Cysylltu â ni

Yr amgylchedd

Mae gweithredwyr hinsawdd yn protestio ar lannau sych y Danube - Reuters

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae gweithredwyr Greenpeace yn cynnal protest i dynnu sylw at newid hinsawdd ger y Danube yn nhref ddeheuol Zimnicea, Rwmania, 10 Awst, 2022.

Protestiodd ymgyrchwyr Greenpeace ar lannau sych yr afon Danube yn Rwmania mewn ymgais i dynnu sylw at newid hinsawdd ac annog y llywodraeth i leihau allyriadau.

Llusgodd ymgyrchwyr caiacau i ddarn mawr o draethlin a ddatgelwyd gan ddyfroedd isel ger tref ffin ddeheuol Zimnicea - a dal baneri yn dweud "Rydyn ni eisiau tonnau'r Danube, nid tonnau gwres."

Mae tymheredd uchel erioed, sychder a datgoedwigo wedi gadael afonydd yn Rwmania ar hanner eu lefel arferol ar gyfer mis Awst, yn ôl data gan yr asiantaeth rheoli dŵr.

“Yn ôl rhagolygon y tywydd, bydd y sychder yn hir, gan roi pwysau ar system ynni’r wlad, diogelwch bwyd a mynediad dŵr,” meddai Vlad Catuna, cydlynydd ymgyrch Greenpeace Romania, mewn datganiad am brotest dydd Mercher (11 Awst). .

Mae awdurdodau yn dogni cyflenwadau dŵr ar gyfer bron i 700 o bentrefi ac mae ffermwyr sy'n dibynnu ar y Donaw am ddyfrhau hefyd wedi cael ergyd.

Dywedodd cynhyrchydd pŵer dŵr talaith Rwmania, Hidroelectrica, fod ei allbwn trydan wedi gostwng traean yn ystod hanner cyntaf y flwyddyn ddiwedd mis Gorffennaf. Dywed gweithredwyr porthladdoedd na all cychod sy'n cludo grawn Wcrain i borthladdoedd Rwmania reoli llwythi llawn oherwydd lefelau isel yr afon.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd