RSSYr amgylchedd

Gallai toddi iâ yn #Antarctig dreblu codiad yn lefel y môr y ganrif flaenorol: astudio

Gallai toddi iâ yn #Antarctig dreblu codiad yn lefel y môr y ganrif flaenorol: astudio

| Chwefror 20, 2020

Gwelir gorwel Toronto gyda rhew arnofiol ar Lyn Ontario yn Toronto, Canada. (Xinhua / Zou Zheng) Mae'r gwyddonwyr yn credu y byddai'r Antarctig bellach yn dod yn ffactor mwyaf mewn codiad yn lefel y môr, yn ysgrifennu Diplomyddol Brwsel. O fewn y ganrif hon, gallai toddi iâ yn yr Antarctig yn unig beri i lefel y môr fyd-eang godi hyd at dair gwaith […]

Parhau Darllen

#Drwsgyrraedd Gwastraff - Gwell ansawdd a mynediad

#Drwsgyrraedd Gwastraff - Gwell ansawdd a mynediad

| Chwefror 19, 2020

Mae dŵr yfed o ansawdd da yn hanfodol bwysig Mae pwyllgor yr amgylchedd wedi cefnogi rheolau newydd i wella ansawdd a mynediad dŵr yfed i bawb ymhellach a sicrhau bod gwastraff plastig o boteli dŵr yn cael ei leihau. Mae gan y mwyafrif o bobl yn yr UE fynediad da at ddŵr yfed o ansawdd uchel. Yn ôl adroddiad gan […]

Parhau Darllen

Mae'r UE yn buddsoddi mwy na € 100 miliwn mewn prosiectau #LIFEProgramme newydd i hyrwyddo Ewrop werdd a niwtral o'r hinsawdd

Mae'r UE yn buddsoddi mwy na € 100 miliwn mewn prosiectau #LIFEProgramme newydd i hyrwyddo Ewrop werdd a niwtral o'r hinsawdd

| Chwefror 17, 2020

Cyhoeddodd y Comisiwn Ewropeaidd heddiw (17 Chwefror) fuddsoddiad o € 101.2 miliwn ar gyfer y prosiectau diweddaraf o dan raglen LIFE ar gyfer yr Amgylchedd a Gweithredu Hinsawdd. Bydd yr arian yn cefnogi 10 prosiect amgylchedd a hinsawdd ar raddfa fawr mewn naw aelod-wladwriaeth, gan helpu Ewrop i drosglwyddo i economi gynaliadwy a niwtraliaeth hinsawdd. Mae'r prosiectau hyn wedi'u lleoli yn […]

Parhau Darllen

#EUSummitChallenge - Cyllideb ar gyfer yr argyfwng hinsawdd

#EUSummitChallenge - Cyllideb ar gyfer yr argyfwng hinsawdd

| Chwefror 17, 2020

Mae penaethiaid gwladwriaeth yn cwrdd yr wythnos hon gan obeithio dod i gytundeb ar faint a phwrpas cyllideb nesaf yr UE. Dylai'r canlyniad ddweud wrthym a yw Ewrop yn gallu ariannu ei phontio i niwtraliaeth carbon. Bydd aelodau'r wladwriaeth a'r llywodraeth yn cwrdd ar 20 Chwefror i barhau â thrafodaethau ar faint a blaenoriaethau […]

Parhau Darllen

Mae ASEau yn cefnogi galwadau gan # EUDog & CatAlliance i ddod â masnach anifeiliaid anwes anghyfreithlon i ben

Mae ASEau yn cefnogi galwadau gan # EUDog & CatAlliance i ddod â masnach anifeiliaid anwes anghyfreithlon i ben

| Chwefror 14, 2020

Mabwysiadwyd penderfyniad yn galw am weithredu yn erbyn masnachu anifeiliaid anwes yn anghyfreithlon i amddiffyn lles anifeiliaid, defnyddwyr ac iechyd y cyhoedd gan Senedd Ewrop yn Strasbwrg ar 12 Chwefror. Pleidleisiodd ASEau gyda mwyafrif llethol i gefnogi’r cynnig yn mynnu cynllun gweithredu ledled yr UE i helpu i ddod â’r fasnach anifeiliaid anwes anghyfreithlon i ben trwy ddod â […]

Parhau Darllen

Senedd Ewrop yn cefnogi rôl #ECB ar gyfer #ClimateChange

Senedd Ewrop yn cefnogi rôl #ECB ar gyfer #ClimateChange

| Chwefror 13, 2020

Ar 12 Chwefror, mabwysiadodd Senedd Ewrop benderfyniad gan fwyafrif llethol yn cymeradwyo rôl Banc Canolog Ewrop ar gyfer newid yn yr hinsawdd. Yn yr adroddiad a fabwysiadwyd yn Strasbwrg, mae ASEau yn galw ar yr ECB “i weithredu’r egwyddorion amgylcheddol, cymdeithasol a llywodraethu (egwyddorion ESG) yn ei bolisïau” a chefnogi bwriad Christine Lagarde (yn y llun) i gyflawni […]

Parhau Darllen

2il # Deialog ASEAN-UE ar Ddatblygu Cynaliadwy: Tuag at Gyflawni'r Nodau Datblygu Cynaliadwy

2il # Deialog ASEAN-UE ar Ddatblygu Cynaliadwy: Tuag at Gyflawni'r Nodau Datblygu Cynaliadwy

| Chwefror 11, 2020

Agorwyd 2il Ddeialog ASEAN-UE ar Ddatblygu Cynaliadwy: Tuag at Gyflawni'r Nodau Datblygu Cynaliadwy ar 10 Chwefror ym Mrwsel. Y nod yw hyrwyddo cydweithrediad ASEAN-UE ar weithredu Agenda 2030 y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Chytundeb Paris. Mae'r ddeialog yn tanlinellu cefnogaeth wleidyddol i ddimensiwn datblygu cynaliadwy cydweithrediad ASEAN-UE. Partneriaethau Rhyngwladol […]

Parhau Darllen