RSSYr amgylchedd

Cynnydd yr UE tuag at ei #ClimateChangeGoals

Cynnydd yr UE tuag at ei #ClimateChangeGoals

| Gorffennaf 12, 2018

Mae'r UE wedi gosod targedau uchelgeisiol i leihau ei allyriadau nwyon tŷ gwydr gan 2020. Edrychwch ar yr ystadegau er mwyn cael gwybod am y cynnydd y mae'n ei wneud. Mae ymladd newid hinsawdd yn flaenoriaeth i'r UE. Mae wedi ymrwymo i gyfres o amcanion mesuradwy ac wedi cymryd sawl mesur i leihau nwyon tŷ gwydr. Beth […]

Parhau Darllen

Clampio i lawr ar fasnach anghyfreithlon yn #Pets, annog ASEau y Pwyllgor Iechyd Cyhoeddus

Clampio i lawr ar fasnach anghyfreithlon yn #Pets, annog ASEau y Pwyllgor Iechyd Cyhoeddus

| Gorffennaf 12, 2018

Mae'r bridio anghyfreithlon o gathod a chŵn yn digwydd yn aml mewn amodau ofnadwy, dywed ASEau © Cynigion AS / Undeb Ewropeaidd - Mesurau EP i helpu gwledydd yr Undeb Ewropeaidd i fynd i'r afael â masnach anghyfreithlon mewn anifeiliaid anwes, yn aml gan rwydweithiau troseddol trawsffiniol, eu cynnig gan ASEau y Pwyllgor Iechyd y Cyhoedd ar ddydd Mawrth (10 Gorffennaf). Mae nodi a chofrestru cathod a chŵn yn hanfodol ac yn angenrheidiol [...]

Parhau Darllen

Mae defnyddwyr yn annog #HomeDepot a #Lowes i roi'r gorau i werthu #Roundup oherwydd labelu amhriodol

Mae defnyddwyr yn annog #HomeDepot a #Lowes i roi'r gorau i werthu #Roundup oherwydd labelu amhriodol

| Gorffennaf 11, 2018

Mae Moms ar draws America a defnyddwyr wedi cychwyn ymgyrch i annog Home Depot a Lowes, dau o fanwerthwyr mwyaf Roundup lladd chwyn Monsanto, i dynnu'r cynnyrch o'r silffoedd oherwydd labelu amhriodol a'u heffeithiau carcinogenig, yn ysgrifennu Zen Honeycutt. "Mae Home Depot a Lowes yn hyrwyddo gwerthu Roundup nid yn unig yn [...]

Parhau Darllen

#CleanEnergy - Mae'r UE yn pwyso am ynni adnewyddadwy ac effeithlonrwydd ynni

#CleanEnergy - Mae'r UE yn pwyso am ynni adnewyddadwy ac effeithlonrwydd ynni

| Gorffennaf 11, 2018

Gallai ynni'r haul helpu i ymladd yn erbyn newid yn yr hinsawdd © Delweddau AP / Undeb Ewropeaidd-EP Mae newid hinsawdd ymladd yn parhau i fod yn un o flaenoriaethau'r UE. Darganfyddwch sut mae ASEau am roi hwb i effeithlonrwydd ynni a'r defnydd o ffynonellau ynni adnewyddadwy. Yn 2016 cyflwynodd y Comisiwn Ewropeaidd set o gynigion ynni glân gyda'r nod o helpu i ymladd yn erbyn yr hinsawdd [...]

Parhau Darllen

Mae'r Ffrangeg yn arwain trwy esiampl ar ailgylchu #cigarette

Mae'r Ffrangeg yn arwain trwy esiampl ar ailgylchu #cigarette

| Gorffennaf 9, 2018

Wedi iddo orfodi ei safiad yn y cartref, mae Ffrainc yn arwain y ffordd ar gynigion i atal effeithiau amgylcheddol andwyol y diwydiant tybaco ar draws yr UE, gan roi cynhyrchwyr yng nghanol y ddadl Ewropeaidd. Yr wythnos ddiwethaf, cyhoeddodd Younous Omarjee, ASE Ffrengig o blaid La France Insoumise (Unbowed France) adroddiad sy'n cynnwys awgrymiadau 10 a anelwyd [...]

Parhau Darllen

Amser i'r UE ddeddfu ar #MineralWool?

Amser i'r UE ddeddfu ar #MineralWool?

| Mehefin 28, 2018

Mae ASEau yn cael eu hannog i godi ymwybyddiaeth o'r "peryglon posibl" o ddeunydd adeiladu a ddefnyddir yn gyffredin ledled Ewrop. Mae gwlân mwynol yn fath o insiwleiddio thermol a wneir o greigiau a mwynau. Mae gan y diwydiant rôl bwysig i'w chwarae mewn adeiladau cynaliadwy ac mae ateb posibl i gwrdd â [...] yr UE

Parhau Darllen

#EuropeanGreenCapitalAward ar gyfer 2020 yn mynd i Lisbon, Portiwgal

#EuropeanGreenCapitalAward ar gyfer 2020 yn mynd i Lisbon, Portiwgal

| Mehefin 26, 2018

Mae dinas Portiwgaleg Lisbon wedi ennill Gwobr Cyfalaf Gwyrdd Ewrop ar gyfer 2020. Mae'r teitl ar gyfer Green Green Leaf 2019, sy'n ymwneud â dinasoedd llai, yn mynd ar y cyd i ddinasoedd Cornellà de Llobregat yn Sbaen a Horst aan de Maas yn yr Iseldiroedd. Dyfarnwyd y teitlau mawreddog hyn mewn seremoni yn Nijmegen (y [...]

Parhau Darllen