RSSdatblygu gwledig

Gwobrwyo Bydd arferion Rheoli Coedwigoedd Cynaliadwy yn gwella bioamrywiaeth a gwytnwch hinsawdd #EUForests

Gwobrwyo Bydd arferion Rheoli Coedwigoedd Cynaliadwy yn gwella bioamrywiaeth a gwytnwch hinsawdd #EUForests

| Chwefror 6, 2020

Yr wythnos hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cynnal y 'Gynhadledd Ryngwladol ar Goedwigoedd ar gyfer Bioamrywiaeth a'r Hinsawdd' ym Mrwsel i drafod pwysau ar ecosystemau coedwigoedd yr UE oherwydd, ymhlith eraill, newid yn yr hinsawdd yn ogystal â sut i amddiffyn coedwigoedd a'u bioamrywiaeth orau ar gyfer hinsawdd. tir niwtral a gwydn yn yr hinsawdd. Mae gan y diwydiant papur Ewropeaidd […]

Parhau Darllen

#Irland - Leo Varadkar yn enwebu Phil Hogan am ail dymor fel comisiynydd Iwerddon

#Irland - Leo Varadkar yn enwebu Phil Hogan am ail dymor fel comisiynydd Iwerddon

| Gorffennaf 10, 2019

Mae Leo Varadkar, Taoiseach Iwerddon wedi cadarnhau ei fwriad i enwebu Phil Hogan am ail dymor fel aelod Iwerddon o'r Comisiwn Ewropeaidd. Gwasanaethodd Phil Hogan fel comisiynydd Amaethyddiaeth a Datblygu Gwledig yn y Comisiwn presennol ac ystyrir ei fod yn adeiladwr medrus ac adeiladwr cynghreiriau. Wrth siarad heddiw (XWUMX Gorffennaf), dywedodd y Taoiseach […]

Parhau Darllen

Y Comisiwn yn lansio gwaith ar genadaethau ymchwil ac arloesi mawr ar gyfer #Cancer, #Climate, #Oceans a #Soil

Y Comisiwn yn lansio gwaith ar genadaethau ymchwil ac arloesi mawr ar gyfer #Cancer, #Climate, #Oceans a #Soil

| Gorffennaf 8, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi lansio'r gwaith ar bum cenhadaeth ymchwil ac arloesi mawr a fydd yn rhan o Horizon Europe, sef y rhaglen fframwaith nesaf (2021-2027) ac mae ganddo gyllideb arfaethedig o € 100 biliwn. Nod y cenadaethau ymchwil ac arloesi Ewropeaidd yw cyflwyno atebion i rai o'r heriau mwyaf sy'n wynebu ein byd, gan gynnwys […]

Parhau Darllen

#Lahti, #Mechelen a #Limerick yn ennill #EuropeanGreenCityAwards

#Lahti, #Mechelen a #Limerick yn ennill #EuropeanGreenCityAwards

| Mehefin 24, 2019

Dinas Lahti yn y Ffindir yw enillydd Gwobr Cyfalaf Gwyrdd Ewrop y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer 2021. Aeth teitl European Green Leaf 2020 ar gyfer dinasoedd llai i ddinas Gwlad Belg o Mechelen a Irish Limerick. Dyfarnodd y Comisiynydd Amgylchedd, Materion Morol a Physgodfeydd Karmenu Vella y teitlau pwysig hyn yn y seremoni wobrwyo swyddogol a gynhaliwyd ddoe […]

Parhau Darllen

Y Comisiynydd Vella yn agor 2019 Wythnos Werdd gyda ffocws ar weithredu cyfreithiau amgylcheddol

Y Comisiynydd Vella yn agor 2019 Wythnos Werdd gyda ffocws ar weithredu cyfreithiau amgylcheddol

| Efallai y 14, 2019

Agorir rhifyn eleni o Wythnos Werdd yr UE (13-17 Mai 2019) heddiw yn Warsaw gan y Comisiynydd Karmenu Vella (yn y llun). Mae'n rhoi sylw i sut mae cyfreithiau amgylcheddol yn cael eu cymhwyso ar lawr gwlad. Mae cyfreithiau amgylcheddol yr UE yn cael effaith enfawr ar fywydau pobl. Maent yn gwella ansawdd dŵr ac aer, yn gwarchod natur ac yn atal gwastraff. Ond i wneud go iawn […]

Parhau Darllen

Adeiladu economi #ClimateNeutral yr UE

Adeiladu economi #ClimateNeutral yr UE

| Mawrth 8, 2019

Yn y rhan olaf i fargen ar gyllid arloesi'r UE, rydym yn archwilio pedwar maen prawf ar gyfer cronfa Horizon Europe sy'n cyd-fynd â'r dyfodol, yn ysgrifennu Ymchwilydd E3G Lea Pilsner. Disgwylir i negodwyr Ewropeaidd ddod i'r casgliad o drafodaethau ar 'Horizon Europe', prif ffynhonnell arian yr ymchwil ac arloesi (R & I) yr UE, ar 14 Mawrth. Mae E3G yn amlygu pedwar meincnod y terfynol [...]

Parhau Darllen

Strategaeth bio-economaidd newydd ar gyfer #SustainableEurope

Strategaeth bio-economaidd newydd ar gyfer #SustainableEurope

| Hydref 15, 2018

Mae'r Comisiwn wedi cyflwyno cynllun gweithredu i ddatblygu bio-economaidd gynaliadwy a chylchol sy'n gwasanaethu cymdeithas, amgylchedd ac economi Ewrop. Fel y cyhoeddwyd gan yr Arlywydd Juncker ac Is-lywydd Cyntaf Timmermans yn eu llythyr o fwriad sy'n cyd-fynd â 2018 State of the Union Cyfeiriad y Llywydd Juncker, mae'r strategaeth bio-economaidd newydd yn rhan o ymgyrch y Comisiwn i roi hwb i swyddi, twf a buddsoddiad yn [...]

Parhau Darllen