Cysylltu â ni

Economi Hinsawdd-Niwtral

EIT Climate-KIC yn symud Iwerddon tuag at niwtraliaeth hinsawdd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Sut mae datgarboneiddio systemau bwyd-amaeth, tra’n sicrhau bod cymunedau ffermwyr yn ffynnu? Hinsawdd EIT-KIC yn cefnogi Iwerddon, pwysau trwm amaethyddol byd-eang, i drawsnewid ei system fwyd yn radical tuag at niwtraliaeth hinsawdd gyda dull arloesol.

Dewch o hyd i'n pecyn wasg yma.

Datgarboneiddio amaethyddiaeth a chynhyrchu bwyd yw un o heriau mwyaf y degawd hwn. Mae sector bwyd-amaeth Iwerddon yn cyfrannu 37% o allyriadau nwyon tŷ gwydr cyffredinol y wlad. Ac eto, mae'r wlad wedi ymrwymo i dorri allyriadau 25% yn y sector bwyd-amaeth erbyn 2030, ac i sicrhau niwtraliaeth hinsawdd erbyn 2050, yn unol â bloc yr UE.

Mae amaethyddiaeth glyfar yn yr hinsawdd ac arloesi systemau bwyd yn chwarae rhan allweddol, ond ni allant weithio fel technolegau un pwynt: yr hyn sydd ei angen arnom yw trawsnewid ar raddfa fawr. Wrth i arbenigwyr EIT Climate-KIC ymuno ag arweinwyr amaeth-hinsawdd y byd yn y Uwchgynhadledd Aim4Climate yn Washington, DC yr wythnos hon, mae eu trafodaethau yn mynd i brofi a siapio'r dull byd-eang yn COP28.

Am EIT Climate-KIC a'r Ireland Deep Arddangosiad o systemau bwyd cynaliadwy

Hinsawdd EIT-KIC, menter arloesi hinsawdd fwyaf Ewrop, wedi arwain rhaglenni newid systemau ac arloesi ers dros ddegawd. Heddiw, y mae cefnogi llywodraeth Iwerddon trawsnewid y sector bwyd-amaeth cyfan a chyflawni newid cyfunol, systemig tra'n cynnal ffyniant economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol.

Rydym yn gweithio gyda ffermwyr, busnesau, llunwyr polisi, ymchwilwyr a dinasyddion i greu a gweithredu atebion wedi’u teilwra i heriau cynaliadwyedd, tra’n sicrhau ein bod yn dysgu oddi wrth ein gilydd ac ar y cyd yn gwthio camau gweithredu hinsawdd yn eu blaenau.

hysbyseb

Flwyddyn yn ddiweddarach, mae’r bartneriaeth wedi:

  • Wedi cyflawni cynhwysfawr mapio'r system, darparu’r cyd-destun ar gyfer nodi’r ‘ysgogwyr newid’ lluosog y mae angen eu tynnu i newid y system, megis tueddiadau defnydd cynaliadwy, ynni adnewyddadwy, demograffeg y sector, addysg, ac atyniad cynyddol bioamrywiaeth ac atebion seiliedig ar natur (amaethgoedwigaeth, cylchdroi cnydau ac ati).
  • Wedi'i adnabod ffyrdd concrid goresgyn heriau i gymunedau ffermwyr a dinasyddion (lleihau allyriadau; amrywio incwm; lleihau gwastraff bwyd; newid i ddiet iach). Mae’r rhain yn cynnwys canlyniadau uniongyrchol o ran lleihau allyriadau ffermydd llaeth, cynhyrchu cig eidion cynaliadwy, ffermio carbon a thir, yn ogystal ag amcanion hirdymor megis buddsoddi mewn cadwyni gwerth newydd a phroteinau amgen, trawsnewid addysg, a helpu rhanbarthau cyfan i ddod yn gylchol.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu mwy, mae'r arbenigwyr canlynol ar gael i'w trafod:

  • Andy Kerr, Prif Swyddog Strategaeth yn Climate-KIC EIT
  • Saskia Visser, Arweinydd defnydd tir a bwyd-amaeth a chydlynydd rhaglen Arddangos Dwfn

Byddwch hefyd yn dod o hyd i wybodaeth ychwanegol yn y pecyn wasg.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd