RSSYr amgylchedd

Meysydd awyr 50 bellach yn #CarbonNeutral yn Ewrop

Meysydd awyr 50 bellach yn #CarbonNeutral yn Ewrop

| Hydref 16, 2019

Cyn y COP25 sydd i fod i gychwyn yn Santiago de Chile y mis nesaf, mae corff masnach maes awyr Ewropeaidd ACI EUROPE heddiw yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd y mae meysydd awyr wedi’i wneud i gyflawni eu hymrwymiad i gyrraedd meysydd awyr carbon niwtral 100 gan 20301. Mae'r ymrwymiad hwn yn gam dros dro mawr tuag at eu Sero Net gan […]

Parhau Darllen

#EPP - Mwy o arian i ymladd #ClimateChange

#EPP - Mwy o arian i ymladd #ClimateChange

| Hydref 15, 2019

Mae Penderfyniad a fabwysiadwyd ar 14 Hydref gan Bwyllgor Cyllidebau Senedd Ewrop yn adleisio ac yn cefnogi canlyniad y bleidlais o welliannau 1365 i ddarlleniad y Cyngor o Gyllideb 2020. “Mae arloesi, ymchwil a chystadleurwydd yn flaenoriaethau allweddol ar gyfer Cyllideb yr UE y flwyddyn nesaf. Rydyn ni eisiau mwy o arian i Horizon 2020, ar gyfer ymchwil ac arloesi yn […]

Parhau Darllen

Mae gweithredwyr #ClimateChange yn targedu ardal ariannol Llundain

Mae gweithredwyr #ClimateChange yn targedu ardal ariannol Llundain

| Hydref 14, 2019

Fe wnaeth gweithredwyr newid yn yr hinsawdd dargedu ardal ariannol Llundain ddydd Llun (14 Hydref) gan rwystro cyffordd y Banc, gan addo diwrnod o aflonyddwch i sefydliadau mawr y dywedon nhw eu bod yn ariannu trychineb amgylcheddol, yn ysgrifennu Guy Faulconbridge. Fe wnaeth protestwyr Gwrthryfel Difodiant rwystro’r strydoedd o amgylch Banc yng nghanol Dinas Llundain. “Mae Dinas Llundain yn […]

Parhau Darllen

Amddiffyn yr # Amgylchedd trwy gyfraith droseddol: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus i werthuso rheolau'r UE

Amddiffyn yr # Amgylchedd trwy gyfraith droseddol: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus i werthuso rheolau'r UE

| Hydref 11, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi lansio ymgynghoriad cyhoeddus i werthuso a yw'r Gyfarwyddeb ar ddiogelu'r amgylchedd trwy gyfraith droseddol wedi cyflawni ei amcanion. Mae'r Gyfarwyddeb yn ei gwneud yn ofynnol i aelod-wladwriaethau'r UE drin rhai gweithgareddau sy'n niweidio'r amgylchedd fel troseddau, er enghraifft masnachu rhywogaethau sydd mewn perygl, dinistrio cynefinoedd gwarchodedig, cynhyrchu, cynhyrchu neu drin […]

Parhau Darllen

Mae Llys Ewropeaidd yn rheoli bod yn rhaid i #Finland amddiffyn ei boblogaeth blaidd

Mae Llys Ewropeaidd yn rheoli bod yn rhaid i #Finland amddiffyn ei boblogaeth blaidd

| Hydref 11, 2019

Mae prif lys yr UE wedi cadarnhau rheolau amddiffyn llym a nodir yng Nghyfarwyddeb Cynefinoedd yr UE y dylai awdurdodau cenedlaethol eu dilyn er mwyn atal dal a lladd rhywogaethau sydd mewn perygl yn y gwyllt. Cyfeiriwyd yr achos i Lys Cyfiawnder yr UE gan Goruchaf Lys Gweinyddol y Ffindir ar ôl i gyrff anllywodraethol herio […]

Parhau Darllen

Dadl lawn: ASEau i bwyso #EuropeanInvestmentBank i fod yn wyrddach

Dadl lawn: ASEau i bwyso #EuropeanInvestmentBank i fod yn wyrddach

| Hydref 9, 2019

Gallwch wylio'r ddadl lawn trwy EP Live, ac EbS +. Mwy o wybodaeth Esboniwr ar gynyddu buddsoddiadau gwyrdd ym Mhwyllgor yr UE ar Faterion Economaidd ac Ariannol

Parhau Darllen

Sut i gynyddu #GreenInvestment yn yr UE

Sut i gynyddu #GreenInvestment yn yr UE

| Hydref 9, 2019

Mae'r UE yn awyddus i wthio prosiectau sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd © Mikel Martinez De Osaba / 123RF / Undeb Ewropeaidd - EP Mae angen buddsoddiad sylweddol er mwyn symud i economi llai llygrol. Mae'r UE eisiau denu mwy o arian preifat gan nad yw arian cyhoeddus yn ddigonol. Buddsoddiadau UE Mae angen tua € 180 biliwn y flwyddyn ar yr UE o fuddsoddiad ychwanegol mewn effeithlonrwydd ynni ac ynni adnewyddadwy i dorri […]

Parhau Darllen