RSSNewid yn yr hinsawdd

Dylai #ClimateChange fod yn flaenoriaeth gyntaf y Senedd, yn ôl dinasyddion

Dylai #ClimateChange fod yn flaenoriaeth gyntaf y Senedd, yn ôl dinasyddion

| Rhagfyr 2, 2019

Eurobarometer 2019 ar Newid yn yr hinsawdd Dywed dinasyddion y tro cyntaf y dylai newid yn yr hinsawdd fod yn brif flaenoriaeth i EP mewn arolwg Eurobaromedr Mae chwech o bob deg o Ewropeaid yn credu bod protestiadau dan arweiniad ieuenctid yn cael effaith uniongyrchol ar bolisi Llywydd yr EP David Sassoli i fynychu'r Cenhedloedd Unedig COP25 Dylai brwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd fod Mae prif flaenoriaeth y Senedd, Eurobarometer newydd yn datgelu, gan dynnu sylw at […]

Parhau Darllen

Senedd Ewrop yn datgan #ClimateEmergency

Senedd Ewrop yn datgan #ClimateEmergency

| Tachwedd 29, 2019

Mae ASEau eisiau gweithredu ar unwaith ac uchelgeisiol i gyfyngu ar effeithiau newid yn yr hinsawdd. ”© 123RF / EU-EP Dylai'r UE ymrwymo i allyriadau nwyon tŷ gwydr net-sero gan 2050 yng Nghynhadledd y Cenhedloedd Unedig, meddai'r Senedd. Cyn Cynhadledd Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig COP25 ym Madrid 2-13 Rhagfyr, cymeradwyodd y Senedd ddydd Iau (28 Tachwedd) benderfyniad yn datgan hinsawdd a […]

Parhau Darllen

Mae #CarbonNeutrality ac arian ar gyfer rhaglenni'r UE yn flaenoriaethau Senedd Ewrop ar gyfer #EUSummit

Mae #CarbonNeutrality ac arian ar gyfer rhaglenni'r UE yn flaenoriaethau Senedd Ewrop ar gyfer #EUSummit

| Tachwedd 26, 2019

Mae Gweinidog Materion Ewropeaidd y Ffindir, Tytti Tuppurainen, yn annerch ASEau yn ystod y ddadl ar uwchgynhadledd yr UE ym mis Rhagfyr © EP ASEau yn tynnu sylw at yr angen am amcanion amgylcheddol uchelgeisiol ac ariannu priodol ar gyfer dyfodol yr UE, cyn yr uwchgynhadledd Ewropeaidd (12-13 Rhagfyr). Fore Mawrth (26 Tachwedd), bu ASEau yn trafod eu blaenoriaethau ar gyfer Uwchgynhadledd mis Rhagfyr sydd ar ddod […]

Parhau Darllen

Anogir dinasoedd i greu amodau i frwydro yn erbyn #ClimateChange

Anogir dinasoedd i greu amodau i frwydro yn erbyn #ClimateChange

| Tachwedd 25, 2019

Ai dinasoedd yw'r achos neu'r catalydd dros newid wrth fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd byd-eang? Ymddengys mai dyna'r groesffordd yr ydym bellach yn ei chael ein hunain ac mae'n gwestiwn sydd naill ai'n ofidus neu'n ysbrydoledig i gynllunwyr dinasoedd a meiri alik, yn ysgrifennu Tom Mitchell, prif swyddog strategaeth EIT Climate-KC, partneriaeth gyhoeddus-preifat fwyaf Ewrop sy'n mynd i'r afael â hi [ …]

Parhau Darllen

Entrepreneuriaid sydd wedi ennill gwobrau yn cael eu hanrhydeddu yn rownd derfynol flynyddol #ClimateLaunchpad

Entrepreneuriaid sydd wedi ennill gwobrau yn cael eu hanrhydeddu yn rownd derfynol flynyddol #ClimateLaunchpad

| Tachwedd 20, 2019

Mae busnes tanwydd glân arloesol o Kenya wedi ennill chweched rhifyn y ClimateLaunchpad o fri, cystadleuaeth cychwyn gwyrdd fwyaf y byd. Dewiswyd y busnes cychwynnol, o'r enw Leafy Ke, sy'n trosi diapers wedi'u defnyddio'n danwydd ar gyfer cartrefi, fel y busnes gwyrdd gorau i gael effaith gadarnhaol ar yr hinsawdd. Derbyniodd y prosiect buddugol wobr ariannol o […]

Parhau Darllen

Meysydd awyr 50 bellach yn #CarbonNeutral yn Ewrop

Meysydd awyr 50 bellach yn #CarbonNeutral yn Ewrop

| Hydref 16, 2019

Cyn y COP25 sydd i fod i gychwyn yn Santiago de Chile y mis nesaf, mae corff masnach maes awyr Ewropeaidd ACI EUROPE heddiw yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd y mae meysydd awyr wedi’i wneud i gyflawni eu hymrwymiad i gyrraedd meysydd awyr carbon niwtral 100 gan 20301. Mae'r ymrwymiad hwn yn gam dros dro mawr tuag at eu Sero Net gan […]

Parhau Darllen

#EPP - Mwy o arian i ymladd #ClimateChange

#EPP - Mwy o arian i ymladd #ClimateChange

| Hydref 15, 2019

Mae Penderfyniad a fabwysiadwyd ar 14 Hydref gan Bwyllgor Cyllidebau Senedd Ewrop yn adleisio ac yn cefnogi canlyniad y bleidlais o welliannau 1365 i ddarlleniad y Cyngor o Gyllideb 2020. “Mae arloesi, ymchwil a chystadleurwydd yn flaenoriaethau allweddol ar gyfer Cyllideb yr UE y flwyddyn nesaf. Rydyn ni eisiau mwy o arian i Horizon 2020, ar gyfer ymchwil ac arloesi yn […]

Parhau Darllen