Cysylltu â ni

Yr amgylchedd

Mae ASEau yn cefnogi targedau uchelgeisiol i dorri defnydd bagiau cludwr plastig

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Ailgylchu bagiau plastigAr 16 Ebrill, pleidleisiodd ASEau dros fesurau i leihau’r defnydd o fagiau cludo plastig, gan gynnwys targed rhwymol i dorri defnydd o 80% a thaliadau gorfodol am fagiau.

Mae mesurau eraill yn y cynigion yn cynnwys tâl gorfodol am fagiau cludo plastig yn y sector bwyd, a chynyddu'r defnydd o fagiau plastig bioddiraddadwy dros fagiau confensiynol.

Roedd ASEau Ceidwadol, fodd bynnag, yn gwrthwynebu rhai o'r cynigion, gan gyflwyno gwelliannau i wanhau'r ddeddfwriaeth.

Dywedodd Linda McAvan ASE, llefarydd Ewropeaidd Llafur ar yr amgylchedd: "Heddiw, mae ASEau Llafur yn cefnogi mesurau uchelgeisiol i fynd i'r afael â gwastraff bagiau plastig ledled Ewrop. Dim ond am ychydig eiliadau y defnyddir bagiau plastig untro, ac eto mae'n cymryd cannoedd o flynyddoedd am nhw i ddiraddio, ac mae llawer yn arnofio yn ein cefnforoedd a'n moroedd yn y diwedd, yn gwenwyno bywyd gwyllt.

"Dim ond targedau rhwymol fydd yn gwneud y gwaith - rydyn ni wrth ein bodd na dderbyniwyd cynlluniau Torïaidd i ddyfrio'r rhain.

"Fe wnaethon ni hefyd bleidleisio i gyflwyno tâl ledled Ewrop am fagiau plastig untro mewn archfarchnadoedd a siopau bwyd eraill, gan ddod â gweddill yr UE yn unol â'r hyn y mae'r DU eisoes wedi deddfu i'w wneud.

"Mae Cymru yn gosod esiampl arbennig o dda i wledydd eraill: dair blynedd ar ôl dod â thâl o 5c am fagiau plastig wrth y ddesg dalu, mae'r Cymry yn defnyddio llai o fagiau plastig na'r mwyafrif o wledydd eraill, ac maen nhw eisoes wedi cyrraedd y targed gostyngiad o 80% rydyn ni wedi pleidleisio dros heddiw. "

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd