Cysylltu â ni

Yr amgylchedd

Cyfarwyddeb Troseddau Amgylcheddol newydd yn dod i rym

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Daeth y Gyfarwyddeb Troseddau Amgylcheddol newydd i rym ddydd Llun, 20 Mai. Mae'n cynnwys rhestr gynhwysfawr a chyfredol o droseddau amgylcheddol sy'n mynd i'r afael â'r achosion mwyaf difrifol o dorri rhwymedigaethau amgylcheddol.

Bydd yn rhaid i Aelod-wladwriaethau’r UE sicrhau bod y toriadau hyn yn gyfystyr â throseddau yn eu cyfraith genedlaethol. Mae’r gyfarwyddeb newydd hefyd yn cyflwyno nifer o gategorïau troseddau newydd, megis ailgylchu llongau’n anghyfreithlon, tynnu dŵr yn anghyfreithlon, achosion difrifol o dorri deddfwriaeth cemegau a mercwri’r UE, toriadau difrifol yn ymwneud â delio â nwyon tŷ gwydr fflworinedig, a thoriadau difrifol o ddeddfwriaeth ar rywogaethau goresgynnol estron.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd