Cysylltu â ni

Yr amgylchedd

Addas ar gyfer 55: ASEau yn ôl amcan o sero allyriadau ar gyfer ceir a faniau yn 2035

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Pleidleisiodd ASEau yn y Cyfarfod Llawn ddydd Mercher (8 Mehefin) i fabwysiadu eu safbwynt ar y rheolau arfaethedig ar gyfer adolygu safonau perfformiad allyriadau CO2. Roedd 339 o bleidleisiau o blaid, 249 yn erbyn, a 24 yn ymatal.

Y testun mabwysiedig yw safbwynt y Senedd i drafod ac mae'r ASEau yn cefnogi cynnig y Comisiwn i gyflawni symudedd ffyrdd dim allyriadau yn 2035. Byddai'r nod hwn ledled yr UE yn lleihau allyriadau o geir teithwyr newydd yn ogystal â cherbydau masnachol ysgafn 100 y cant o'i gymharu â 2021. Ar gyfer 2030, byddai targedau lleihau allyriadau canolraddol yn cael eu gosod ar 55% a 50% ar gyfer ceir, yn y drefn honno.

Gallwch ddod o hyd i fanylion ychwanegol am fesurau arfaethedig y Senedd.

rapporteur Jan Huitema, (Adnewyddu, NL), Dywedodd: '"Mae adolygiad uchelgeisiol o safonau CO2 yn rhan hanfodol o gyrraedd ein targedau hinsawdd. Bydd y safonau hyn yn rhoi eglurder i'r diwydiant modurol ac yn annog arloesedd a buddsoddiad i wneuthurwyr ceir. Bydd defnyddwyr yn gallu prynu a gyrru allyriadau sero. cerbydau am bris is."

Cefnogodd Senedd Ewrop adolygiad uchelgeisiol i dargedau 2030 a chefnogodd darged 100% yn 2035. Mae hyn yn hanfodol ar gyfer niwtraliaeth hinsawdd erbyn 2050.

Y camau nesaf

Mae ASEau yn barod i ddechrau trafodaethau ag aelod-wledydd yr UE.

hysbyseb

Cefndir

Cyflwynodd y Comisiwn a cynnig deddfwriaethol ar gyfer adolygu safonau perfformiad allyriadau CO2 ar gyfer ceir teithwyr a cherbydau masnachol ysgafn ar 14 Gorffennaf 2021 fel rhan o'r pecyn "Fit for 55". Nod y cynnig hwn yw cyflawni nodau hinsawdd 2030/2050 yr UE, a darparu buddion i ddinasyddion trwy ddefnyddio cerbydau allyriadau sero yn ehangach (gwell ansawdd aer ac arbedion ynni, costau perchnogaeth cerbydau is, ac arloesi mewn technolegau allyriadau sero.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd