Cysylltu â ni

Newid yn yr hinsawdd

Gwledydd yn gohirio marchnad garbon newydd yr UE i chwilio am fargen hinsawdd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae gwledydd yr Undeb Ewropeaidd yn ystyried oedi o flwyddyn cyn lansio marchnad Ewropeaidd newydd ar gyfer marchnadoedd carbon ar gyfer adeiladau a thrafnidiaeth. Byddai hyn yn gwthio’r cychwyn yn ôl i 2027 wrth iddynt geisio cyfaddawdu i bolisïau hinsawdd mwy uchelgeisiol. Mae dogfennau drafft yn nodi.

Mae'r UE, sy'n cynnwys 27 o wledydd, yn gweithio i leihau ei allyriadau. Ar hyn o bryd mae'n trafod cyfres o ddeddfau a fydd yn rhoi pris am lygredd. Mae hyn yn cynnwys uwchraddio'r farchnad garbon bresennol mewn diwydiant a chynllun newydd i osod costau carbon deuocsid ar gyflenwyr tanwydd a ddefnyddir mewn trafnidiaeth ac adeiladau.

Yn ôl Reuters, mae cynnig cyfaddawd drafft wedi'i ddatgelu y bydd negodwyr gwledydd yr UE yn ystyried lansio'r farchnad newydd erbyn 2027. Cynigiodd y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n gyfrifol am ddrafftio cyfreithiau'r UE, 2026.

Mae'r polisi hwn yn anelu at leihau allyriadau trafnidiaeth cynyddol yn ogystal â thraean o allyriadau'r UE o strwythurau sugno tanwydd ffosil. Mae wedi cael ei feirniadu gan rai gwledydd sydd, gan gadw prisiau nwy uchel diweddar mewn cof, yn ofni y bydd yn cynyddu costau ynni dinasyddion.

Dywedodd diplomyddion na ddylai lansiad 2027 - a allai newid yn ystod trafodaethau - danseilio targedau hinsawdd yr UE cyn belled â bod y cynnig yn cael ei gryfhau mewn meysydd eraill.

Bwriad yr oedi hwn yw perswadio gwledydd petrusgar a daw’n gynt nag unrhyw opsiynau eraill y mae gwledydd wedi’u trafod. Rhybuddiodd Brwsel y gallai hyn beryglu nodau gwyrdd yr UE. Bydd y gronfa'n cael ei hariannu gan y refeniw o'r farchnad garbon newydd.

Cynigiodd Ffrainc, sydd ar hyn o bryd yn cadeirio cyfarfodydd gwledydd yr UE ar y pwnc, y byddai llongau’n cael eu hychwanegu’n raddol at farchnad garbon bresennol yr UE erbyn 2027. Byddai hyn flwyddyn yn ddiweddarach nag a gynlluniwyd yn wreiddiol.

Cynigiodd y Comisiwn newidiadau eraill i'r farchnad garbon bresennol. Roedd y rhain yn cynnwys cyfradd y mae’r cap ar drwyddedau CO2 yn y cynllun yn gostwng bob blwyddyn a dirwyn i ben yn 2035 y diwydiannau sy’n cael trwyddedau CO2 am ddim.

hysbyseb

Bydd diplomyddion hefyd yn trafod rheolau sy'n ei gwneud hi'n haws i wledydd ymateb i bigau pris CO2. Bydd hyn cyn cyfarfod yn ddiweddarach yn y mis, lle bydd gweinidogion yn ceisio cytuno ar eu safiadau cyn i wledydd a senedd yr UE drafod deddfau terfynol.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd