Cysylltu â ni

Newid yn yr hinsawdd

Davos yn amlygu methodoleg newydd i arwain effeithiau natur-bositif

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae dynoliaeth yn wynebu cydlifiad o heriau. Gellir dadlau mai ar frig y rhestr yw bwydo poblogaeth sy'n tyfu - sydd eisoes yn 8 biliwn ac yn cyfrif - wrth reoli hinsawdd sy'n newid yn gyflym, yn ysgrifennu Ponsi Trivisvavet, Prif Swyddog Gweithredol Inari

Wrth i arweinwyr sefydliadau mawr a bach ymgynnull yr wythnos hon yn Davos, y Swistir, ar gyfer cyfarfod blynyddol Fforwm Economaidd y Byd, bydd trafodaeth gadarn am yr angen i wneud mwy. I wneud yn well. I gyrraedd sero net.

Mae'r ymrwymiadau hyn yn cynrychioli cynnydd, ond nid yw sero net yn ddigon. Mae angen cwmnïau net-positif arnom hefyd sy'n cyfoethogi'r byd o'u cwmpas.

Gallai hyn ymddangos yn ofyn amhosibl. Wedi'r cyfan, mae hanes diweddar wedi dangos bod hyd yn oed y llwybr i sero net yn heriol iawn i'r rhan fwyaf o sefydliadau. Ond fel yr amlinellwyd mewn papur newydd ei gyhoeddi, “Modelu’r Llwybr i Amaethyddiaeth Bositif i Natur”, mae yna fethodoleg profedig, hawdd ei defnyddio sy'n galluogi cwmnïau i ddatblygu mapiau ffordd trwy gymhlethdod ar gyfer effeithiau natur-bositif.

Er bod cwmnïau wedi bod yn cyfrifo gwerth presennol net ers tro i amcangyfrif enillion ariannol, yn hanesyddol nid ydym wedi cael unrhyw ffordd dda o gyfrifo enillion disgwyliedig ar fetrigau cymdeithasol neu amgylcheddol. Fodd bynnag, gellir defnyddio modelu systemau deinamig (DSM) i sicrhau'r enillion gorau posibl ar draws cyfalaf amgylcheddol, dynol, cymdeithasol ac ariannol. Fe'i datblygwyd yn Sefydliad Technoleg Massachusetts i ddeall faint o gannoedd o newidynnau sy'n rhyngweithio ar draws systemau cymhleth dros amser. Mae'n cynnig dadansoddiad system gyfan sy'n ystyried effeithiau trefn gyntaf, ail a thrydydd penderfyniadau sefydliadau - mewn geiriau eraill, mae'n caniatáu i gwmnïau werthuso a fydd y ffordd y maent arni yn wir yn arwain at yr effaith gynaliadwy y maent yn ei ddisgwyl. A pha ffordd a allai sicrhau mwy o fanteision heddiw ac am genedlaethau i ddod.

Mae bodau dynol yn rhagori ar lywio'r cymhleth: gall peiriant, er enghraifft, fod yn gymhleth, ond yn y pen draw mae ei holl rannau niferus a'u rhyngweithiadau yn hysbys. Fodd bynnag, rydym ni fodau dynol yn cael trafferth gyda'r cymhleth. Mae gan systemau cymhleth batrymau datblygol na ellir eu hesbonio trwy eu lleihau i lawr i'w rhannau. Mae'r systemau hyn yn anodd eu rheoli a'u rhagweld.      

Mae biom y ddaear yn cynnwys llawer o systemau cymhleth rhyngddibynnol. Yn y cymhlethdod hwn, mae canlyniadau llinol yn brin. Yn lle hynny, gall gweithredoedd bach arwain at ganlyniadau chwyddedig annisgwyl (yr “effaith pili pala”), ac mae'r gwrthwyneb hefyd yn wir. Er enghraifft, gallem gredu’n reddfol y byddai gostyngiad o 40% yn anghenion nitrogen cnwd yn lleihau llygredd dŵr o wrtaith o 40% hefyd. Mewn gwirionedd, bydd y gwahaniaeth mewn llygredd dŵr yn cael ei bennu gan gyfres o ryngweithiadau sy'n datblygu rhwng technoleg, tywydd, math o bridd, bacteria, a hyd yn oed polisi cyhoeddus. Mae cartrefi DSM yn dod i mewn ar y perthnasoedd achosol mwyaf hanfodol rhwng y ffactorau niferus hyn i archwilio sut y bydd effeithiau'n cynyddu dros amser. Yn y pen draw, mae DSM yn ffordd sy'n cael ei gyrru gan ddata i bennu cyfradd a lefel yr effaith dros amser.

hysbyseb

Mae gan y sefydliadau sy'n cyfarfod yr wythnos hon yn Davos gyfle heb ei ail a mandad i gywiro'r cwrs tuag at ddyfodol mwy disglair. Er mwyn gosod y nodwydd newid hinsawdd, rhaid i fuddsoddiadau sicrhau’r effaith gadarnhaol fwyaf gyda’r lleiaf o “allanoliaethau.” Mae hyn yn gofyn am ddeall sut y bydd gweithredoedd yn debygol o raeadru trwy'r systemau cymhleth, cydgysylltiedig sy'n creu ein cartref.

Bydd manteision cystadleuol optimeiddio ar gyfer y cyfalaf naturiol, cymdeithasol a dynol sy’n sail i’r holl elw ariannol ond yn cynyddu’n esbonyddol wrth i’r newid yn yr hinsawdd fynd rhagddo. Gyda phersbectif systemau, gall pob un ohonom fuddsoddi'n well mewn pobl, planed ac elw heddiw, ac ymhell i mewn i'r dyfodol.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd