RSSAdar a Chynefinoedd

#EU4AnimalWelfare - cyfarfod 5 o Lwyfan yr UE - gan ystyried cyflawniadau

#EU4AnimalWelfare - cyfarfod 5 o Lwyfan yr UE - gan ystyried cyflawniadau

| Mehefin 17, 2019

Ddydd Llun 17 Mehefin, bydd y Comisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd Vytenis Andriukaitis yn cymryd rhan yn y pumed cyfarfod o Blatfform yr UE ar Les Anifeiliaid. Mae'r Platfform, a lansiwyd ym mis Mehefin 2017, bellach yn cael ei gydnabod fel fforwm canolog i aelod-wladwriaethau a rhanddeiliaid rannu gwybodaeth ac arferion da. Cyn y cyfarfod, pwysleisiodd y Comisiynydd Andriukaitis: “Mae cyflawniadau'r Platfform yn […]

Parhau Darllen

Rhaid i grwpiau amgylcheddol 'gymryd bai am #Curlew yn dirywio'

Rhaid i grwpiau amgylcheddol 'gymryd bai am #Curlew yn dirywio'

| Ebrill 25, 2019

Mae ffermwyr wedi taro'n ôl ar honiadau ynghylch rôl ffermio yn y dirywiad mewn cylfinirod a rhywogaethau eraill, gan ddweud bod rhaid i elusennau ac ymgynghorwyr amgylcheddol gymryd eu rhan deg o'r bai am bolisïau sydd wedi arwain at ddiraddio cynefinoedd a mwy o ysglyfaethu. Mae'r RSPB yn honni bod arferion ffermio ar fai yn rhannol am […]

Parhau Darllen

#EUNatureActionPlan: Canllawiau i faterion y Comisiwn ar gyfer prosiectau ynni adnewyddadwy

#EUNatureActionPlan: Canllawiau i faterion y Comisiwn ar gyfer prosiectau ynni adnewyddadwy

| Efallai y 9, 2018

Fel rhan o Gynllun Gweithredu Natur yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer natur, pobl a'r economi, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi dwy ddogfen ganllawiau ar seilwaith trosglwyddo ynni a phŵer dŵr, gan egluro'r camau y mae angen eu cymryd o dan ddeddfwriaeth natur yr UE pan fydd prosiectau ynni o'r fath yn cael eu paratoi. Eu nod yw gwella gweithrediad yr UE [...]

Parhau Darllen

#Bulgaria Court UE yn condemnio llywodraeth Bwlgareg ar gyfer 'natur methu'

#Bulgaria Court UE yn condemnio llywodraeth Bwlgareg ar gyfer 'natur methu'

| Ionawr 14, 2016 | 0 Sylwadau

Yn ôl at y Llys Cyfiawnder Ewrop, Bwlgaria yn methu diogelu natur a rhoi rhywogaethau dan fygythiad mewn perygl. Mae'n oherwydd nad yw'r llywodraeth wedi diogelu safleoedd Natura 2000 ar clogyn Kaliakra ac ardaloedd arfordirol cyfagos yn briodol, gan ganiatáu nifer fawr o ddatblygiadau i fynd yn ei flaen. Mae'r rhanbarth yn rhan o diroedd gaeafu y [...]

Parhau Darllen

ymateb y cyhoedd Cofnod i ymgynghoriad ar Adar a Chynefinoedd Cyfarwyddebau yn cadarnhau cefnogaeth i rôl yr UE wrth ddiogelu natur

ymateb y cyhoedd Cofnod i ymgynghoriad ar Adar a Chynefinoedd Cyfarwyddebau yn cadarnhau cefnogaeth i rôl yr UE wrth ddiogelu natur

| Gorffennaf 29, 2015 | 0 Sylwadau

Mae mwy na hanner miliwn o ddinasyddion Ewrop wedi cyfrannu at ymgynghoriad cyhoeddus ar y Gwiriad Ffitrwydd yr Adar a Cyfarwyddebau Cynefinoedd, y nifer uchaf erioed o gyflwyniadau ar gyfer ymgynghoriad y Comisiwn. Ymatebodd cyfanswm o ddinasyddion a sefydliadau 552,471 i holiadur y Comisiwn. Mae'r mewnbwn a gafwyd yn gymysgedd o ymatebion manwl gan randdeiliaid [...]

Parhau Darllen