchu dur yn cyfyngu ar yr angen am hydrogen gwyrdd yn y dyfodol ac yn lleihau costau cynhyrchion di-allyriadau. Ar ben hynny, gellir cyflenwi rhywfaint o’r CO a gynhyrchir i gwmnïau cemegol cyfagos fel porthiant.”

Dywedodd Uwch Is-lywydd MHI (CCUS) o GX (Green Transformation) Solutions, Tatsuto Nagayasu, “Bydd CCUS yn chwarae rhan hanfodol wrth ddatgarboneiddio asedau presennol y diwydiant dur. Mae ein cydweithrediad ag ArcelorMittal a D-CRBN yng Ngwlad Belg yn darparu arf arall i’r diwydiant leihau ei ôl troed carbon — dal allyriadau, eu trosi’n borthiant gwerthfawr, a’u bwydo yn ôl i’r broses. Mae’r fenter hon yn dangos ein hymrwymiad i arferion cynaliadwy ac atebion arloesol ar gyfer dyfodol gwyrddach.”

Cyhoeddodd ArcelorMittal, MHI, BHP a Mitsubishi Development Pty Ltd (Mitsubishi Development) ym mis Mai 2024 eu bod wedi dechrau gweithredu uned dal carbon beilot yn llwyddiannus ar y ffwrnais chwyth all-nwy yn ArcelorMittal Gent yng Ngwlad Belg. Ym mis Hydref 2022, cyhoeddodd y pedair plaid eu cydweithrediad ar dreial aml-flwyddyn o dechnoleg dal carbon MHI (Advanced KM CDR ProcessTM) mewn sawl pwynt allyriadau CO2, gan ddechrau ar safle gwneud dur Gent.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd