Cysylltu â ni

Yr amgylchedd

'Gadewch i ni lanhau Ewrop!' ar 10 Mai

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

kona_cleanBob blwyddyn, mae miliynau o dunelli o sbwriel yn gorffen yn strydoedd, cefnforoedd, traethau, coedwigoedd ac ardaloedd naturiol Ewrop. A phob blwyddyn mae miliynau o Ewropeaid yn mynd allan yn eu cymdogaethau i lanhau mewn gweithredoedd gwirfoddol. 'Gadewch i ni lanhau Ewrop!' yn fenter sy'n ceisio annog mwy o gamau o'r fath, i godi ymwybyddiaeth am raddfa'r problemau sbwriel a gwastraff, ac annog newidiadau mewn ymddygiad. Mae'r digwyddiad yn cael ei gydlynu gan yr Wythnos Ewropeaidd ar gyfer Lleihau Gwastraff (EWWR).

Dywedodd Comisiynydd yr Amgylchedd Janez Potočnik: "Mae symudiadau glanhau dinesig yn tyfu ledled Ewrop ac rydym am wneud iddynt syrthio yn rhan o ddigwyddiad Ewropeaidd. Rydym wedi llunio rhwydwaith o bwyntiau cyswllt cenedlaethol mewn 21 o wledydd i adael i bobl wybod beth sy'n digwydd yn eu cymdogaeth, a'r hyn y gallant ei wneud i helpu. Mae'n fenter ymarferol, felly gadewch i ni gael ein hesgidiau a'n menig ymlaen. Rydyn ni i gyd eisiau byw mewn cymdogaethau glân, felly gyda'n gilydd Dewch i lanhau Ewrop! "

Mae nifer o ymgyrchoedd glanhau wedi cael eu trefnu yn Ewrop yn y blynyddoedd diwethaf i fynd i'r afael â'r broblem sbwriel. Gadewch i Glanha I Fyny Ewrop! yn dwyn ynghyd mentrau hyn mewn digwyddiad glanhau ledled Ewrop i gael eu cynnal ar yr un diwrnod a lled y cyfandir, gan gyrraedd mor llawer o ddinasyddion ag y bo modd.

'Dewch i Glanhau Ewrop!' yn ddigwyddiad gwirioneddol o'r gwaelod i fyny sy'n anelu at hysbysu a mobileiddio cyhoedd i mewn i lanhau eu hamgylchedd eu hunain. Mae profiad yn dangos bod pobl yn aml yn synnu faint o wastraff sy'n cael ei gynhyrchu a'i gadael yn eu cymdogaeth. A gall sbwriel fod yn werthfawr. Papur, gwydr, metelau, a phlastig i gyd gael eu defnyddio eto neu ei ailgylchu os casglu. Mae hyn yn lleihau effaith amgylcheddol, yn creu cyfleoedd economaidd a swyddi, trwy helpu i wthio Ewrop tuag at economi fwy crwn.

Mae'r Comisiwn yn hyrwyddo'r digwyddiad, ond mae'r sesiynau glanhau yn wirioneddol annibynnol, lleol a dan arweiniad dinasyddion. Mewn llawer o achosion bydd awdurdodau lleol, busnesau anllywodraethol ac ysgolion yn cymryd rhan neu'n cydlynu gweithredoedd. Mae digwyddiadau’n cael eu cynnal yn 15 Aelod-wladwriaeth yr UE, yn ogystal ag yn Andorra, Bosnia a Herzegovina, Norwy, Serbia, a Thwrci. I ddod o hyd i weithred leol yn eich aelod-wladwriaeth, gweler gwefan gwefan eich gwlad trefnydd cenedlaethol.

Cefndir

'Gadewch i ni lanhau Ewrop!' yn LIFE prosiect ei gydlynu gan y Gymdeithas Dinasoedd a Rhanbarthau ar gyfer Ailgylchu a Rheoli adnoddau cynaliadwy, y sefydliad sydd hefyd yn gyfrifol am Wythnos Ewropeaidd Lleihau Gwastraff. Mae set o offer cyfathrebu wedi cael ei ddatblygu gan y trefnwyr, a bydd ar gael ar gyfer pawb sy'n cymryd rhan drwy gyfrwng y cydlynwyr.

hysbyseb

Yn 2012, Gadewch i ni Do It! Byd, a leolir yn Estonia, cydlynu Byd Glanhau gweithredu 2012, a oedd yn crynhoi 7 miliwn o wirfoddolwyr yng 84 undydd gweithredoedd glanhau yn Asia, Affrica, Gogledd America, De America ac Ewrop. gweithgareddau tebyg dilyn mewn 2013. Mae'r mentrau yn seiliedig yn bennaf ar rwydweithio gwirfoddolwyr drwy rwydweithiau cymdeithasol, a hefyd yn cynnwys codi arian a nawdd.

Surfrider Sylfaen Ewrop yn ysgogi gwirfoddolwyr 1500, aelodau 10,000, tua 40 penodau lleol, ac mae mwy na chefnogwyr 40 000. Mae ei traethau glanhau bellach yn cael eu hategu gan gamau gweithredu ar lynnoedd ac afonydd. Dechreuodd Surfrider yn 1984 yn Malibu, California, lle mae syrffwyr sy'n anelu i ddiogelu eu hoff fannau syrffio rhag llygredd lleol. Mae wedi bod yn weithgar yn Ewrop ers 1990.The Comisiwn Ewropeaidd yn credu bod ymwybyddiaeth y cyhoedd a newid agweddau at wastraff yn bwysig wrth gyflawni amcanion y ddeddfwriaeth gwastraff Ewropeaidd. atal gwastraff a rheoli gwastraff yn feysydd ffocws ar gyfer y Comisiwn yn 2014, a bydd yn adolygu targedau ailgylchu a thirlenwi gwastraff yr haf hwn fel rhan o becyn economi cylchol ehangach.

Mwy o wybodaeth

Gwefan Dewch i lanhau Ewrop
Taflen ffeithiau ar y digwyddiad
Mae Asiantaeth yr Amgylchedd Ewropeaidd hefyd wedi lansio app sbwriel môr y gellir eu llwytho i lawr o Google Chwarae.
I gael mwy o wybodaeth am ddeddfwriaeth wastraff yr UE, cliciwch yma.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd