Cysylltu â ni

Romania

Polisi Cydlyniant yr UE: € 160 miliwn ar gyfer datblygu seilwaith dŵr a dŵr gwastraff yn Sir Iși, Rwmania

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cymeradwyo cyfraniad o fwy na €160 miliwn o'r Cronfa cydlyniad ar gyfer rhwydweithiau carthffosiaeth mwy a gwell yn Sir Iși.

Y Comisiynydd Cydlyniant a Diwygiadau Elisa Ferreira (llun): “Bydd y prosiect mawr newydd hwn yn gwella mynediad i ddŵr a charthffosiaeth yn Sir Iși. Mae'n enghraifft bendant o sut mae Polisi Cydlyniant yn gwella bywyd dinasyddion ar lawr gwlad. Bydd y prosiect yn gwella iechyd y cyhoedd ac ansawdd bywyd poblogaeth y sir trwy ddŵr yfed glân a chasglu a thrin dŵr gwastraff yn ddigonol gan arwain at lai o lygryddion yn y pridd, dŵr daear ac afonydd.”

Bydd y prosiect yn gosod 256 km o brif bibellau a 312 km o rwydwaith dosbarthu ar gyfer cyflenwad dŵr. Bydd hefyd yn adeiladu 23 o gyfleusterau trin dŵr, 43 o danciau storio dŵr a 50 o orsafoedd pwmpio, gyda 43 ohonynt wedi'u lleoli ar y rhwydwaith a saith o fewn cyfleusterau trin. Yn olaf, bydd yn adeiladu 230 km o bibellau gollwng, 536 km o garthffosydd disgyrchiant a phedwar gwaith trin dŵr gwastraff newydd.

Bydd y buddsoddiad hwn yn cyfrannu at gydymffurfiaeth Rwmania â'r Cyfarwyddeb Dŵr Gwastraff Trefol yr UE a chreu swyddi, er budd pob grŵp cymdeithasol yn yr ardal.

Disgwylir i'r prosiect llawn gael ei gwblhau yn 2026 ac mae'n ategu prosiect a ariannwyd yn ystod cyfnod rhaglen 2007-2013.

Mae'r ymdrech yn rhan o gynllun ehangach i wella seilwaith dŵr a dŵr gwastraff ledled Rwmania ac yn Sir Iași.

I gael rhagor o wybodaeth am brosiectau a ariennir gan yr UE yn Rwmania, ewch i'r Llwyfan Data Agored Cydlyniant a Kohesio llwyfan.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd