Cysylltu â ni

Yr amgylchedd

Astudiaeth 2022 yn enwi Barcelona dinas orau Ewrop ar gyfer rhedwyr marathon

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae Barcelona yn cynnig yr amodau rhedeg gorau i redwyr marathon, diolch i ansawdd yr aer a'i hanes diwylliannol cyfoethog, gyda 756 o dirnodau i fynd heibio.

Mae'r astudiaeth newydd gan Angen Rhedwyr yn archwilio ansawdd aer, amodau tywydd, nifer y tirnodau, cost hanfodion rhedeg, a phoblogrwydd marathon dros 60 o ddinasoedd Ewropeaidd i restru cyrchfannau marathon Ewrop.

Ychydig y tu ôl i'w gymar gogleddol,  Madrid yn ail yn yr astudiaeth, hefyd yn sgorio'n uchel am nifer y tirnodau i basio heibio ac yn cynnig amodau tywydd sych y gellir eu rhagweld. Yn y 2ydd lle mae dinas Môr y Canoldir arall, Athen. Athen yw un o'r marathonau mwyaf fforddiadwy a phoblogaidd ar y rhestr. Cwblhau'r pump uchaf yw Seville a Lisbon yn y drefn honno.

Gydag ansawdd aer gwael a glaw trwm, daeth Locarno ddiwethaf, a Caen a Zurich cwblhau'r tri isaf.

Gweler sut mae'r 5 uchaf yn graddio isod:

City Safle CyffredinolCreu CofCost pecyn rhedegAnsawdd Aer Glawiad Poblogrwydd
Barcelona1st3rd12th10th27th12th
Madrid2nd4th19th11th7th24th
Athen3rd21st16th34th3rd9th
Seville4th17th5th14th12th37th
lisbon5th11th13th8th35th23rd

Enillwyr Categori

Prifddinasoedd Diwylliannol

hysbyseb

Gall yr astudiaeth hefyd ddatgelu'r cyrchfannau gorau fesul categori. Os ydych chi ar ôl llwybr golygfaol, mae Rhufain, Llundain a Pharis i gyd yn cynnig dros 1,000 o dirnodau i fynd heibio. Fel arall, roedd Milan yn yr 2il safle gyda 960 pwynt o ddiddordeb a Barcelona yn 3ydd gyda 756.

Yr amodau rhedeg gorau

Y dinasoedd gorau i osgoi diwrnod golchi allan yw Apeldoorn yn yr Iseldiroedd sydd â'r glawiad cyfartalog blynyddol lleiaf (61 mm) ac yna Gran Canaria yn Sbaen (135 mm) ac Athen (366 mm).

Tromso, Norwy, sydd â'r aer glanaf o'r holl ddinasoedd yn yr astudiaeth, gyda'r lefelau isaf o PM 2.5 (llygredd gronynnau) yn yr aer, ac yna Galway yn Iwerddon a Fenis yn yr Eidal.

Mwyaf Fforddiadwy

Er mwyn canfod y cyrchfannau mwyaf fforddiadwy, cyfrifodd yr astudiaeth bris un litr o ddŵr, un kg o fananas, a phâr o esgidiau rhedeg ym mhob dinas. Y ddinas fwyaf cyfeillgar i'r gyllideb yw Cordoba, Sbaen, lle bydd pecyn rhedeg yn costio dim ond € 43 i chi, gan guro Istanbul o drwch blewyn gyda chost o € 47. Yn drydydd gyda chost arswydus o ddim ond €56 mae Kosice, y ddinas fwyaf yn nwyrain Slofacia.

Marathonau mwyaf poblogaidd

Trwy edrych ar y gyfrol chwilio google ar gyfer pob marathon, mae'r astudiaeth hefyd yn datgelu lleoliadau rhedeg mwyaf ffasiynol Ewrop. Daeth Llundain i’r brig, gyda chyfradd chwilio 1,564% yn uwch na chyfartaledd yr astudiaeth: marathon Llundain. Daeth marathon Berlin yn 2il, gyda chyfaint chwilio 1013% yn uwch na'r cyfartaledd, ac ar ei hôl hi yn y 3ydd safle roedd Stockholm, gyda sgôr o 398% yn uwch na'r cyfartaledd.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd