Cysylltu â ni

Yr amgylchedd

targed llwythi gwastraff anghyfreithlon o reolau newydd yr UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

20140319PHT39320_originalAr 17 Ebrill, cadarnhaodd Senedd Ewrop gytundeb deddfwriaethol yn diwygio rheolau'r UE ar gludo gwastraff. Croesawodd y Gwyrddion y bleidlais ar y ddeddfwriaeth, sy'n cael ei bugeilio trwy'r Senedd gan ASE Gwyrdd Bart Staes, rapporteur / drafftiwr y Senedd. Bydd y rheolau newydd yn cryfhau rheolaethau ar gludo llwythi gwastraff.

Ar ôl y bleidlais, dywedodd Staes: "Mae'r angen i dynhau rheolau'r UE ar gludo gwastraff wedi'i danlinellu gan y nifer uchel o longau gwastraff anghyfreithlon i drydydd gwledydd a sgandalau ar ddympio gwastraff peryglus mewn gwledydd sy'n datblygu. Y nod ddylai fod atal cludo gwastraff yn anghyfreithlon a'r niwed i iechyd pobl a'r amgylchedd y maent yn ei achosi. Mae'r rheolau newydd hyn yn gam pwysig ymlaen tuag at y nod hwn, gyda darpariaethau i sicrhau cydymffurfiad effeithiol â gwaharddiadau allforio gwastraff peryglus yr UE.

"Mae aelod-wladwriaethau'r UE wedi bod yn llusgo'u traed ar weithredu rheolau'r UE ar gludo gwastraff, gyda 25% o gludo gwastraff yn mynd yn groes i'r rheolau hyn ar gyfartaledd. Bydd y gyfraith newydd yn sicrhau bod yn ofynnol i aelod-wladwriaethau wneud cynlluniau archwilio cynhwysfawr ac ystyrlon i wirio llwythi gwastraff. , gydag isafswm o wiriadau corfforol yn unol â'r risg o gludo llwythi anghyfreithlon. Bydd y cynlluniau arolygu hyn hefyd yn hygyrch i'r cyhoedd, fel y mynnodd ASEau. Bydd gorfodaeth yn cael ei gynyddu, gyda mwy o bwerau i awdurdodau sy'n ymwneud ag arolygiadau wirio llwythi. Bydd cydweithredu rhwng aelod-wladwriaethau yn cael ei gryfhau'n sylweddol.

"Mae'r rheolau hyn nid yn unig yn mynd i'r afael â chanlyniadau dinistriol posibl cludo nwyddau anghyfreithlon ar iechyd y cyhoedd a'r amgylchedd, ond maent hefyd er budd gorau gweithredwyr gwastraff cyfreithiol. Ar adeg o gostau cynhyrchu cynyddol, dylid ystyried gwastraff fel adnodd gwerthfawr a dylid blaenoriaethu ailgylchu mewn ymdrech i hyrwyddo economi Ewropeaidd fwy cynaliadwy.

“Gallai polisïau gwastraff uchelgeisiol yr UE sy’n canolbwyntio ar leihau gwastraff, ailgylchu ac ailddefnyddio yn Ewrop greu cannoedd ar filoedd o swyddi yn Ewrop erbyn 2030. Er mwyn cyflawni hyn, mae angen i aelod-wladwriaethau’r UE edrych ar y mater hwn ar raddfa Ewropeaidd, gwaith gyda'n gilydd trwy gyfnewid gwybodaeth ac osgoi hopian porthladdoedd. "

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd