RSSYr amgylchedd

Mae ANALDE yn gwthio am gyllideb 2020 uchelgeisiol yn y frwydr yn erbyn #GlobalWarming

Mae ANALDE yn gwthio am gyllideb 2020 uchelgeisiol yn y frwydr yn erbyn #GlobalWarming

| Mawrth 19, 2019

Mae Senedd Ewrop, a gyfarfu mewn sesiwn lawn yn Strasbourg, wedi mabwysiadu'r cyfeiriadau y mae'n dymuno eu gweld yn cael eu cymryd gan y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer paratoi cyllideb 2020, yr ymarferiad diwethaf a ragwelwyd gan y Fframwaith Ariannol Amlflwydd (MFF) cyfredol. Ers i'r Cyngor oedi'n sylweddol wrth gytuno ar y MMF yn y dyfodol o […]

Parhau Darllen

#ClimateChange - Glasbrint y Senedd ar gyfer toriadau tymor hir #CO2

#ClimateChange - Glasbrint y Senedd ar gyfer toriadau tymor hir #CO2

| Mawrth 19, 2019

Mae datgarboneiddio hefyd yn gyfle i ddiwydiant, yn ôl ASEau © AP Images / ASEau yr Undeb Ewropeaidd-EP yn amlinellu eu syniadau ar strategaeth lleihau allyriadau hirdymor yr UE, mewn penderfyniad a fabwysiadwyd yr wythnos diwethaf. Mewn penderfyniad an-rwymol, a fabwysiadwyd gyda phleidleisiau 369 i 116 a 40 yn ymatal, mae ASEau yn dweud mai dim ond dau o'r wyth senario (“llwybrau”) a gynigiwyd gan y […]

Parhau Darllen

Senedd Ewrop yn cynnal cynhadledd lefel uchel ar ddyfodol #Oans

Senedd Ewrop yn cynnal cynhadledd lefel uchel ar ddyfodol #Oans

| Mawrth 18, 2019

Bydd Senedd Ewrop yn cynnal cynhadledd lefel uchel yfory (19 Mawrth) a fydd yn dwyn ynghyd arweinwyr gwleidyddol, ymchwilwyr ac arbenigwyr i drafod dyfodol cefnforoedd. Bydd yr Arlywydd Tajani yn cyflwyno prif araith yn 16h45. Cyn y gynhadledd, dywedodd yr Arlywydd Tajani: “Mae Senedd Ewrop eisiau rhoi ymateb ar unwaith i'r miliynau o […]

Parhau Darllen

#EPP yn hyrwyddo gweithredu i ail-gydbwyso #FoodSupplyChain

#EPP yn hyrwyddo gweithredu i ail-gydbwyso #FoodSupplyChain

| Mawrth 13, 2019

“Mae'r Grŵp EPP wedi hyrwyddo galwadau gan ffermwyr Ewrop am weithredu gan yr UE i fynd i'r afael ag arferion masnachu annheg yn y gadwyn cyflenwi bwyd,” meddai Margaret McGuinness ASE, prif drafodwr y Grŵp ar yr adroddiad ar ôl i Senedd Ewrop ei fabwysiadu ar 12 Mawrth. Bydd rheolau ar draws yr UE yn diogelu cyflenwyr fel ffermwyr a busnesau bach a chanolig yn y gadwyn fwyd […]

Parhau Darllen

#EUBudget - Y Comisiwn yn croesawu cytundeb dros dro ar gyfer ariannu seilwaith perfformiad uchel i gysylltu Ewropeaid yn well

#EUBudget - Y Comisiwn yn croesawu cytundeb dros dro ar gyfer ariannu seilwaith perfformiad uchel i gysylltu Ewropeaid yn well

| Mawrth 12, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu'r cytundeb dros dro a wnaed gan Senedd Ewrop a'r Cyngor ar y cynnig Cyfleuster Cysylltu Ewrop (CEF), fel rhan o gyllideb hirdymor yr UE 2021-2027. Meddai'r Comisiynydd Trafnidiaeth, Violeta Bulc: “Mae'r Cyfleuster Cysylltu Ewrop newydd wrth wraidd trafnidiaeth Ewropeaidd. Bydd yn cyflawni ar gysylltedd, cyflymu datgarboneiddio a digideiddio'r […]

Parhau Darllen

Mae diwydiant byd-eang #fur yn datgan rhyfel ar grwpiau #animalrights dros fideo "ffug" sy'n dangos anifail yn berffaith yn fyw

Mae diwydiant byd-eang #fur yn datgan rhyfel ar grwpiau #animalrights dros fideo "ffug" sy'n dangos anifail yn berffaith yn fyw

| Mawrth 10, 2019

Mae masnach Fur, gwerth fideo $ 30 biliwn y flwyddyn yn amau ​​ar gyfer gwaharddiad ffwr ffasiwn. Mae'r fasnach ffwr byd-eang yn taro yn ôl yn erbyn hawliadau bod anifeiliaid yn cael eu croenio'n fyw am eu pelenni i gyflenwi'r diwydiant ffasiwn. Mae tîm o brif gyfreithwyr ac ymgynghorwyr cyfryngau wedi cael ei llogi i "ffrwydro'r chwedl" y tynnir ffwr oddi wrth anifeiliaid. [...]

Parhau Darllen

Gweithredu allanol: Mwy o arian ar gyfer # HumanRights, #Development and #ClimateChange

Gweithredu allanol: Mwy o arian ar gyfer # HumanRights, #Development and #ClimateChange

| Mawrth 8, 2019

Dylai cyllid gweithredu allanol yr UE gefnogi nodau datblygu, hinsawdd ac amgylcheddol, a hyrwyddo democratiaeth, rheol y gyfraith a hawliau dynol, dywed ASEau. Mae'r pwyllgorau Materion Tramor a Datblygu wedi mabwysiadu eu swydd ar y cyd ar yr Offeryn Cynghorau Cymdogaeth, Datblygu a Chydweithredu Rhyngwladol (NDICI) arfaethedig. Byddai'r offeryn ariannol newydd, unwaith y cytunodd y Senedd a'r UE [...]

Parhau Darllen