RSSYr amgylchedd

Yr Undeb Ewropeaidd yn cyflwyno ei gynnydd tuag at Ddatblygu Cynaliadwy

Yr Undeb Ewropeaidd yn cyflwyno ei gynnydd tuag at Ddatblygu Cynaliadwy

| Gorffennaf 22, 2019

Yn Fforwm Gwleidyddol Lefel Uchel y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Datblygu Cynaliadwy yn Efrog Newydd, ailddatganodd yr UE ei ymrwymiad cryf i gyflawni Agenda Datblygu Cynaliadwy 2030 y Cenhedloedd Unedig - map ffordd byd-eang a rennir ar gyfer byd heddychlon a ffyniannus, gyda lles pobl. bod ar blaned iach wrth ei wraidd. Digwyddiad pwrpasol […]

Parhau Darllen

#ElectricCarModels i dreblu yn Ewrop gan 2021 - data marchnad

#ElectricCarModels i dreblu yn Ewrop gan 2021 - data marchnad

| Gorffennaf 18, 2019

Bydd nifer y modelau ceir trydan ar y farchnad Ewropeaidd yn fwy na thriphlyg o fewn y tair blynedd nesaf, mae dadansoddiad newydd yn dangos. Ar ôl sawl blwyddyn o dwf ofnadwy, bydd gwneuthurwyr ceir yr UE yn cynnig modelau trydan 214 yn 2021 - i fyny o'r 60 sydd ar gael ar ddiwedd 2018. Cludiant a'r Amgylchedd (T&E), sy'n cyhoeddi'r […]

Parhau Darllen

Sut mae amaeth-fusnes ac aelod-wladwriaethau yn uno i gynnal #BeeToxicPesticides ar y farchnad

Sut mae amaeth-fusnes ac aelod-wladwriaethau yn uno i gynnal #BeeToxicPesticides ar y farchnad

| Gorffennaf 18, 2019

Yng nghyfarfod 16-17 Gorffennaf y Pwyllgor Sefydlog ar fferyllfeydd, mae mwyafrif yr aelod-wladwriaethau wedi dangos pa mor uchelgeisiol ydynt i ddiogelu gwenyn rhag plaladdwyr gwenwynig. Gwnaed nifer o benderfyniadau, gan amlygu sut mae'r busnes-amaeth yn bresennol yn y Pwyllgor Sefydlog drwy lais gormod o aelod-wladwriaethau. Heddiw, mae gan yr aelod-wladwriaethau […]

Parhau Darllen

Mae'r Undeb Ewropeaidd yn cyflwyno cynnydd yr UE ar #Datblygu DatblygiadCynaliadwy yn Fforwm Gwleidyddol Lefel Uchel y Cenhedloedd Unedig yn Efrog Newydd

Mae'r Undeb Ewropeaidd yn cyflwyno cynnydd yr UE ar #Datblygu DatblygiadCynaliadwy yn Fforwm Gwleidyddol Lefel Uchel y Cenhedloedd Unedig yn Efrog Newydd

| Gorffennaf 15, 2019

Mae'r Comisiynydd Cydweithredu a Datblygu Rhyngwladol Neven Mimica (yn y llun) a'r Comisiynydd yr Amgylchedd, Materion Morol a Physgodfeydd Karmenu Vella yn mynychu Fforwm Gwleidyddol Lefel Uchel y Cenhedloedd Unedig ar Ddatblygu Cynaliadwy yr wythnos hon, i gyflwyno cynnydd yr UE tuag at y Nodau Datblygu Cynaliadwy - o fewn yr Ewrop Undeb ac yn rhyngwladol. Bydd adolygiad manwl o gynnydd yn cael ei gyflwyno ym mhrif ddigwyddiad ochr-ochr yr UE gyda'r Ffindir ar ddydd Iau 18 […]

Parhau Darllen

Gweinidogion amgylchedd a hinsawdd yr UE - rhaid i'r UE gyflymu polisi uchelgeisiol ar economi gylchol

Gweinidogion amgylchedd a hinsawdd yr UE - rhaid i'r UE gyflymu polisi uchelgeisiol ar economi gylchol

| Gorffennaf 15, 2019

Roedd ail ddiwrnod cyfarfod anffurfiol gweinidogion amgylchedd a hinsawdd yr UE yn canolbwyntio ar ehangu'r economi gylchol i ardaloedd newydd. Trafododd y gweinidogion yr atebion a gynigir gan yr economi gylchol i liniaru newid yn yr hinsawdd a rhwystro colli bioamrywiaeth. Cynhaliwyd cyfarfod anffurfiol gweinidogion yr amgylchedd / hinsawdd ar 11 a 12 Gorffennaf […]

Parhau Darllen

Mae cynghorwyr #Climate Prydain yn clymu cynnydd y llywodraeth, yn galw am weithredu brys

Mae cynghorwyr #Climate Prydain yn clymu cynnydd y llywodraeth, yn galw am weithredu brys

| Gorffennaf 11, 2019

Mae Prydain wedi methu â gosod polisïau digonol i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd a rhaid iddi weithredu ar fyrder i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr i gyrraedd ei tharged sero net newydd, dywedodd adroddiad gan ymgynghorwyr hinsawdd y llywodraeth ddydd Mercher (Gorffennaf 1 Gorffennaf), yn ysgrifennu Susanna Twidale. Daeth adroddiad y Pwyllgor ar y Newid yn yr Hinsawdd (CCC) ar ôl i Brydain ddod y […]

Parhau Darllen

#Irland - Leo Varadkar yn enwebu Phil Hogan am ail dymor fel comisiynydd Iwerddon

#Irland - Leo Varadkar yn enwebu Phil Hogan am ail dymor fel comisiynydd Iwerddon

| Gorffennaf 10, 2019

Mae Leo Varadkar, Taoiseach Iwerddon wedi cadarnhau ei fwriad i enwebu Phil Hogan am ail dymor fel aelod Iwerddon o'r Comisiwn Ewropeaidd. Gwasanaethodd Phil Hogan fel comisiynydd Amaethyddiaeth a Datblygu Gwledig yn y Comisiwn presennol ac ystyrir ei fod yn adeiladwr medrus ac adeiladwr cynghreiriau. Wrth siarad heddiw (XWUMX Gorffennaf), dywedodd y Taoiseach […]

Parhau Darllen