RSSYr amgylchedd

Adroddiad: 'Mae pobl sy'n amddiffyn yr # Amgylchedd yn cael eu llofruddio'

Adroddiad: 'Mae pobl sy'n amddiffyn yr # Amgylchedd yn cael eu llofruddio'

| Tachwedd 13, 2019

Mae amddiffynwyr amgylcheddol dan ymosodiad. Mae adroddiad newydd a ryddhawyd ar 12 Tachwedd gan Gymdeithas Cadwraeth Natur Sweden (SSNC) yn dangos yn glir bod pobl sy'n amddiffyn yr amgylchedd a hawliau dynol yn cael eu monitro, eu bygwth, eu haflonyddu fwyfwy - a hyd yn oed eu llofruddio. Mae gofod democrataidd y gymdeithas sifil yn crebachu. Ers 2012 mae gan fwy na gwledydd 70 […]

Parhau Darllen

#ClimateChange - Mae gwyddonwyr yn rhybuddio am yr effaith ar ddiogelwch bwyd a chefnforoedd

#ClimateChange - Mae gwyddonwyr yn rhybuddio am yr effaith ar ddiogelwch bwyd a chefnforoedd

| Tachwedd 8, 2019

© 123RF / Undeb Ewropeaidd - EP Cyflwynodd gwyddonwyr hinsawdd y Cenhedloedd Unedig dystiolaeth newydd i ASEau ar sut mae newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar gynhyrchu bwyd a chefnforoedd. Y Panel Rhynglywodraethol ar Newid Hinsawdd yw corff y Cenhedloedd Unedig ar gyfer asesu'r wyddoniaeth sy'n gysylltiedig â newid yn yr hinsawdd. Ym mis Awst, cyflwynodd adroddiad ar newid yn yr hinsawdd a thir ac ym mis Medi un […]

Parhau Darllen

Anogir dinasoedd i greu amodau i frwydro yn erbyn #ClimateChange

Anogir dinasoedd i greu amodau i frwydro yn erbyn #ClimateChange

| Tachwedd 8, 2019

Ai dinasoedd yw'r achos neu'r catalydd dros newid wrth fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd byd-eang? Ymddengys mai dyna'r groesffordd yr ydym bellach yn ei chael ein hunain ac mae'n gwestiwn sydd naill ai'n ofidus neu'n ysbrydoledig i gynllunwyr dinasoedd a meiri fel ei gilydd, yn ysgrifennu Tom Mitchell, prif swyddog strategaeth EIT Climate-KC, partneriaeth gyhoeddus-preifat fwyaf Ewrop sy'n mynd i'r afael â [ …]

Parhau Darllen

Rhaid i'r UE 'fod yn unedig' yn #COP25 ym Madrid

Rhaid i'r UE 'fod yn unedig' yn #COP25 ym Madrid

| Tachwedd 7, 2019

Mabwysiadodd Pwyllgor Amgylchedd Senedd Ewrop (ENVI) benderfyniad heddiw yn galw ar lywodraethau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol, yn ogystal â’r UE i gynyddu eu hymdrechion er mwyn cwrdd â nodau Cytundeb Paris a chwarae rhan adeiladol yn y Cenhedloedd Unedig eleni. Cynhadledd Newid Hinsawdd ym Madrid. Mae'r penderfyniad yn tanlinellu'r […]

Parhau Darllen

#COP25 - ASEau yn gwthio am #CO2Neutrality gan 2050

#COP25 - ASEau yn gwthio am #CO2Neutrality gan 2050

| Tachwedd 7, 2019

Dylai'r UE ymrwymo i allyriadau CO2 net-sero gan 2050 yng Nghynhadledd y Cenhedloedd Unedig a chynyddu ei uchelgais lleihau allyriadau ar gyfer 2030, meddai Pwyllgor yr Amgylchedd ddydd Mercher (6 Tachwedd). Cyn Cynhadledd Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig COP25 ym Madrid ym mis Rhagfyr, cymeradwyodd Pwyllgor yr Amgylchedd, Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Bwyd ddydd Mercher a […]

Parhau Darllen

Dylai'r UE adolygu rheolau cyllidol i ryddhau gwariant ar #Climate - cynghorwyr

Dylai'r UE adolygu rheolau cyllidol i ryddhau gwariant ar #Climate - cynghorwyr

| Hydref 31, 2019

Dylai'r Undeb Ewropeaidd adolygu ei reolau cyllidol i ganiatáu i lywodraethau wario mwy ar bolisïau i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd a seilwaith, meddai corff cynghori annibynnol yr wythnos hon, yn ysgrifennu Francesco Guarascio. Gydag economi ardal yr ewro yn arafu, mae rhesymeg y rheolau cyllidol a gafodd eu tynhau ar frys ar ôl argyfwng dyled yr UE o 2010-12 bellach […]

Parhau Darllen

Mae'r Undeb Ewropeaidd, Gwlad yr Iâ a Norwy yn cytuno i ddyfnhau cydweithredu yn #ClimateAction

Mae'r Undeb Ewropeaidd, Gwlad yr Iâ a Norwy yn cytuno i ddyfnhau cydweithredu yn #ClimateAction

| Hydref 28, 2019

Mae newid yn yr hinsawdd yn fygythiad byd-eang ac yn gofyn am weithredu byd-eang, po fwyaf o wledydd sy'n ymuno, y mwyaf yw'r siawns y gallwn feistroli'r her fawr hon o'n cenhedlaeth. Cytunodd yr Undeb Ewropeaidd, Gwlad yr Iâ a Norwy heddiw i ymestyn eu cydweithrediad i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr o leiaf 40% erbyn 2030 o’i gymharu â lefelau 1990. […]

Parhau Darllen