Gwnewch gyfraniad € 1 i Reporter UE Now

RSSYr amgylchedd

#Forestation: Mesur pendant o obaith a chynnydd yn y Balcanau Gorllewinol?

#Forestation: Mesur pendant o obaith a chynnydd yn y Balcanau Gorllewinol?

| Chwefror 22, 2018

Ar ddydd Llun 26 Chwefror, mae arweinwyr gwledydd y Balcanau Gorllewin yn cyrraedd Llundain ar gyfer cynhadledd fuddsoddi blynyddol Banc Ewropeaidd Ad-ailadeiladu a Datblygu (EBRD) ar gyfer y rhanbarth. Mae cynhadledd eleni yn dilyn ymlaen o fenter diweddaraf yr Undeb Ewropeaidd ("Persbectif ehangu credadwy ar gyfer ymgysylltiad yr Undeb Ewropeaidd â'r Balcanau Gorllewinol") i fynd i'r afael â [...]

Parhau Darllen

#ECJ: Mae rheolau Llys Cyfiawnder Ewrop wedi cynyddu'r gwaith o logio ym myd coedwigoedd gwarchodedig Białowieża a ddiogelir gan Wlad Pwyl cyfraith yr UE

#ECJ: Mae rheolau Llys Cyfiawnder Ewrop wedi cynyddu'r gwaith o logio ym myd coedwigoedd gwarchodedig Białowieża a ddiogelir gan Wlad Pwyl cyfraith yr UE

| Chwefror 21, 2018

Rhyddhaodd Llys Cyfiawnder Ewrop ddatganiad i'r wasg ddoe (20 Chwefror) yn cyhoeddi bod y cynnydd mewn cofnodi ym myd coedwigoedd gwarchodedig Białowieża yn Gwlad Pwyl yn torri cyfraith yr UE. Daw'r farn ar ôl gweithdrefn dorri fis Gorffennaf diwethaf gan y Comisiwn i roi'r gorau i logio ar raddfa fawr dros bryderon sy'n bygwth "uniondeb" y safle. Wrth sôn am y cyhoeddiad, mae'r cyd-gadeiryddion [...]

Parhau Darllen

Mae ASEau yn galw am wahardd byd-eang ar #AnimalTesting

Mae ASEau yn galw am wahardd byd-eang ar #AnimalTesting

| Chwefror 21, 2018

Mae Pwyllgor Amgylchedd Senedd Ewrop wedi mabwysiadu penderfyniad sy'n galw am waharddiad byd-eang ar brofion anifeiliaid ar gyfer colur. Mae profion anifeiliaid ar gyfer colur wedi cael eu gwahardd yn yr UE ers 2009 ac mae wedi bod yn anghyfreithlon gosod unrhyw gynhyrchion cosmetig sydd wedi'u profi ar anifeiliaid ers mis Mawrth 2013 ar farchnad yr UE. Er gwaethaf [...]

Parhau Darllen

Mae #EUAuditors yn cyhoeddi papur cefndir ar gynhyrchu ynni gwynt a phŵer solar

Mae #EUAuditors yn cyhoeddi papur cefndir ar gynhyrchu ynni gwynt a phŵer solar

| Chwefror 21, 2018

Mae Llys Archwilwyr Ewrop wedi cyhoeddi papur cefndir ar gefnogaeth yr UE ac aelod-wladwriaeth ar gyfer cynhyrchu pŵer ffotofoltäig gwynt a solar (PV). Mae'r papurau cefndir yn dilyn cyhoeddiadau archwiliadau ac yn darparu gwybodaeth am dasgau archwilio parhaus. Maent yn ffynhonnell wybodaeth i'r rhai sydd â diddordeb yn y polisi a / neu'r rhaglenni sy'n cael eu harchwilio. Mae'r [...]

Parhau Darllen

#CovenantofMayors: Dinasoedd ar flaen y gad o ran gweithredu yn yr hinsawdd

#CovenantofMayors: Dinasoedd ar flaen y gad o ran gweithredu yn yr hinsawdd

| Chwefror 20, 2018

Bydd meiri Ewrop yn casglu yn Senedd Ewrop ym Mrwsel ddydd Iau (22 Chwefror) i drafod mentrau i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd ar lefel leol. Mae digwyddiad eleni yn nodi 10fed pen-blwydd Cyfamod y Meiri ar gyfer Hinsawdd ac Ynni, menter Ewropeaidd sy'n cysylltu mwy na threfi a dinasoedd 7,700 yn Ewrop a thu hwnt [...]

Parhau Darllen

Ynni adnewyddadwy: mae gan yr UE botensial cost-effeithiol i ddefnyddio mwy #newyddadwyedd

Ynni adnewyddadwy: mae gan yr UE botensial cost-effeithiol i ddefnyddio mwy #newyddadwyedd

| Chwefror 19, 2018

Ar 19 Chwefror, bydd Comisiynydd Ynni Hinsawdd ac Ynni Miguel Arias Cañete a Chyfarwyddwr Cyffredinol yr Asiantaeth Ynni Adnewyddadwy Rhyngwladol (IRENA) Adnan Amin yn lansio ym Mrwsel adroddiad newydd ar ragolygon ynni adnewyddadwy yn yr Undeb Ewropeaidd. Paratowyd gan yr Asiantaeth Ynni Adnewyddadwy Rhyngwladol (IRENA), mae'r adroddiad yn nodi opsiynau ynni adnewyddadwy cost-effeithiol ar draws yr holl [...]

Parhau Darllen

#ClimateChange: Gan ddefnyddio coedwigoedd yr UE i wrthbwyso allyriadau carbon

#ClimateChange: Gan ddefnyddio coedwigoedd yr UE i wrthbwyso allyriadau carbon

| Chwefror 15, 2018

Mae coedwigoedd yn rhan bwysig o ecosystemau'r UE Mae gan goedwigoedd rôl hanfodol wrth gynnal ein ecosystem, er enghraifft trwy ddal carbon deuocsid o'r atmosffer a fyddai fel arall yn cyfrannu at gynhesu byd-eang. Mae'r UE yn gweithio ar gynlluniau i wneud pob aelod wladwriaeth yn gwneud iawn am allyriadau a achosir gan ddatgoedwigo. Y Senedd a'r [...]

Parhau Darllen