Mae lles anifeiliaid trylwyr yn amddiffyn #Gwmpas rhag plâu a chlefydau

| Mawrth 29, 2019

Mae cneifio defaid yn broses fedrus iawn ac mae'n hanfodol bob blwyddyn i leihau'r tebygolrwydd o glefydau a heintiau parasitig, a all achosi problemau iechyd a lles i'r anifeiliaid.

Nawr mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi ymuno â sefydliadau diwydiant eraill i gynhyrchu canllawiau ar y cyd ar gneifio defaid, gan atgoffa ffermwyr a chontractwyr proffesiynol i gydweithio i sicrhau bod defaid yn cael eu trin yn briodol yn ystod cneifio.

“Mae ceidwaid defaid ym Mhrydain yn cadw at reoliadau lles anifeiliaid sydd wedi'u dilysu'n drylwyr yn wyddonol ac mae'r canllawiau hyn yn atgyfnerthu'r ymrwymiad gan ddiwydiant i sicrhau bod cneifio'n cael ei gynnal i safonau uchel iawn,” meddai Hazel Wright, Swyddog Lles Anifeiliaid UAC.

“Rydym yn croesawu dull gweithredu ar y cyd rhwng y diwydiant ar y mater hwn er mwyn sicrhau'r lles gorau posibl i ddefaid yn ystod y broses cneifio.”

Mae'r canllaw yn atgyfnerthu'r arfer gorau presennol ar bob cam o gyflwyno defaid ar y fferm trwy drin da byw a sicrhau bod y broses cneifio yn cael ei chynllunio, ei threfnu a'i weithredu'n dawel.

Mae cneifio yn broses fedrus iawn ac mae cadw cneifwyr medrus a phroffesiynol yn hanfodol. Mae'r rhestr wirio newydd hon yn cwmpasu'r weithdrefn gyfan ac yn helpu i gynllunio a chynnal cneifio defaid.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Lles anifeiliaid, Yr amgylchedd, EU, Cymru

Sylwadau ar gau.