Fe wnaeth #ClimateChange wneud tywydd poeth yn torri record bum gwaith yn fwy tebygol

| Gorffennaf 3, 2019

Gwnaeth newid yn yr hinsawdd y tywydd poeth Ewropeaidd mwyaf poblogaidd yr wythnos ddiwethaf o leiaf bum - ac o bosibl yn fwy na 100 - weithiau'n fwy tebygol o ddigwydd, yn ôl dadansoddiad cyflym gan wyddonwyr hinsawdd blaenllaw yn y grŵp Tywydd Tywydd y Byd.

Mae'r tywydd poeth hwn hefyd yn ymwneud â 4 ° C yn boethach ym mis Mehefin, daeth y gwyddonwyr o hyd.

Edrychodd yr astudiaeth ar dymereddau cyfartalog tridiau ar draws Ffrainc, lle cofnodwyd y tymereddau uchaf yn Ewrop. Mae tymereddau cyfartalog dyddiol yn cael mwy o effaith ar iechyd na'r isafswm tymheredd. Gall tywydd poeth ym mis Mehefin fod yn arbennig o niweidiol yn Ewrop gan fod llai o bobl ar wyliau ac yn gallu osgoi'r tymereddau uchaf.

Mae astudiaethau priodoliad fel hwn yn caniatáu i wyddonwyr ddweud faint o newid yn yr hinsawdd a wnaeth i ddigwyddiad penodol fod yn fwy tebygol neu fwy dwys. Yn yr astudiaethau hyn, mae gwyddonwyr yn cymharu'r hinsawdd fel y mae heddiw, gyda thua 1 C o gynhesu, gyda'r hinsawdd fel y byddai wedi bod heb ddylanwad dynol.

Mwy nag astudiaethau 230 wedi archwilio a oedd newid yn yr hinsawdd yn gwneud digwyddiadau tywydd penodol yn fwy tebygol. Astudiaeth gyflym gan yr un grŵp a gynhaliodd ddadansoddiad heddiw yn dangos bod newid yn yr hinsawdd wedi gwneud tymheredd uchel y llynedd yng ngogledd Ewrop o leiaf ddwywaith yn fwy tebygol o ddigwydd.

Canfu'r astudiaeth hefyd fod tywydd poeth yn fwy aml ac yn fwy difrifol nag y mae modelau hinsawdd wedi'i ragweld.

Dywedodd Dr Friederike Otto, cyfarwyddwr dros dro, Sefydliad Newid Amgylcheddol, Prifysgol Rhydychen: “Mae hyn yn ein hatgoffa'n gryf eto bod newid yn yr hinsawdd yn digwydd yma a heddiw. Nid yw'n broblem i'n plant yn unig.

“Mae'r niferoedd hyn yn dangos yn glir iawn bod rhagamcanion graddfa fawr yn dangos y gorau o newid hinsawdd lleol. Os ydym am ddeall beth mae newid yn yr hinsawdd yn ei olygu yn lleol mae'n rhaid i ni ddod â gwahanol dystiolaeth ynghyd, ar y raddfa leol lle gwneir penderfyniadau. ”

Dywedodd Dr Robert Vautard, uwch-wyddonydd, CNRS, Ffrainc: “Fe wnaethon ni brofi tywydd poeth y gallai ei ddwyster fod yn norm yng nghanol y ganrif”

“Mae'r cofnod newydd o 45.9 ° C a osodwyd yn Ffrainc ddydd Gwener diwethaf yn gam arall tuag at gadarnhau, heb gamau lliniaru brys yn yr hinsawdd, y gallai tymereddau yn Ffrainc godi tua 50 C neu fwy yn Ffrainc erbyn diwedd y ganrif.

“Fe wnaeth yr aer uchaf deithio pellter hir, uniongyrchol a chyflym o Sahara i Ewrop, sefyllfa weddol eithriadol nad yw o ganlyniad i newid yn yr hinsawdd.”

Dywedodd Dr Geert Jan van Oldenborgh, uwch ymchwilydd, Sefydliad Meteorolegol yr Iseldiroedd Brenhinol: “Nid yw newid yn yr hinsawdd bellach yn gynnydd haniaethol mewn tymheredd cymedrig byd-eang, ond gwahaniaeth y gallwch ei deimlo pan fyddwch chi'n camu allan mewn tywydd poeth.

“Mae arsylwadau a modelau yn dangos tuedd gref tuag at dywydd cryfach. Fodd bynnag, mae'r duedd a arsylwyd yn gryfach na'r un a fodelwyd, ac nid ydym eto yn gwybod pam.

“Os bydd y tueddiad a welwyd mewn tywydd poeth yn parhau, ar y nod ym Mharis bydd 2ºC yn cynhesu tywydd poeth fel hyn yn arferol ym mis Mehefin.”

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Newid yn yr hinsawdd, Yr amgylchedd, EU, france

Sylwadau ar gau.