Teen o Sweden yn cyhuddo'r DU o 'ymddygiad anghyfrifol' dros #Climate

| Ebrill 26, 2019

Cyfarfu arweinwyr gwrthblaid Prydain â Greta Thunberg, actifydd newid hinsawdd yn Sweden (Yn y llun) yr wythnos hon i drafod yr hyn y mae'r arddegau yn ei alw'n “argyfwng parhaus” ar gyfer y ddynoliaeth, ysgrifennu Emily Roe a James Davey.

Ar ôl misoedd o frechiad Brexit, mae newid yn yr hinsawdd wedi ymateb i agenda wleidyddol Prydain oherwydd protestiadau a gaeodd rai o rydwelïau traffig Llundain.

Mae Thunberg, a gododd amlygrwydd byd-eang trwy lwyfannu streic ysgol i brotestio am yr hinsawdd, wedi canmol y “Gwrthryfel Difodiant” sy'n eistedd yn Llundain.

Mae'r heddlu wedi arestio 1,065 o bobl ac wedi cyhuddo 71 mewn cysylltiad â'r protestiadau Gwrthryfel Gwrthryfel a oedd yn targedu Oxford Circus, Waterloo Bridge a rhannau eraill o Lundain.

Galwodd Thunberg ar fwy o bobl i weithredu.

“Cyn belled â'i fod yn ddi-drais, rwy'n credu y gallai wneud gwahaniaeth yn bendant, gallai wneud i bobl ddod yn fwy ymwybodol o'r sefyllfa, ein bod mewn gwirionedd yn dangos bod hyn yn argyfwng,” meddai wrth deledu'r BBC.

Yn y cyfarfod gyda Thunberg, dywedodd Jeremy Corbyn, arweinydd y Blaid Lafur wrth y brif wrthblaid: “Da iawn chi â'r hyn rydych chi wedi'i wneud. Rydych wedi newid y ddadl mewn llawer o ffyrdd a oedd yn dda iawn ac mae angen i hynny ddigwydd. ”

Ar ôl ei gwylio yn cyflwyno araith ar wahân i gynulleidfa o ddeddfwyr, dywedodd Michael Gove, Ysgrifennydd Amgylchedd Prydain, wrth Thunberg: “Mae eich llais - yn ddigyffro ac yn glir - fel llais ein cydwybod, ac wrth i mi wrando arnoch chi, roeddwn i'n teimlo edmygedd ond hefyd ymdeimlad o gyfrifoldeb ac euogrwydd, oherwydd rwy'n cydnabod fy mod o genhedlaeth eich rhieni. ”

Mae consensws gwleidyddol eang ym Mhrydain bod angen gweithredu ar frys i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd, ond dywedodd Thunberg, 16-mlwydd-oed, yn ei haraith nad oedd polisïau diwydiannol y wlad wedi ateb yr angen brys i leihau'r allyriadau nwyon tŷ gwydr sy'n cael eu beio am gynhesu byd-eang.

“Mae cefnogaeth weithredol, gyfredol y DU i ddefnyddio tanwydd ffosil yn y DU - er enghraifft, diwydiant ffracio nwy siâl y DU, ehangu ei feysydd olew a nwy ym Môr y Gogledd, ehangu meysydd awyr yn ogystal â'r caniatâd cynllunio ar gyfer glo newydd sbon i - mae tu hwnt i hurt, ”meddai.

“Yn ddiau, bydd yr ymddygiad anghyfrifol parhaus hwn yn cael ei gofio mewn hanes fel un o fethiannau mwyaf y ddynoliaeth,” meddai.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Newid yn yr hinsawdd, allyriadau CO2, Yr amgylchedd, EU, Sweden, UK

Sylwadau ar gau.