RSSLles anifeiliaid

Mae ASEau yn cefnogi galwadau gan # EUDog & CatAlliance i ddod â masnach anifeiliaid anwes anghyfreithlon i ben

Mae ASEau yn cefnogi galwadau gan # EUDog & CatAlliance i ddod â masnach anifeiliaid anwes anghyfreithlon i ben

| Chwefror 14, 2020

Mabwysiadwyd penderfyniad yn galw am weithredu yn erbyn masnachu anifeiliaid anwes yn anghyfreithlon i amddiffyn lles anifeiliaid, defnyddwyr ac iechyd y cyhoedd gan Senedd Ewrop yn Strasbwrg ar 12 Chwefror. Pleidleisiodd ASEau gyda mwyafrif llethol i gefnogi’r cynnig yn mynnu cynllun gweithredu ledled yr UE i helpu i ddod â’r fasnach anifeiliaid anwes anghyfreithlon i ben trwy ddod â […]

Parhau Darllen

#PetTrafficking - Mesurau yn erbyn y busnes cŵn bach anghyfreithlon

#PetTrafficking - Mesurau yn erbyn y busnes cŵn bach anghyfreithlon

| Ionawr 24, 2020

Mae ASEau eisiau gweithredu i fynd i’r afael â’r fasnach anghyfreithlon mewn anifeiliaid anwes er mwyn amddiffyn anifeiliaid yn well a chosbi torwyr rheolau. Mae llawer o anifeiliaid anwes yn cael eu masnachu'n anghyfreithlon ledled yr UE gan gynhyrchu elw uchel ar risg isel, gan ddarparu ffynhonnell incwm broffidiol ar gyfer rhwydweithiau troseddol yn aml. Er mwyn gwrthdaro â'r fasnach anghyfreithlon mewn anifeiliaid anwes, mae'r amgylchedd […]

Parhau Darllen

Mae asiantaeth diogelwch bwyd yr UE yn beirniadu #RabbitCages

Mae asiantaeth diogelwch bwyd yr UE yn beirniadu #RabbitCages

| Ionawr 13, 2020

Mae asiantaeth diogelwch bwyd yr UE wedi beirniadu defnyddio cewyll confensiynol ar gyfer ffermio cwningod mewn astudiaeth newydd. Mae Tosturi Rhyngwladol cyrff anllywodraethol mewn Ffermio’r Byd yn croesawu’r adroddiad hwn ac yn galw ar y Comisiwn Ewropeaidd i ddefnyddio’r dystiolaeth wyddonol ddiweddaraf a gwella bywydau cwningod yn yr UE. Yn yr adroddiad newydd, mae’r Ewropeaidd […]

Parhau Darllen

Mae Llys Ewropeaidd yn rheoli bod yn rhaid i #Finland amddiffyn ei boblogaeth blaidd

Mae Llys Ewropeaidd yn rheoli bod yn rhaid i #Finland amddiffyn ei boblogaeth blaidd

| Hydref 11, 2019

Mae prif lys yr UE wedi cadarnhau rheolau amddiffyn llym a nodir yng Nghyfarwyddeb Cynefinoedd yr UE y dylai awdurdodau cenedlaethol eu dilyn er mwyn atal dal a lladd rhywogaethau sydd mewn perygl yn y gwyllt. Cyfeiriwyd yr achos i Lys Cyfiawnder yr UE gan Goruchaf Lys Gweinyddol y Ffindir ar ôl i gyrff anllywodraethol herio […]

Parhau Darllen

#EndTheCageAge - Mae cyrff anllywodraethol, ASEau a dinasyddion yr UE yn uno i ddathlu llwyddiant Menter Dinasyddion Ewrop #ECI

#EndTheCageAge - Mae cyrff anllywodraethol, ASEau a dinasyddion yr UE yn uno i ddathlu llwyddiant Menter Dinasyddion Ewrop #ECI

| Hydref 8, 2019

Heddiw (8 Hydref) daeth cyrff anllywodraethol, ASEau a dinasyddion yr UE ynghyd ym Mrwsel - calon yr UE - i ddathlu diwedd Menter Dinasyddion Ewropeaidd hanesyddol (ECI) ac anfon neges gref a chlir at Gomisiwn yr UE a'r Cyngor. o'r UE. Tosturi mewn Ffermio’r Byd a chynrychiolwyr eraill […]

Parhau Darllen

Mae World yn cytuno i roi diwedd ar fasnach ryngwladol mewn #Elephants byw, gwyllt

Mae World yn cytuno i roi diwedd ar fasnach ryngwladol mewn #Elephants byw, gwyllt

| Awst 30, 2019

Fodd bynnag, er bod UDA wedi pleidleisio yn ei erbyn, ni allai’r UE bleidleisio o gwbl, gan nad oedd nifer o aelod-wladwriaethau’r UE wedi cwblhau eu hachrediad NEWYDDION eto pan gymerwyd y bleidlais. Serch hynny, pasiwyd y bleidlais ragarweiniol yn y pwyllgor ac yna roedd angen i'r cynrychiolwyr ei chadarnhau mewn sesiwn lawn. Er mwyn sicrhau bod hyn […]

Parhau Darllen

#Irland - Leo Varadkar yn enwebu Phil Hogan am ail dymor fel comisiynydd Iwerddon

#Irland - Leo Varadkar yn enwebu Phil Hogan am ail dymor fel comisiynydd Iwerddon

| Gorffennaf 10, 2019

Mae Leo Varadkar, Taoiseach Iwerddon wedi cadarnhau ei fwriad i enwebu Phil Hogan am ail dymor fel aelod Iwerddon o'r Comisiwn Ewropeaidd. Gwasanaethodd Phil Hogan fel comisiynydd Amaethyddiaeth a Datblygu Gwledig yn y Comisiwn presennol ac ystyrir ei fod yn adeiladwr medrus ac adeiladwr cynghreiriau. Wrth siarad heddiw (XWUMX Gorffennaf), dywedodd y Taoiseach […]

Parhau Darllen