RSSPolisi Amaethyddol Cyffredin (PAC)

#Irland - Leo Varadkar yn enwebu Phil Hogan am ail dymor fel comisiynydd Iwerddon

#Irland - Leo Varadkar yn enwebu Phil Hogan am ail dymor fel comisiynydd Iwerddon

| Gorffennaf 10, 2019

Mae Leo Varadkar, Taoiseach Iwerddon wedi cadarnhau ei fwriad i enwebu Phil Hogan am ail dymor fel aelod Iwerddon o'r Comisiwn Ewropeaidd. Gwasanaethodd Phil Hogan fel comisiynydd Amaethyddiaeth a Datblygu Gwledig yn y Comisiwn presennol ac ystyrir ei fod yn adeiladwr medrus ac adeiladwr cynghreiriau. Wrth siarad heddiw (XWUMX Gorffennaf), dywedodd y Taoiseach […]

Parhau Darllen

Mae #EFSA a #ECHA yn cael gwers anodd ar gyfraith y cylch newyddion

Mae #EFSA a #ECHA yn cael gwers anodd ar gyfraith y cylch newyddion

| Hydref 20, 2017 | 0 Sylwadau

Mae'n ddiogel dweud nad yw'r Asiantaeth Cemegolion Ewropeaidd (ECHA) ac Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop (EFSA) yn cael eu defnyddio i wneud penawdau rhyngwladol. Ond yn ddiweddar, mae dadl barhaus yr UE ynghylch a ddylid adnewyddu'r drwydded ar gyfer glyffosad, y cynhwysyn gweithredol yn chwynladdwr mwyaf cyffredin y byd, wedi eu rhoi mewn goleuo anghyfforddus. Mae'r ddadl dros [...]

Parhau Darllen

Lles #Animal - mae #Tesco yn ymrwymo i 100% wyau heb gawell ledled Ewrop gan 2025

Lles #Animal - mae #Tesco yn ymrwymo i 100% wyau heb gawell ledled Ewrop gan 2025

| Awst 9, 2017 | 0 Sylwadau

Cyhoeddodd Tesco PLC ddydd Gwener y bydd yn ffynhonnell wyau di-gaen 100% yn unig trwy gydol eu siopau canolog Ewropeaidd sy'n cwmpasu Gweriniaeth Tsiec, Slofacia, Hwngari a Gwlad Pwyl gan 2025. Mae'r penderfyniad yn dilyn ymrwymiad tebyg yr adwerthwr yn 2016 i ddod o hyd i wyau heb gên 100% yn y Deyrnas Unedig. Y cyhoeddiad heddiw yw canlyniad sgyrsiau helaeth gyda The [...]

Parhau Darllen

A fydd IARC ailedrych ar ei fonograff #glyphosate?

A fydd IARC ailedrych ar ei fonograff #glyphosate?

| Mehefin 28, 2017 | 0 Sylwadau

datgeliadau ffres wedi codi'r gwres ar benderfyniad y Comisiwn Ewropeaidd y mis diwethaf i ail-gychwyn y weithdrefn ar gyfer ymestyn awdurdodiad farchnad ar gyfer y chwynladdwr glyffosad poblogaidd. Mae ymchwiliad diweddar gan Reuters yn dangos bod yr Asiantaeth Ryngwladol ar Ymchwil i Ganser (IARC) wedi methu â chymryd i ystyriaeth ganfyddiadau astudiaeth fawr a geir [...]

Parhau Darllen

#FarmCrisis: Aelodau o Senedd Ewrop yn annog Comisiwn i wthio am diwygiadau strwythurol

#FarmCrisis: Aelodau o Senedd Ewrop yn annog Comisiwn i wthio am diwygiadau strwythurol

| Ebrill 13, 2016 | 0 Sylwadau

Rhaid i'r UE yn dod i fyny gyda chamau gweithredu mwy pendant i ddarparu rhyddhad cyflym i ffermwyr yn y sectorau-daro waethaf, fel llaeth a da byw, ASEau dywedodd y Comisiynydd Amaeth yr UE, Phil Hogan, ar y ddadl 12 mis Ebrill ar yr argyfwng parhaus. Mae'r ASEau hefyd yn galw am diwygiadau strwythurol i sicrhau cydbwysedd rhwng y gadwyn gyflenwi yn well, yn sicrhau incwm tecach [...]

Parhau Darllen

Mae angen #Agriculture rheoleiddio yn seiliedig ar synnwyr cyffredin a gwyddoniaeth profedig, meddai ASE

Mae angen #Agriculture rheoleiddio yn seiliedig ar synnwyr cyffredin a gwyddoniaeth profedig, meddai ASE

| Ebrill 13, 2016 | 0 Sylwadau

Galwodd llefarydd ar ran Amaethyddiaeth Geidwadol, ASE Richard Ashworth, Dydd Mawrth (12 Ebrill) ar y Comisiwn Ewropeaidd i helpu i greu diwydiant amaethyddol mwy cystadleuol a mwy cystadleuol i fynd i'r afael â'r argyfwng sy'n effeithio ar ffermwyr ledled Ewrop. Mae'r problemau sy'n wynebu'r sector wedi bod yn ddyfnach ac yn hirach yn barhaol na'r disgwyl yn dilyn y dirywiad mewn prisiau nwyddau byd-eang. Ymdrechion gan Gomisiynydd Amaethyddiaeth Phil [...]

Parhau Darllen

#Farming: EPP yn cefnogi ffermwyr ifanc ar draws Ewrop

#Farming: EPP yn cefnogi ffermwyr ifanc ar draws Ewrop

| Ebrill 8, 2016 | 0 Sylwadau

"Heb ffermwyr ifanc, amaethyddiaeth Nid oes dyfodol ac heb sector amaethyddol cryf, y prosiect Ewropeaidd a fydd yn cwympo", meddai Nuno Melo ASE ar achlysur y 3rd Cyngres Ewropeaidd Ffermwyr Ifanc a gynhaliwyd ar 7-8 Ebrill yn Senedd Ewrop . Roedd y gyngres Trefnwyd ar y cyd â Esther Herranz ASE a'i gefnogi [...]

Parhau Darllen