RSSNewid yn yr hinsawdd

Senedd Ewrop yn cefnogi rôl #ECB ar gyfer #ClimateChange

Senedd Ewrop yn cefnogi rôl #ECB ar gyfer #ClimateChange

| Chwefror 13, 2020

Ar 12 Chwefror, mabwysiadodd Senedd Ewrop benderfyniad gan fwyafrif llethol yn cymeradwyo rôl Banc Canolog Ewrop ar gyfer newid yn yr hinsawdd. Yn yr adroddiad a fabwysiadwyd yn Strasbwrg, mae ASEau yn galw ar yr ECB “i weithredu’r egwyddorion amgylcheddol, cymdeithasol a llywodraethu (egwyddorion ESG) yn ei bolisïau” a chefnogi bwriad Christine Lagarde (yn y llun) i gyflawni […]

Parhau Darllen

Mae diwydiant hedfan Prydain yn amlinellu cynlluniau ar gyfer #NetZeroEmissions erbyn 2050

Mae diwydiant hedfan Prydain yn amlinellu cynlluniau ar gyfer #NetZeroEmissions erbyn 2050

| Chwefror 5, 2020

Mae diwydiant hedfan Prydain wedi nodi cynlluniau i gyrraedd targed o allyriadau carbon net-sero erbyn 2050, hyd yn oed wrth adeiladu trydydd rhedfa ym maes awyr Heathrow y disgwylir iddo gynyddu niferoedd hedfan, ysgrifennodd Susanna Twidale. Cyhoeddwyd y cynlluniau ddydd Mawrth (4 Chwefror) gan glymblaid Cwmnïau Hedfan Cynaliadwy yn […]

Parhau Darllen

Cynhadledd rhanddeiliaid ar #EuropeanClimateLaw cyntaf

Cynhadledd rhanddeiliaid ar #EuropeanClimateLaw cyntaf

| Ionawr 27, 2020

Yfory (28 Ionawr), bydd y Comisiwn yn cynnal Cynhadledd Gyhoeddus Lefel Uchel ar Gyfraith Hinsawdd Ewrop i roi cyfle i gael dadl agored gyda rhanddeiliaid cyn mabwysiadu cynigion y Comisiwn y mis nesaf. Ymrwymodd y Comisiwn yng Nghanllawiau Gwleidyddol yr Arlywydd von der Leyen i fabwysiadu Deddf Hinsawdd Ewropeaidd cyn pen 100 diwrnod ar ôl iddo gymryd ei swydd. […]

Parhau Darllen

Rhaid i Brydain newid sut mae tir yn cael ei ddefnyddio i gwrdd â #ClimateGoal - cynghorwyr

Rhaid i Brydain newid sut mae tir yn cael ei ddefnyddio i gwrdd â #ClimateGoal - cynghorwyr

| Ionawr 24, 2020

Dylai Prydeinwyr blannu llawer mwy o goed, bwyta llai o gig, torri gwastraff bwyd ac adfer mawndiroedd os yw'r wlad am gyrraedd ei tharged hinsawdd o gyrraedd allyriadau sero net erbyn 2050, meddai cynghorwyr hinsawdd y llywodraeth ddydd Iau (23 Ionawr), yn ysgrifennu Susanna Twidale. Daeth Prydain y llynedd yn aelod cyntaf o’r Grŵp o Saith […]

Parhau Darllen

#ClimateChange - Cytunwyd ar reolau newydd i bennu pa fuddsoddiadau sy'n wyrdd

#ClimateChange - Cytunwyd ar reolau newydd i bennu pa fuddsoddiadau sy'n wyrdd

| Rhagfyr 18, 2019

Daeth trafodwyr Senedd Ewrop i gytundeb gyda'r Cyngor ddydd Llun (16 Rhagfyr) ar feini prawf newydd i benderfynu a yw gweithgaredd economaidd yn amgylcheddol gynaliadwy. Mae'r “rheoliad tacsonomeg” fel y'i gelwir yn nodi y dylid ystyried yr amcanion amgylcheddol canlynol wrth werthuso pa mor gynaliadwy yw gweithgaredd economaidd: Lliniaru ac addasu newid yn yr hinsawdd; defnydd cynaliadwy ac amddiffyn […]

Parhau Darllen

Mae #COP25 yn cau heb ddigon o uchelgais dywed y Gwyrddion - 'Rhaid cael canlyniadau i rwystrau gweithredu yn yr hinsawdd'

Mae #COP25 yn cau heb ddigon o uchelgais dywed y Gwyrddion - 'Rhaid cael canlyniadau i rwystrau gweithredu yn yr hinsawdd'

| Rhagfyr 16, 2019

Yn dilyn pythefnos o drafodaethau daeth cynhadledd hinsawdd 25th y Cenhedloedd Unedig (COP25) ym Madrid i ben fore Sul (15 Rhagfyr). Mynychodd cyd-gadeiryddion newydd Plaid Werdd Ewrop y gynhadledd, a dywedasant y canlynol ar ôl ei chasgliad: “Nid yw’r polisïau hinsawdd annigonol o bedwar ban byd hyd yn oed yn dod yn agos at […]

Parhau Darllen

Mae #ClimateSolutions yn canolbwyntio ar #Cement a #ConcreteIndustry yn #COP25 yn #Madrid

Mae #ClimateSolutions yn canolbwyntio ar #Cement a #ConcreteIndustry yn #COP25 yn #Madrid

| Rhagfyr 16, 2019

Ar 13 Rhagfyr, archwiliodd pedwar arbenigwr blaenllaw y llwybr i niwtraliaeth carbon yn y diwydiant sment a choncrit mewn digwyddiad ochr i COP25 ym Madrid. Cymedrolwyd y drafodaeth banel o'r enw 'Sment a choncrit: y llwybr at niwtraliaeth carbon gan 2050', gan Galo Gutierrez, cyfarwyddwr cyffredinol Gweinyddiaeth Diwydiant, Masnach Sbaen a […]

Parhau Darllen