RSSYr amgylchedd

# Colli bioamrywiaeth: Beth sy'n ei achosi a pham ei fod yn bryder?

# Colli bioamrywiaeth: Beth sy'n ei achosi a pham ei fod yn bryder?

| Ionawr 21, 2020

© Shutterstock.com/Simon Bratt Mae rhywogaethau planhigion ac anifeiliaid yn diflannu yn gyflymach o lawer oherwydd gweithgaredd dynol. Beth yw'r achosion a pham mae bioamrywiaeth yn bwysig? Mae bioamrywiaeth, neu amrywiaeth yr holl bethau byw ar ein planed, wedi bod yn dirywio ar raddfa frawychus yn ystod y blynyddoedd diwethaf, yn bennaf oherwydd gweithgareddau dynol, fel […]

Parhau Darllen

Miliwn ewro Ewrop #ClimateFinancePlan

Miliwn ewro Ewrop #ClimateFinancePlan

| Ionawr 16, 2020

© Shutterstock.com/Franco Lucato Darganfyddwch sut mae Ewrop eisiau ariannu prosiectau i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd a chefnogi'r rhanbarthau sy'n cael eu heffeithio fwyaf gan y newid i economi werdd. Ychydig dros fis ar ôl cyflwyno'r Fargen Werdd Ewropeaidd, cyflwynodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig manwl ar sut i'w ariannu. Gwyrdd Ewrop […]

Parhau Darllen

Mae'r Senedd yn cefnogi #EuropeanGreenDeal ac yn gwthio am uchelgeisiau hyd yn oed yn uwch

Mae'r Senedd yn cefnogi #EuropeanGreenDeal ac yn gwthio am uchelgeisiau hyd yn oed yn uwch

| Ionawr 16, 2020

Dylai buddsoddiad mewn ynni adnewyddadwy i gyflawni niwtraliaeth hinsawdd hefyd greu swyddi newydd © Shutterstock.com / Jodi C Mae ASEau yn cefnogi Bargen Werdd Ewrop, ond yn tynnu sylw at heriau, gan gynnwys sicrhau trosglwyddiad cyfiawn a chynhwysol a'r angen am dargedau interim uchel. Mabwysiadodd y Senedd ddydd Mercher (15 Ionawr) ei safbwynt ar Fargen Werdd Ewrop, a ddadorchuddiwyd gan Lywydd y Comisiwn […]

Parhau Darllen

Ariannu'r trawsnewidiad gwyrdd: Cynllun Buddsoddi #EuropeanGreenDeal a Mecanwaith Pontio Just

Ariannu'r trawsnewidiad gwyrdd: Cynllun Buddsoddi #EuropeanGreenDeal a Mecanwaith Pontio Just

| Ionawr 16, 2020

Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi ymrwymo i ddod y bloc niwtral o ran hinsawdd yn y byd erbyn 2050. Mae hyn yn gofyn am fuddsoddiad sylweddol gan yr UE a'r sector cyhoeddus cenedlaethol, yn ogystal â'r sector preifat. Bydd Cynllun Buddsoddi Bargen Werdd Ewrop - Cynllun Buddsoddi Ewrop Gynaliadwy - a gyflwynir heddiw yn ysgogi buddsoddiad cyhoeddus a […]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn yn gwahodd sylwadau ar ganllawiau cymorth gwladwriaethol #EUEmissionTradingSystem diwygiedig

Mae'r Comisiwn yn gwahodd sylwadau ar ganllawiau cymorth gwladwriaethol #EUEmissionTradingSystem diwygiedig

| Ionawr 16, 2020

Yn unol â Bargen Werdd Ewrop ac amcan yr UE i ddod yn economi niwtral gyntaf yr hinsawdd erbyn 2050, mae'r Comisiwn wedi lansio ymgynghoriad cyhoeddus heddiw yn gwahodd pawb sydd â diddordeb ar Ganllawiau Cymorth Gwladwriaethol System Masnachu Allyriadau'r UE (y 'Canllawiau ETS'). Nod y canllawiau hyn yw lleihau'r risg o “ollwng carbon”, lle mae cwmnïau […]

Parhau Darllen

#Pesticides - Comisiwn yn gwahardd #Neonicotinoid o farchnad yr UE

#Pesticides - Comisiwn yn gwahardd #Neonicotinoid o farchnad yr UE

| Ionawr 14, 2020

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi penderfynu peidio ag adnewyddu cymeradwyaeth neonicotinoid o'r enw thiacloprid, yn dilyn cyngor gwyddonol gan EFSA (Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop) bod y sylwedd yn cyflwyno pryderon iechyd ac amgylcheddol. Dyma'r 4ydd neonicotinoid, allan o 5 a gymeradwywyd yn gynharach i'w ddefnyddio yn yr UE, y mae cyfyngiadau defnydd neu […]

Parhau Darllen

Gallai #EuropeanGreenDeal ail-fywiogi cysylltiadau’r UE â #Turkey

Gallai #EuropeanGreenDeal ail-fywiogi cysylltiadau’r UE â #Turkey

| Ionawr 13, 2020

Mae'r Fargen Werdd Ewropeaidd newydd yn ddatganiad o fwriad beiddgar. Mae'r Comisiwn yn bwriadu dileu ei gyfraniadau at newid yn yr hinsawdd a thrawsnewid economi Ewrop yn y broses. Fe’i disgrifiodd yr Arlywydd von der Leyen fel “eiliad dyn ar y lleuad” yr UE - ac mae hi’n iawn, gyda’i lansiad mae’r Arlywydd newydd wedi gosod ei hun […]

Parhau Darllen