Cysylltu â ni

Newid yn yr hinsawdd

Bydd Tsieina yn parhau i gymryd rhan weithredol mewn cydweithrediad rhyngwladol ar Newid yn yr Hinsawdd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Oherwydd ymweliad Llefarydd Tŷ’r UD Nancy Pelosi â rhanbarth Taiwan Tsieina, bu’n rhaid i China gyhoeddi wyth gwrthfesur mewn ymateb, gan gynnwys atal trafodaethau hinsawdd dwyochrog â’r Unol Daleithiau.

Fodd bynnag, honnodd ochr yr Unol Daleithiau “Nid yw atal cydweithredu yn cosbi’r Unol Daleithiau – mae’n cosbi’r byd, yn enwedig y byd sy’n datblygu”. Mae hyn yn gwrthdroi'r gwir yn unig, yn drysu'r cyhoedd ac yn osgoi cyfrifoldeb - yn ôl Cao Zhongming (yn y llun), Llysgennad Gweriniaeth Pobl Tsieina i Wlad Belg

Ers cryn amser, mae Tsieina wedi pwysleisio dro ar ôl tro i ochr yr Unol Daleithiau mai'r egwyddor un-Tsieina yw sylfaen wleidyddol sefydlu a datblygu cysylltiadau dwyochrog rhwng Tsieina a gwledydd eraill. Gan ddiystyru gwrthwynebiad cryf Tsieina, mae Llywodraeth yr UD wedi caniatáu a chymeradwyo ymweliad Pelosi â Taiwan. Mae hyn wedi sathru'n ddifrifol ar sofraniaeth Tsieina a chywirdeb tiriogaethol, ac wedi tanseilio sylfaen wleidyddol cysylltiadau Tsieina-UDA. Ni ellir gwahanu cydweithrediad Tsieina-UDA ar newid yn yr hinsawdd oddi wrth awyrgylch cyffredinol y berthynas ddwyochrog. Yr Unol Daleithiau sydd wedi gweithredu'n fyrbwyll a phryfoclyd yn y lle cyntaf. Nid yw gwrthfesur cyfreithlon Tsieina yn dod heb rybudd. Rydyn ni'n dweud beth rydyn ni'n ei olygu ac yn golygu'r hyn rydyn ni'n ei ddweud. Dylai'r cyfrifoldeb fod a rhaid ei ysgwyddo gan ochr yr UD.

Mae Tsieina bob amser wedi bod a bydd yn parhau i fod yn ymrwymedig i gamau gweithredu gwirioneddol ar lywodraethu hinsawdd fyd-eang. Rydym wedi gwneud addewid difrifol i ymdrechu i gyrraedd brig allyriadau carbon deuocsid cyn 2030 a sicrhau niwtraliaeth carbon cyn 2060. Rydym yn ymdrechu i lunio a gweithredu fframwaith polisi “1+N” ar gyfer datblygu carbon isel a thrawsnewid gwyrdd. Erbyn diwedd y llynedd, roedd cynhwysedd gosodedig Tsieina o ynni adnewyddadwy yn gyfanswm o 1 biliwn cilowat, gan gyfrif am 43.5 y cant o gyfanswm y gallu cynhyrchu pŵer gosodedig. Mae cyfraniad Tsieina at gadwraeth ynni, effeithlonrwydd ynni, datblygu ynni adnewyddadwy, cludiant gwyrdd ac adeiladu yn cyfrif am 30% -50% o'r cyfanswm byd-eang. Mae penderfyniad cadarn Tsieina a chamau gweithredu pendant i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd wedi cael eu cydnabod yn fawr gan y gymuned ryngwladol.

Mewn cyferbyniad, mae'r Unol Daleithiau, fel allyrrydd cronnol mwyaf y byd o nwyon tŷ gwydr, yn allyrru 3.3 gwaith yn fwy o garbon y pen na'r cyfartaledd byd-eang, ac mae ganddi gyfrifoldeb anochel am newid hinsawdd byd-eang. Ac eto, mae wedi bod yn mynd yn ôl ac ymlaen ar ei pholisi hinsawdd. Ddim yn bell yn ôl, penderfynodd Goruchaf Lys yr UD gyfyngu ar awdurdod Asiantaeth Diogelu'r Amgylchedd yr Unol Daleithiau i ffrwyno allyriadau nwyon tŷ gwydr. Ar ben hynny, mae'r Unol Daleithiau wedi bod yn sancsiynu ac yn atal cwmnïau solar Tsieina o dan esgus materion sy'n gysylltiedig â Xinjiang fel y'u gelwir, sydd wedi delio ag ergyd drom i awyrgylch cydweithrediad dwyochrog Tsieina-UDA yn ogystal ag ymateb hinsawdd Tsieina a gwledydd eraill. . Mae'r symudiadau hunan-wrthgyferbyniol hyn yn gwneud i'r byd gwestiynu gallu'r UD i fynd i'r afael â'r newid yn yr hinsawdd a'i ddifrifoldeb.

Mae gweithredoedd yn siarad yn uwch na geiriau. Os yw'r UD wir yn poeni am newid hinsawdd, yr hyn y dylai ei wneud yw gwneud ymdrechion pendant i anrhydeddu ei gyfrifoldebau a'i rwymedigaethau hanesyddol. Yr hyn na ddylai ei wneud yw anwybyddu COVID-19, yr argyfwng bwyd, ansefydlogrwydd cadwyni diwydiannol a chyflenwi a materion byd-eang eraill, mynd yn groes i sofraniaeth gwledydd eraill, neu ysgogi gwrthdaro a chreu tensiynau ym mhobman. Nid yw'r Unol Daleithiau yn cynrychioli'r byd, yn llai fyth yr holl wledydd sy'n datblygu. Mae atal Tsieina o drafodaethau hinsawdd dwyochrog Tsieina-UDA yn wrthfesur cyfreithlon a rhesymol i ymweliad Pelosi. Fel gwlad fawr gyfrifol, bydd Tsieina yn parhau i fynd ar drywydd ei thargedau brig carbon a niwtraliaeth carbon yn gadarn, cymryd rhan weithredol mewn cydweithrediad rhyngwladol ac amlochrog ar newid yn yr hinsawdd, darparu cefnogaeth a chymorth i wledydd eraill sy'n datblygu fel y mae ein gallu yn caniatáu, a gwneud ein cyfraniadau ein hunain i mynd i’r afael â her hinsawdd fyd-eang

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd