Cysylltu â ni

Bargen Werdd Ewrop

Yn y protestiadau hinsawdd a’r Etholiadau Ewropeaidd, mae dyfodol y Fargen Werdd yn y fantol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae Gwyrddion Ewrop yn sefyll yn gadarn gyda’r bobl yn mynnu gweithredu brys ar yr hinsawdd ledled Ewrop heddiw a dros y dyddiau nesaf. Mae’r Gwyrddion yn cyhoeddi rhybudd llym: mae pleidleisiau i bleidiau asgell dde ac asgell dde eithafol yn peryglu dyfodol y Fargen Werdd a’r blaned.

Wrth siarad o'r orymdaith hinsawdd yn Amsterdam, prif ymgeisydd Gwyrdd Ewrop, Bas Eickhout Meddai: “Fe ddangosodd protestwyr, ymgyrchwyr a gwleidyddion gwyrdd hynny o’r blaen: gallwn newid cwrs gwleidyddiaeth trwy fynd ar y strydoedd i weithredu ar yr hinsawdd. Helpodd hyn yn aruthrol wrth wthio am y Fargen Werdd. Yn etholiadau'r wythnos nesaf fe fydd pleidleiswyr yn gallu gwthio am weithredu ar yr hinsawdd eto. Y gwanwyn diwethaf dechreuodd rhyddfrydwyr a cheidwadwyr chwilio am ffyrdd o wanhau'r Fargen Werdd. Fe wnaethon nhw bleidleisio yn erbyn adfer natur Ewropeaidd. Mae atal newid yn yr hinsawdd yn ymrwymiad hirdymor sydd angen mwy o weithredu, yn lle llai. Dyna pam yr ydym yn protestio heddiw ledled Ewrop. Dyna hefyd pam mae etholiadau’r wythnos nesaf mor bwysig: mae dyfodol y Fargen Werdd a gweithredu ar yr hinsawdd yn y fantol.”

Ychwanegodd ymgeisydd gorau Gwyrdd Ewropeaidd Terry Reintke, wrth orymdeithio yn y brotest hinsawdd yn Berlin: "Bum mlynedd yn ôl, ar ôl gorymdeithiau Gwener ar gyfer y Dyfodol lle aeth miliynau o fyfyrwyr i'r strydoedd, addawodd arweinwyr Ewropeaidd weithredu. Darparodd y Gwyrddion: mae gennym ni'r hanes pleidleisio cryfaf ar gyfer gweithredu ar yr hinsawdd yn Senedd Ewrop, a nawr byddwn yn ymladd yn ddi-baid dros ddyfodol y Fargen Werdd Ni yw’r unig rai sydd â chynlluniau pendant i symud y Fargen Werdd yn ei blaen a’i hehangu yn Fargen Werdd a Chymdeithasol sy’n gadael neb ar ei hôl hi. Os ydych chi’n poeni am yr hinsawdd, ymunwch â’r mudiad hinsawdd ar y strydoedd, a phleidleisiwch yn Werdd yn etholiadau Ewrop yr wythnos nesaf.”

Yn 2021, fe wnaeth llifogydd ysgubo Ewrop, gan ladd dros 200 o bobl a dinistrio cartrefi. Yn 2022, achosodd tonnau gwres mwyaf erioed yr haf dros 60,000 o farwolaethau cynamserol. A'r llynedd cafodd ardal ddwywaith maint Lwcsembwrg ei llosgi mewn tanau gwyllt ar draws Ewrop.

Mae’r pleidiau Gwyrdd yn eiriol dros gynllun buddsoddi enfawr i gryfhau economi Ewropeaidd sy’n addas ar gyfer y dyfodol, gan symud i ffwrdd o’r dulliau cynhyrchu sy’n llygru ac yn gaeth i danwydd ffosil. Bargen Werdd sy’n creu swyddi, yn sicrhau byw’n ddiogel ac yn iach, ac yn darparu safbwyntiau newydd i bawb. Mynnodd Eickhout a Reintke fod y pwysau gan y mudiad hinsawdd wedi helpu i wneud y Fargen Werdd Ewropeaidd yn realiti. Nawr mae'n bryd ei amddiffyn yn erbyn yr adlach geidwadol a'r dde eithaf a bod hyd yn oed yn fwy uchelgeisiol ar gyfer dyfodol gwyrddach.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd