Cysylltu â ni

Yr amgylchedd

Ni fydd yr UE yn ailysgrifennu cyfraith natur a ymleddir, meddai pennaeth gwyrdd bloc

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Ni fydd y Comisiwn Ewropeaidd yn ailddrafftio cyfraith garreg filltir i adfer amgylcheddau sydd wedi’u difrodi, meddai pennaeth polisi gwyrdd y bloc ddydd Llun (22 Mai), yn wyneb galwadau gan rai deddfwyr i daflu’r cynnig allan.

Mae Brwsel yn ceisio achub dwy ddeddf amgylcheddol arfaethedig, ac mae amheuaeth ynghylch eu dyfodol ar ôl y grŵp deddfwyr mwyaf yn Senedd Ewrop yn galw am iddynt gael eu gwrthod.

Byddai un ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i wledydd gyflwyno mesurau i adfer byd natur mewn 20% o'u tir a'u môr. Byddai'r ail, a gynlluniwyd i dorri llygredd ac atal cwymp poblogaethau gwenyn a glöynnod byw Ewrop, yn haneru defnydd cemegol yr UE o blaladdwyr erbyn 2030.

“Ni fyddwn yn cynnig cynnig arall, yn syml iawn nid oes amser,” meddai Frans Timmermans am y gyfraith adfer natur mewn cyfarfod pwyllgor Senedd Ewrop.

Dywedodd Timmermans trwy wella iechyd natur, y byddai'r cynigion yn gwneud ffermydd Ewrop yn fwy gwydn i effeithiau newid yn yr hinsawdd sy'n gwaethygu fel llifogydd a sychder, yn gwella gallu'r tir i amsugno dŵr ac osgoi erydiad pridd.

Byddai eu gwrthod, meddai, yn peryglu agenda werdd gyffredinol yr UE i dorri allyriadau nwyon tŷ gwydr a glanhau llygredd.

"Fel pecyn rhyng-gysylltiedig o atebion, os bydd un darn yn disgyn, mae'r darnau eraill yn disgyn," meddai.

hysbyseb

Dywedodd deddfwyr o Blaid Pobl Ewrop, sydd wedi arwain yr ymgyrch i wrthod y cynnig, fod eu pryderon yn parhau - gan gynnwys y byddai'r gyfraith yn lladd prosiectau ynni adnewyddadwy a phrosiectau economaidd eraill mewn ardaloedd lle mae mesurau adfer natur yn cael eu cyflwyno.

"Fel neu beidio, os ydych chi eisiau ynni adnewyddadwy, mae angen i chi gloddio. Ac mewn nifer o aelod-wladwriaethau, mae deddfwriaeth natur gyfredol eisoes yn gwneud hynny bron yn amhosibl," meddai deddfwr EPP Esther de Lange.

Dywedodd Timmermans fod y Comisiwn yn barod i fynd i’r afael â rhannau o’r gyfraith sydd wedi achosi pryder, er enghraifft drwy egluro na ddylai mesurau i adfer byd natur rwystro cynlluniau gwledydd i adeiladu ffermydd gwynt.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd