RSSYr amgylchedd

#WorldWildlifeConference - Mae'r UE yn pwyso am well amddiffyniad o'r rhywogaethau sydd fwyaf dan fygythiad yn y byd

#WorldWildlifeConference - Mae'r UE yn pwyso am well amddiffyniad o'r rhywogaethau sydd fwyaf dan fygythiad yn y byd

| Awst 19, 2019

Ymunodd yr UE â phartïon eraill yng Nghynhadledd 18th y Partïon (CoP18) i Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Fasnach mewn Rhywogaethau mewn Perygl (CITES), a ddechreuodd yng Ngenefa, y Swistir ar 17-18 Awst, i gymryd mesurau ychwanegol i amddiffyn y rhai sydd fwyaf dan fygythiad yn y byd. rhywogaethau yn erbyn gor-ecsbloetio trwy fasnach ryngwladol. Mae CITES yn gytundeb byd-eang sy'n ceisio […]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn yn gosod dyletswyddau gwrthgyferbyniol ar #IndonesianBiodiesel

Mae'r Comisiwn yn gosod dyletswyddau gwrthgyferbyniol ar #IndonesianBiodiesel

| Awst 14, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi gosod dyletswyddau gwrthgyferbyniol o 8% i 18% ar fewnforion biodisel â chymhorthdal ​​o Indonesia. Nod y mesur yw adfer cae chwarae gwastad ar gyfer cynhyrchwyr biodisel yr UE. Canfu ymchwiliad manwl y Comisiwn fod cynhyrchwyr biodisel Indonesia yn elwa ar grantiau, buddion treth a mynediad at ddeunyddiau crai islaw prisiau'r farchnad. Mae hyn yn achosi […]

Parhau Darllen

Mae #JunckerPlan yn cefnogi benthyciad EIB € 50 miliwn ar gyfer busnes #CircularEconomy yn yr Iseldiroedd

Mae #JunckerPlan yn cefnogi benthyciad EIB € 50 miliwn ar gyfer busnes #CircularEconomy yn yr Iseldiroedd

| Gorffennaf 31, 2019

Mae Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) yn benthyca € 50 miliwn i'r cwmni o'r Iseldiroedd, Boels Rental, i gaffael cerbydau, peiriannau ac offer cysylltiedig newydd ar gyfer ei weithgareddau rhentu a phrydlesu. Gwarantir y benthyciad gan Gronfa Ewropeaidd Cynllun Juncker ar gyfer Buddsoddiadau Strategol, sy'n caniatáu i Grŵp EIB fuddsoddi mewn gweithrediadau risg uwch ac yn aml yn uwch. Trwy […]

Parhau Darllen

Rhaid i Ursula von der Leyen ymgymryd â gwrthryfelwr #Climate mwyaf Ewrop: Yr Almaen

Rhaid i Ursula von der Leyen ymgymryd â gwrthryfelwr #Climate mwyaf Ewrop: Yr Almaen

| Gorffennaf 25, 2019

Ni fydd Ursula von der Leyen yn rhagdybio llywyddiaeth y Comisiwn Ewropeaidd am bedwar mis arall, ond mae'r frwydr a fydd yn diffinio ei deiliadaeth eisoes ar y gweill. Ar ôl blynyddoedd o gynnydd Ewropeaidd araf ar newid yn yr hinsawdd, mae Von der Leyen wedi ymrwymo ei hun i 'Fargen Werdd' newydd beiddgar, gyda'r nod o sicrhau niwtraliaeth carbon erbyn 2050. […]

Parhau Darllen

#CircularEconomy - Amser i ryddhau pŵer defnyddwyr, yn annog #EESC

#CircularEconomy - Amser i ryddhau pŵer defnyddwyr, yn annog #EESC

| Gorffennaf 25, 2019

Hyd yn hyn, mae camau i hybu datblygiad economi gylchol yn Ewrop wedi canolbwyntio ar gynhyrchu, gan gael diwydiannau i gyflwyno modelau busnes cylchol a dod ag opsiynau cylchol i'r farchnad. Nawr bod yr amodau'n aeddfed ar gyfer annog defnyddwyr i gymryd rhan, a'u grymuso i wneud dewisiadau prynu cynaliadwy yn eu bywydau bob dydd, meddai adroddiad EESC […]

Parhau Darllen

Splish, sblash! Nofio yn ddiogel yn #EuropeanWaters yr haf hwn

Splish, sblash! Nofio yn ddiogel yn #EuropeanWaters yr haf hwn

| Gorffennaf 24, 2019

Gall Ewropeaid fwynhau nofio yn ddiogel yr haf hwn wrth i 96% o safleoedd ymdrochi fodloni gofynion ansawdd gofynnol a nodir o dan reolau'r UE. Mae rhai 85% o safleoedd ymdrochi a fonitrir ar draws yr UE yn 2018 yn cael eu barnu fel rhai ardderchog yn adroddiad blynyddol Asiantaeth yr Amgylchedd Ewropeaidd, sy'n golygu eu bod yn rhydd yn bennaf o lygryddion sy'n niweidiol i iechyd pobl a […]

Parhau Darllen

Comisiwn yn cynyddu camau'r UE i ddiogelu ac adfer #Forests y byd

Comisiwn yn cynyddu camau'r UE i ddiogelu ac adfer #Forests y byd

| Gorffennaf 24, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu Cyfathrebu cynhwysfawr sy'n nodi fframwaith newydd o gamau gweithredu i ddiogelu ac adfer coedwigoedd y byd, sy'n cynnal 80% o fioamrywiaeth ar y tir, yn cefnogi bywoliaethau tua chwarter poblogaeth y byd, ac sy'n hanfodol i'n hymdrechion. i ymladd newid yn yr hinsawdd. Mae'r dull atgyfnerthu yn ymdrin â […]

Parhau Darllen