RSSYr amgylchedd

#StateAid - Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cefnogaeth gyhoeddus ar gyfer rhyng-gysylltydd nwy naturiol rhwng #Greece a #Bulgaria

#StateAid - Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cefnogaeth gyhoeddus ar gyfer rhyng-gysylltydd nwy naturiol rhwng #Greece a #Bulgaria

| Tachwedd 12, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi canfod cynlluniau Bwlgareg a Groeg i gefnogi adeiladu a gweithredu rhyng-gysylltydd nwy naturiol i fod yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Bydd y prosiect yn cyfrannu at ddiogelwch ac arallgyfeirio cyflenwadau ynni'r UE heb gystadlu'n ormodol. Dywedodd y Comisiynydd Margrethe Vestager, sy'n gyfrifol am bolisi cystadleuaeth: [...]

Parhau Darllen

Comisiynydd Miguel Arias Cañete yn #China i gwrdd â thrafodwyr hinsawdd

Comisiynydd Miguel Arias Cañete yn #China i gwrdd â thrafodwyr hinsawdd

| Tachwedd 9, 2018

Y Gweinidog dros yr Hinsawdd a'r Comisiynydd Ynni Mae Miguel Arias Cañete (yn y llun) yn Beijing, Tsieina heddiw (9 Tachwedd) i gyfnewid barn gydag awdurdodau Tsieineaidd cyn y copa COP24 yn yr hinsawdd fyd-eang, a gynhelir yn Katowice, Gwlad Pwyl ar ddechrau mis Rhagfyr. Bydd y Comisiynydd Cañete yn cyfarfod yn ddwyochrog gyda'r Cynrychiolydd Arbennig ar gyfer Hinsawdd Xie Zhenhua a [...]

Parhau Darllen

Mae Aelod-wladwriaethau 'yn rhoi #Bees mewn perygl trwy fethu â mabwysiadu canllawiau a gynlluniwyd i'w gwarchod rhag plaladdwyr'

Mae Aelod-wladwriaethau 'yn rhoi #Bees mewn perygl trwy fethu â mabwysiadu canllawiau a gynlluniwyd i'w gwarchod rhag plaladdwyr'

| Tachwedd 7, 2018

Yn ystod cyfarfod 2018 y Pwyllgor Sefydlog ar Blaladdwyr Hydref, roedd aelod-wladwriaethau'r UE yn methu â mabwysiadu mesur a fyddai'n helpu i amddiffyn gwenyn a beillwyr eraill rhag niwed plaladdwyr. Yn benodol, o'r niwed a gyflwynir gan ddosbarth newydd a chynyddol o blaladdwyr gwenwynig gwenyn sy'n cael eu cyflwyno i ddisodli [...]

Parhau Darllen

Mae'r barnwr uchaf yn dweud bod achos am #PlasticsTechnology newydd yn 'glir a chymhellol'

Mae'r barnwr uchaf yn dweud bod achos am #PlasticsTechnology newydd yn 'glir a chymhellol'

| Tachwedd 6, 2018

Mae adroddiad gan gyn-ddirprwy farnwr o'r Uchel Lys yn Lloegr wedi datgan yr achos gwyddonol bod technolegau oxo-bioddiraddadwy yn "glir a chymhellol", yn ysgrifennu Martin Banks. Bwriad technoleg Oxo-bioddiraddadwy yw delio â phlastig sy'n dianc i'r amgylchedd agored, ac yn enwedig y cefnforoedd, na ellir ei gasglu'n realistig, ac [...]

Parhau Darllen

#China - Methiant #Climate arweinyddiaeth

#China - Methiant #Climate arweinyddiaeth

| Hydref 30, 2018

Mae Katowice yn bwrw ymlaen i gynnal Cynhadledd Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig (COP24) eleni yn gynnar ym mis Rhagfyr - ond bydd yn ddirprwyaeth Tsieineaidd ac nid y ddinas Pwylaidd sy'n brysur a fydd yn ganolbwynt sylw byd-eang. Daw'r gynhadledd yn gyflym ar synnon adroddiad diweddar yr IPCC a ryddhawyd yn gynharach y mis hwn [...]

Parhau Darllen

#Plastig yn y môr: Y ffeithiau, effeithiau a rheolau newydd yr UE

#Plastig yn y môr: Y ffeithiau, effeithiau a rheolau newydd yr UE

| Hydref 30, 2018

Mae gwastraff plastig yn ein cefnforoedd yn peri perygl amgylcheddol. © AP Images / European-EP-EP. Darganfyddwch ffeithiau allweddol am blastig yn y môr gyda chwyddiant, hefyd yn darganfod eu heffaith a sut mae'r UE yn gweithredu i leihau sbwriel plastig yn y moroedd. Gellir gweld canlyniadau diwylliant plastig untro, taflu i ffwrdd heddiw ar lannau môr [...]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn ymuno â lluoedd acwariwm y byd i ymladd #PlasticPollution

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn ymuno â lluoedd acwariwm y byd i ymladd #PlasticPollution

| Hydref 30, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn ymuno â Rhaglen Amgylchedd y Cenhedloedd Unedig a phartneriaid rhyngwladol eraill i lansio clymblaid o acwariwm i ymladd llygredd plastig. Bydd acwariwm ar draws y byd yn trefnu gweithgareddau parhaol yn eu cyfleusterau a byddant yn cael eu gwahodd i newid eu polisïau caffael, er enghraifft mewn canteens a siopau, i gael gwared ar yr holl [...]

Parhau Darllen