Cysylltu â ni

Economi Gylchol

Economi Gylchol: Y Comisiwn yn ymgynghori ar werthuso'r Rheoliad Ailgylchu Llongau

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus er mwyn casglu barn gan ystod eang o actorion - perchnogion llongau, ailgylchwyr, diwydiant, awdurdodau cenedlaethol, cyrff anllywodraethol a dinasyddion ar y Rheoliad Ailgylchu Llongau yr UE. Bydd yr adborth a dderbynnir yn helpu’r gwerthusiad parhaus o’r fframwaith rheoleiddio ar gyfer ailgylchu llongau â baner yr UE sydd ar waith ers 2013.

Nod y gwerthusiad yw asesu pa mor dda y mae'r Rheoliad wedi'i gymhwyso a'i effaith hyd yn hyn; asesu pa mor dda y mae'n cyfrannu at amcanion polisi cyffredinol y Fargen Werdd Ewropeaidd a'r Cynllun Gweithredu Economi Cylchlythyr; a nodi diffygion yn ei weithrediad a'i orfodi.

Mae'r rhan fwyaf o longau'n cael eu hadeiladu gyda deunyddiau sy'n addas i'w hailgylchu. Pan fydd llongau'n cael eu datgymalu, daw dur, metelau sgrap eraill a gwahanol fathau o offer ar gael a gellir eu hailddefnyddio ymhellach. Mae llawer o longau, fodd bynnag, yn cael eu datgymalu y tu allan i'r UE, o dan amodau sy'n aml yn niweidiol i iechyd gweithwyr a'r amgylchedd. Rheoliad Ailgylchu Llongau yr UE yw'r unig fframwaith penodol sy'n rhwymo'n gyfreithiol rheoleiddio ailgylchu llongau ar lefel ryngwladol a'i nod yw lleihau'n sylweddol effeithiau negyddol ailgylchu llongau sydd â baner yr UE. 

Unwaith y bydd y gwerthusiad wedi'i gwblhau, yn dibynnu ar ei ganfyddiadau, efallai y bydd y Comisiwn yn lansio proses adolygu ar gyfer y Rheoliad.

Gwahoddir actorion sydd â diddordeb i rannu eu barn drwy ymgynghoriad cyhoeddus ar-lein sy’n rhedeg tan 7 Mehefin 2023.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd