Cysylltu â ni

Lles anifeiliaid

Dychwelodd anifeiliaid anwes i lochesi yn Hwngari wrth i berchnogion wynebu costau cynyddol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae Chelsy yn gi â llygaid melys, sy'n imiwn-salw a gafodd ei fabwysiadu ddwy flynedd yn ôl. Ni allai ei berchnogion fforddio biliau na bwyd ei filfeddyg ac fe'u gorfodwyd i werthu eu cartref i gael dau ben llinyn ynghyd.

Nid Chelsy (pedair oed) yw'r unig un. Bob dydd, mae pobl yn ymddangos yn Lloches Anifeiliaid Arch Noa i ddweud nad ydyn nhw'n gallu gofalu am eu hanifeiliaid anwes oherwydd costau byw a phrisiau ynni cynyddol. Mae rhai perchnogion wedi symud dramor i chwilio am waith.

Dywedodd Kinga Schneider, llefarydd ar ran lloches, lloches anifeiliaid mwyaf Hwngari, fod gan y lloches restr hir o anifeiliaid i'w dychwelyd. Mae'r lloches yn gofalu am fwy na 1,200 o anifeiliaid, gan gynnwys cathod, cŵn ac adar sydd wedi'u hachub.

Tra bod y lloches yn cael trafferth talu costau ynni a phorthiant cynyddol, mae rhoddion - sef ei unig ffynhonnell incwm - wedi gostwng.

Dywedodd Schneider: "Rydyn ni'n byw o ddydd i ddydd. Mae'n rhaid i ni feddwl yn galed a allwn ni gartrefu anifail neu a allwn ni ariannu ei iachâd."

Yn ôl Cynghrair Gwarchod Anifeiliaid Hwngari, mae'r sefyllfa'n debyg yn llochesi anifeiliaid Hwngari. Mae patrymau tebyg wedi'u hadrodd gan wledydd eraill, gan gynnwys Prydain.

Mae prisiau bwyd anifeiliaid wedi codi 20% -30%, sef un o'r problemau mawr, meddai Zoltan Cibula, rheolwr gyfarwyddwr AlphaZoo yn Hwngari.

hysbyseb

Cadarnhaodd perchnogion anifeiliaid anwes a aeth â'u cŵn am dro ym mharciau Budapest fod perchnogaeth anifeiliaid anwes wedi dod yn ddrutach.

Mae'n gynnydd o 30% ar gyfartaledd yn yr holl gostau (anifeiliaid) Ac oherwydd bod yr holl gostau eraill wedi cynyddu hefyd, mae'n effeithio arnyn nhw fwyaf," meddai Andras wrth chwarae gyda'i sbaniel du.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd