RSSNewid yn yr hinsawdd

Mae'r Undeb Ewropeaidd yn cyflwyno cynnydd yr UE ar #Datblygu DatblygiadCynaliadwy yn Fforwm Gwleidyddol Lefel Uchel y Cenhedloedd Unedig yn Efrog Newydd

Mae'r Undeb Ewropeaidd yn cyflwyno cynnydd yr UE ar #Datblygu DatblygiadCynaliadwy yn Fforwm Gwleidyddol Lefel Uchel y Cenhedloedd Unedig yn Efrog Newydd

| Gorffennaf 15, 2019

Mae'r Comisiynydd Cydweithredu a Datblygu Rhyngwladol Neven Mimica (yn y llun) a'r Comisiynydd yr Amgylchedd, Materion Morol a Physgodfeydd Karmenu Vella yn mynychu Fforwm Gwleidyddol Lefel Uchel y Cenhedloedd Unedig ar Ddatblygu Cynaliadwy yr wythnos hon, i gyflwyno cynnydd yr UE tuag at y Nodau Datblygu Cynaliadwy - o fewn yr Ewrop Undeb ac yn rhyngwladol. Bydd adolygiad manwl o gynnydd yn cael ei gyflwyno ym mhrif ddigwyddiad ochr-ochr yr UE gyda'r Ffindir ar ddydd Iau 18 […]

Parhau Darllen

Gweinidogion amgylchedd a hinsawdd yr UE - rhaid i'r UE gyflymu polisi uchelgeisiol ar economi gylchol

Gweinidogion amgylchedd a hinsawdd yr UE - rhaid i'r UE gyflymu polisi uchelgeisiol ar economi gylchol

| Gorffennaf 15, 2019

Roedd ail ddiwrnod cyfarfod anffurfiol gweinidogion amgylchedd a hinsawdd yr UE yn canolbwyntio ar ehangu'r economi gylchol i ardaloedd newydd. Trafododd y gweinidogion yr atebion a gynigir gan yr economi gylchol i liniaru newid yn yr hinsawdd a rhwystro colli bioamrywiaeth. Cynhaliwyd cyfarfod anffurfiol gweinidogion yr amgylchedd / hinsawdd ar 11 a 12 Gorffennaf […]

Parhau Darllen

Mae cynghorwyr #Climate Prydain yn clymu cynnydd y llywodraeth, yn galw am weithredu brys

Mae cynghorwyr #Climate Prydain yn clymu cynnydd y llywodraeth, yn galw am weithredu brys

| Gorffennaf 11, 2019

Mae Prydain wedi methu â gosod polisïau digonol i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd a rhaid iddi weithredu ar fyrder i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr i gyrraedd ei tharged sero net newydd, dywedodd adroddiad gan ymgynghorwyr hinsawdd y llywodraeth ddydd Mercher (Gorffennaf 1 Gorffennaf), yn ysgrifennu Susanna Twidale. Daeth adroddiad y Pwyllgor ar y Newid yn yr Hinsawdd (CCC) ar ôl i Brydain ddod y […]

Parhau Darllen

#Irland - Leo Varadkar yn enwebu Phil Hogan am ail dymor fel comisiynydd Iwerddon

#Irland - Leo Varadkar yn enwebu Phil Hogan am ail dymor fel comisiynydd Iwerddon

| Gorffennaf 10, 2019

Mae Leo Varadkar, Taoiseach Iwerddon wedi cadarnhau ei fwriad i enwebu Phil Hogan am ail dymor fel aelod Iwerddon o'r Comisiwn Ewropeaidd. Gwasanaethodd Phil Hogan fel comisiynydd Amaethyddiaeth a Datblygu Gwledig yn y Comisiwn presennol ac ystyrir ei fod yn adeiladwr medrus ac adeiladwr cynghreiriau. Wrth siarad heddiw (XWUMX Gorffennaf), dywedodd y Taoiseach […]

Parhau Darllen

Y Comisiwn yn lansio gwaith ar genadaethau ymchwil ac arloesi mawr ar gyfer #Cancer, #Climate, #Oceans a #Soil

Y Comisiwn yn lansio gwaith ar genadaethau ymchwil ac arloesi mawr ar gyfer #Cancer, #Climate, #Oceans a #Soil

| Gorffennaf 8, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi lansio'r gwaith ar bum cenhadaeth ymchwil ac arloesi mawr a fydd yn rhan o Horizon Europe, sef y rhaglen fframwaith nesaf (2021-2027) ac mae ganddo gyllideb arfaethedig o € 100 biliwn. Nod y cenadaethau ymchwil ac arloesi Ewropeaidd yw cyflwyno atebion i rai o'r heriau mwyaf sy'n wynebu ein byd, gan gynnwys […]

Parhau Darllen

Fe wnaeth #ClimateChange wneud tywydd poeth yn torri record bum gwaith yn fwy tebygol

Fe wnaeth #ClimateChange wneud tywydd poeth yn torri record bum gwaith yn fwy tebygol

| Gorffennaf 3, 2019

Gwnaeth newid yn yr hinsawdd y tywydd poeth Ewropeaidd mwyaf poblogaidd yr wythnos ddiwethaf o leiaf bum - ac o bosibl yn fwy na 100 - weithiau'n fwy tebygol o ddigwydd, yn ôl dadansoddiad cyflym gan wyddonwyr hinsawdd blaenllaw yn y grŵp Tywydd Tywydd y Byd. Mae'r tywydd poeth hwn hefyd yn ymwneud â 4 ° C yn boethach ym mis Mehefin, daeth y gwyddonwyr o hyd. Edrychodd yr astudiaeth ar gyfartaledd tri diwrnod […]

Parhau Darllen

Rhaid i #HybridCars gael #PGM i frwydro yn erbyn #ClimateChange '

Rhaid i #HybridCars gael #PGM i frwydro yn erbyn #ClimateChange '

| Gorffennaf 2, 2019

Rhybuddiwyd yr UE y bydd yn “amhosibl” mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd oni bai bod ceir hybrid sydd â metelau grŵp platinwm (PGM) yn cael eu defnyddio'n helaeth yn y blynyddoedd i ddod. Ar hyn o bryd mae Brwsel yn ceisio ennill cefnogaeth ar gyfer ei nod o fod yn “niwtral o ran carbon” gan 2050. Methodd uwchgynhadledd UE yn gynharach y mis hwn ennill cefnogaeth ledled yr UE […]

Parhau Darllen