RSSDŵr

#Romania - Gwell #DrinkingWater yn #Cluj a # Sălaj diolch i'r Polisi Cydlyniant

#Romania - Gwell #DrinkingWater yn #Cluj a # Sălaj diolch i'r Polisi Cydlyniant

| Medi 4, 2019

Mae'r Gronfa Cydlyniant yn buddsoddi € 275.7 miliwn ar gyfer gwell cyflenwad dŵr yfed a gwasanaethau casglu a thrin dŵr gwastraff wedi'u huwchraddio yn siroedd Cluj a Sălaj, gogledd-orllewin Rwmania. Diolch i'r prosiect hwn a ariennir gan yr UE, bydd bron i drigolion 240,000 yn mwynhau gwell dŵr yfed. Dywedodd Comisiynydd yr Amgylchedd, Materion Morwrol a Physgodfeydd Karmenu Vella: “Dylai pawb gael mynediad at ddŵr yfed da. Gyda […]

Parhau Darllen

Mae angen mynediad i #DrinkingWater o hyd i 845 miliwn o bobl i gyrraedd nod 2030 #UN

Mae angen mynediad i #DrinkingWater o hyd i 845 miliwn o bobl i gyrraedd nod 2030 #UN

| Awst 30, 2019

Mae saith gwlad yn dal i ddarparu mynediad i ddŵr yfed sylfaenol i lai na hanner eu poblogaeth, tra nad oes gan wledydd 40 arall wasanaethau glanweithdra sylfaenol ar gyfer o leiaf 50% o ddinasyddion, dengys ymchwil newydd. Daw i’r amlwg ar ôl i astudiaeth newydd, o’r enw Gwledydd Meddwl Ymlaen, ddatgelu’r cenhedloedd mwyaf a lleiaf blaengar yn seiliedig ar allweddol […]

Parhau Darllen

Splish, sblash! Nofio yn ddiogel yn #EuropeanWaters yr haf hwn

Splish, sblash! Nofio yn ddiogel yn #EuropeanWaters yr haf hwn

| Gorffennaf 24, 2019

Gall Ewropeaid fwynhau nofio yn ddiogel yr haf hwn wrth i 96% o safleoedd ymdrochi fodloni gofynion ansawdd gofynnol a nodir o dan reolau'r UE. Mae rhai 85% o safleoedd ymdrochi a fonitrir ar draws yr UE yn 2018 yn cael eu barnu fel rhai ardderchog yn adroddiad blynyddol Asiantaeth yr Amgylchedd Ewropeaidd, sy'n golygu eu bod yn rhydd yn bennaf o lygryddion sy'n niweidiol i iechyd pobl a […]

Parhau Darllen

Ailddefnyddio dŵr ar gyfer #AgriculturalIrrigation - mae'r Cyngor yn cytuno ar ymagwedd gyffredinol

Ailddefnyddio dŵr ar gyfer #AgriculturalIrrigation - mae'r Cyngor yn cytuno ar ymagwedd gyffredinol

| Mehefin 26, 2019

Mae'r UE yn cymryd camau i osod safonau gofynnol diogel i alluogi ailddefnyddio dŵr ar gyfer dyfrhau amaethyddol. Mae'r UE yn cymryd mesurau newydd i leihau'r risg o brinder dŵr ar gyfer dyfrhau cnydau. Cytunodd y Cyngor heddiw (26 June) ar ei safbwynt (dull cyffredinol) ar reoliad sy'n hwyluso defnyddio dŵr gwastraff trefol ar gyfer […]

Parhau Darllen

Roedd dros 85% o safleoedd ymdrochi Ewropeaidd yn rhagorol ar gyfer #WaterQuality

Roedd dros 85% o safleoedd ymdrochi Ewropeaidd yn rhagorol ar gyfer #WaterQuality

| Mehefin 7, 2019

Roedd ychydig dros 85% o safleoedd dŵr ymdrochi ledled Ewrop a gafodd eu monitro y llynedd yn bodloni safonau ansawdd 'ardderchog' a mwyaf llym yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer glendid dŵr, yn ôl yr adroddiad ansawdd dŵr ymdrochi Ewropeaidd Ewropeaidd diweddaraf. Mae'r canlyniadau a gyhoeddwyd heddiw yn rhoi syniad da o ble mae'r dyfroedd ymdrochi gorau yn debygol o fod […]

Parhau Darllen

Mae'r UE a #China yn rhoi hwb i gydweithredu ar yr amgylchedd, dŵr a #CircularEconomy

Mae'r UE a #China yn rhoi hwb i gydweithredu ar yr amgylchedd, dŵr a #CircularEconomy

| Ebrill 2, 2019

O 1 i 3 Ebrill 2019, mae dirprwyaeth yr UE dan arweiniad yr Amgylchedd, Materion Morwrol a Chomisiynydd Pysgodfeydd Karmenu Vella yn ymweld â Tsieina i barhau a dyfnhau cysylltiadau dwyochrog amgylcheddol yr UE-Tsieina. Bydd yn cyd-gadeirio deialog amgylcheddol 7 a bydd yn cychwyn dau ddeialog lefel uchel newydd ar Ddŵr ac Economi Gylchol. Bydd y comisiynydd yn cwrdd â nifer o weinidogion Tsieineaidd i […]

Parhau Darllen

Mae'r Senedd yn cefnogi cynlluniau i wella ansawdd #TapWater a thorri #PlasticLitter

Mae'r Senedd yn cefnogi cynlluniau i wella ansawdd #TapWater a thorri #PlasticLitter

| Mawrth 29, 2019

Cefnogodd ASEau gynlluniau i wella ymddiriedaeth defnyddwyr mewn dŵr tap, sy'n llawer rhatach ac yn lanach ar gyfer yr amgylchedd na dŵr potel, ddydd Iau (28 Mawrth). Mae ASEau yn bwriadu tynhau'r terfynau uchaf ar gyfer rhai llygryddion megis plwm (i'w leihau gan hanner), bacteria niweidiol, a chyflwyno capiau newydd ar gyfer y sylweddau mwyaf llygrol a ganfyddir […]

Parhau Darllen