RSSYr amgylchedd

Mae #ClimateProtesters yn dweud wrth #Carmakers 'mae'r blaid drosodd'

Mae #ClimateProtesters yn dweud wrth #Carmakers 'mae'r blaid drosodd'

| Medi 16, 2019

Gorymdeithiodd miloedd o wrthdystwyr o flaen sioe geir IAA Frankfurt ddydd Sadwrn (14 Medi) i fynnu bod peiriannau llosgi yn dod i ben yn gyflym a symud i gerbydau sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd wrth i lywodraeth y Canghellor Angela Merkel baratoi i ddadorchuddio mesurau diogelu'r hinsawdd, ysgrifennu Ilona Wissenbach a Joseph Nasr o Reuters. Dywedodd yr heddlu yn Frankfurt fod rhai 15,000, […]

Parhau Darllen

Mae'r Undeb Ewropeaidd yn parhau i arwain y frwydr fyd-eang yn erbyn #ClimateChange

Mae'r Undeb Ewropeaidd yn parhau i arwain y frwydr fyd-eang yn erbyn #ClimateChange

| Medi 12, 2019

Ar 11 Medi, mabwysiadodd y Comisiwn Ewropeaidd Gyfathrebiad yn ailddatgan ymrwymiad yr UE i uchelgais hinsawdd carlam. Wrth baratoi ar gyfer yr Uwchgynhadledd Gweithredu ar yr Hinsawdd gan Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig yn Efrog Newydd ar 23 Medi, mae'r Comisiwn yn cofio bod yr Undeb Ewropeaidd wedi bod ar flaen y gad o ran gweithredu yn yr hinsawdd yn fyd-eang, gan drafod gêm ryngwladol gynhwysol […]

Parhau Darllen

Mae mwy na hanner llywodraethau'r UE yn methu â chyflawni cynllun i dorri #AirPollution

Mae mwy na hanner llywodraethau'r UE yn methu â chyflawni cynllun i dorri #AirPollution

| Medi 11, 2019

Bum mis wedi'r dyddiad cau, mae swyddogion yr UE yn dal i aros i bymtheg aelod-wladwriaeth fanylu ar eu rhaglenni i wella ansawdd aer. Roedd llywodraethau cenedlaethol i fod i gyflwyno cynlluniau manwl cynhwysfawr i leihau eu hallyriadau cenedlaethol o lygryddion peryglus - yr hyn a elwir yn 'Rhaglen Genedlaethol Rheoli Llygredd Aer (NAPCP)' - erbyn Ebrill 2019, ond bum mis yn ddiweddarach […]

Parhau Darllen

#Romania - Gwell #DrinkingWater yn #Cluj a # Sălaj diolch i'r Polisi Cydlyniant

#Romania - Gwell #DrinkingWater yn #Cluj a # Sălaj diolch i'r Polisi Cydlyniant

| Medi 4, 2019

Mae'r Gronfa Cydlyniant yn buddsoddi € 275.7 miliwn ar gyfer gwell cyflenwad dŵr yfed a gwasanaethau casglu a thrin dŵr gwastraff wedi'u huwchraddio yn siroedd Cluj a Sălaj, gogledd-orllewin Rwmania. Diolch i'r prosiect hwn a ariennir gan yr UE, bydd bron i drigolion 240,000 yn mwynhau gwell dŵr yfed. Dywedodd Comisiynydd yr Amgylchedd, Materion Morwrol a Physgodfeydd Karmenu Vella: “Dylai pawb gael mynediad at ddŵr yfed da. Gyda […]

Parhau Darllen

Mae World yn cytuno i roi diwedd ar fasnach ryngwladol mewn #Elephants byw, gwyllt

Mae World yn cytuno i roi diwedd ar fasnach ryngwladol mewn #Elephants byw, gwyllt

| Awst 30, 2019

Fodd bynnag, er bod UDA wedi pleidleisio yn ei erbyn, ni allai’r UE bleidleisio o gwbl, gan nad oedd nifer o aelod-wladwriaethau’r UE wedi cwblhau eu hachrediad NEWYDDION eto pan gymerwyd y bleidlais. Serch hynny, pasiwyd y bleidlais ragarweiniol yn y pwyllgor ac yna roedd angen i'r cynrychiolwyr ei chadarnhau mewn sesiwn lawn. Er mwyn sicrhau bod hyn […]

Parhau Darllen

Mae angen mynediad i #DrinkingWater o hyd i 845 miliwn o bobl i gyrraedd nod 2030 #UN

Mae angen mynediad i #DrinkingWater o hyd i 845 miliwn o bobl i gyrraedd nod 2030 #UN

| Awst 30, 2019

Mae saith gwlad yn dal i ddarparu mynediad i ddŵr yfed sylfaenol i lai na hanner eu poblogaeth, tra nad oes gan wledydd 40 arall wasanaethau glanweithdra sylfaenol ar gyfer o leiaf 50% o ddinasyddion, dengys ymchwil newydd. Daw i’r amlwg ar ôl i astudiaeth newydd, o’r enw Gwledydd Meddwl Ymlaen, ddatgelu’r cenhedloedd mwyaf a lleiaf blaengar yn seiliedig ar allweddol […]

Parhau Darllen

#WorldWildlifeConference - Mae'r UE yn pwyso am well amddiffyniad o'r rhywogaethau sydd fwyaf dan fygythiad yn y byd

#WorldWildlifeConference - Mae'r UE yn pwyso am well amddiffyniad o'r rhywogaethau sydd fwyaf dan fygythiad yn y byd

| Awst 19, 2019

Ymunodd yr UE â phartïon eraill yng Nghynhadledd 18th y Partïon (CoP18) i Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Fasnach mewn Rhywogaethau mewn Perygl (CITES), a ddechreuodd yng Ngenefa, y Swistir ar 17-18 Awst, i gymryd mesurau ychwanegol i amddiffyn y rhai sydd fwyaf dan fygythiad yn y byd. rhywogaethau yn erbyn gor-ecsbloetio trwy fasnach ryngwladol. Mae CITES yn gytundeb byd-eang sy'n ceisio […]

Parhau Darllen