Cysylltu â ni

Newid yn yr hinsawdd

Anfon adroddiad Cwmpas 3 newydd i'r SEC cyn Wythnos Hinsawdd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae Orbitas, sy'n darparu data i lywodraeth yr UD ac yn gweithio gyda saith gwlad arall, yn rhyddhau adroddiad newydd cyn yr Wythnos Hinsawdd sy'n asesu'r risgiau ariannol y mae busnesau a buddsoddwyr yr Unol Daleithiau yn eu hwynebu o dramor allyriadau datgoedwigo Cwmpas 3 mewn nwyddau hanfodol fel cig eidion, coffi, olew palmwydd, coco, a rwber wedi'i fewnforio i'r Unol Daleithiau. Mae'r adroddiad yn amlygu bod cyfanswm y gwerth sydd mewn perygl i fuddsoddwyr yr Unol Daleithiau ar draws tair senario gwahanol yn amrywio o $7.28 biliwn i $114.98bn.

Mae'r adroddiad yn cael ei anfon i'r SEC heno (13 Medi). Mae awduron yr adroddiad wedi bod yn ymgysylltu â llywodraethau ar risgiau a rheoliadau ariannol sy’n gysylltiedig â’r hinsawdd, gan gynnwys datgeliadau allyriadau hinsawdd gorfodol ers sawl blwyddyn. Yn benodol gyda llywodraeth yr UD maent wedi ymgysylltu â'r FDIC, CFTF, SEC, a'r Gronfa Ffederal. Ymhlith y llywodraethau eraill a gymerodd ran mae Canada, y Ffindir (fel cyd-gadeirydd y Glymblaid o weinidogion cyllid yn ystod cyfnod Glasgow), yr Almaen, y DU, Chile, Brasil, a Mecsico.

Yn ogystal, bu iddynt ymgysylltu â'r Bwrdd Safonau Cynaliadwyedd Rhyngwladol sy'n galw am ddatgeliadau allyriadau Cwmpas 3 ar gyfer cwmnïau a fesurir yn unol â'r Protocol Nwyon Tŷ Gwydr. Mae Orbitas wedi gweithio'n uniongyrchol gyda llywodraethau, buddsoddwyr, masnachwyr nwyddau a chynhyrchwyr yn Indonesia, Periw a Colombia ar faterion risgiau ariannol sy'n gysylltiedig â'r hinsawdd a risgiau datgeliadau allyriadau yn yr UE a'r UD ar eu sectorau amaethyddol.

Wrth i Gomisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau ystyried dyluniad terfynol ei reol datgelu allyriadau hinsawdd, mae'n hanfodol bod buddsoddwyr a busnesau UDA yn ystyried risgiau ariannol allyriadau datgoedwigo Cwmpas 3, eu heffaith ar enw da, ac effeithiau hinsawdd a bioamrywiaeth ar gynhyrchiant amaethyddol yn y dyfodol. . Mae’r costau i’r gadwyn werth ar gyfer y nwyddau hyn o allyriadau datgoedwigo Cwmpas 3 yn sylweddol gan y gallai prisiau manwerthu cig eidion a fewnforir gynyddu 700 y cant.

Roedd allyriadau datgoedwigo Cwmpas 3 o’r nwyddau hyn a fewnforiwyd i’r Unol Daleithiau yn 2019 yn fwy na’r allyriadau o wledydd cyfan gan gynnwys Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo, Nicaragua, neu Panama. Mae ein dadansoddiad yn nodi uchafbwyntiau penodol lle mae risgiau ariannol sylweddol, gan gynnwys mewnforion cig eidion sy’n cyfrif am 53% o gyfanswm allyriadau datgoedwigo a fewnforiwyd Cwmpas 3, gyda chynhyrchion Cig Eidion Brasil yn cyfrif am 64% o’r cyfanswm hwn. 

Dyma yr adroddiad llawn.

Mae dadansoddiad llawn o'r gadwyn werth bosibl sydd mewn perygl ar gyfer yr holl nwyddau a gwmpesir yn yr adroddiad wedi'i rannu isod.

hysbyseb

Costau difrod hinsawdd yr Unol Daleithiau fel canran o gyfanswm y refeniw sydd mewn perygl:

Pob senario

Gwerth cadwyn, difrod, pob senario   
 Senario 1Senario 2Senario 3
Pris CO2/tunnell (USD)34.196.31,160
Cig Eidion21%59%712%
Coffi7%21%249%
Rwber, naturiol2%5%61%
Olew palmwydd (HS 1511)2%5%58%
Coco (HS 1801)1%4%43%
Cyfanswm/costau difrod hinsawdd uwch yn y gadwyn werth fel % o'r cyfanswm5%15%184%

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.
hysbyseb

Poblogaidd