RSSEU

Dywed #Johnson na allai etholiad fod yn dynnach

Dywed #Johnson na allai etholiad fod yn dynnach

| Rhagfyr 12, 2019

Ni allai cystadleuaeth etholiadol Prydain fod yn dynnach, meddai’r Prif Weinidog Boris Johnson ddydd Mercher (11 Rhagfyr), ddiwrnod cyn y bleidlais, yn ysgrifennu Estelle Shirbon. “Ni allai hyn fod yn fwy beirniadol, ni allai fod yn dynnach. Rwy'n dweud wrth bawb fod y risg yn real iawn y gallem yfory fod yn mynd i senedd grog arall, […]

Parhau Darllen

Mae PM Johnson yn anelu am fuddugoliaeth etholiad #Brexit mewn ras dynhau

Mae PM Johnson yn anelu am fuddugoliaeth etholiad #Brexit mewn ras dynhau

| Rhagfyr 12, 2019

Mae Prif Weinidog Prydain, Boris Johnson, yn edrych ar y trywydd iawn i ennill yr etholiad ddydd Iau (12 Rhagfyr) er bod y ras wedi tynhau’n sylweddol ac ni all fod yn sicr o fwyafrif bellach, yn ôl arolygon barn a gyhoeddwyd ar drothwy’r bleidlais, ysgrifennwch Andy Bruce a Kylie MacLellan. Disgrifiwyd yr etholiad gan bob plaid […]

Parhau Darllen

Mae ceisiadau fisa #Schengen gan ddinasyddion #Kazakhstan yn cynyddu 26% ers 2016

Mae ceisiadau fisa #Schengen gan ddinasyddion #Kazakhstan yn cynyddu 26% ers 2016

| Rhagfyr 12, 2019

Mae ceisiadau fisa Schengen gan ddinasyddion Kazakh wedi cynyddu 26% yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, wedi adrodd Schengen Visa Info, yn ysgrifennu Zhanna Shayakhmetova. Ar ôl isafswm o bum mlynedd o geisiadau 124,735 yn 2016, mae deiliaid pasbort Kazakh wedi cynyddu'r nifer i 157,608, y dangosydd uchaf yn yr hanner degawd diwethaf. Yn ôl ystadegau diweddaraf Schengen Visa, llysgenadaethau […]

Parhau Darllen

Comisiynydd Schmit yn Copenhagen a Stockholm i ymgynghori â llywodraethau a phartneriaid cymdeithasol

Comisiynydd Schmit yn Copenhagen a Stockholm i ymgynghori â llywodraethau a phartneriaid cymdeithasol

| Rhagfyr 12, 2019

Bydd y Comisiynydd Nicolas Schmit (yn y llun), sydd â gofal am Swyddi a Hawliau Cymdeithasol, yn Copenhagen, Denmarc heddiw (12 Rhagfyr). Bydd yn cychwyn ar ei ymweliad â chwmni cymdeithasol arloesol Specialisterne, lle bydd yn cymryd rhan mewn trafodaeth ar wneud marchnad lafur Ewrop yn fwy cynhwysol. Yna bydd yn cwrdd ag ystod eang o gydlynwyr, […]

Parhau Darllen

#EmergencyTrustFundForAfrica - Camau gweithredu newydd o bron i € 150 miliwn i fynd i'r afael â smyglo dynol, amddiffyn pobl sy'n agored i niwed a sefydlogi cymunedau yng Ngogledd Affrica

#EmergencyTrustFundForAfrica - Camau gweithredu newydd o bron i € 150 miliwn i fynd i'r afael â smyglo dynol, amddiffyn pobl sy'n agored i niwed a sefydlogi cymunedau yng Ngogledd Affrica

| Rhagfyr 12, 2019

Mabwysiadodd yr Undeb Ewropeaidd, trwy'r Gronfa Ymddiriedolaeth Argyfwng yn Affrica, Ffenestr Gogledd Affrica, bedwar cam gweithredu newydd yn ymwneud â mudo. Maent yn gyfanswm o € 147.7 miliwn a bydd yr arian hwn yn cefnogi Moroco i fynd i'r afael â smyglo dynol a mudo afreolaidd. Bydd hefyd yn helpu i wella'r amodau byw yng nghymunedau Libya, amddiffyn ffoaduriaid ac ymfudwyr bregus sydd wedi'u sowndio yn […]

Parhau Darllen

#EEX - Cyngor Cyfnewid yn cadarnhau penodiad Wolfgang von Rintelen yn aelod o'r Bwrdd Rheoli Cyfnewid

#EEX - Cyngor Cyfnewid yn cadarnhau penodiad Wolfgang von Rintelen yn aelod o'r Bwrdd Rheoli Cyfnewid

| Rhagfyr 12, 2019

Ar 5 Rhagfyr, cynhaliodd Cyngor Cyfnewid Cyfnewidfa Ynni Ewrop (EEX) ei bedwerydd cyfarfod olaf o 2019 yn Fienna, dan gadeiryddiaeth Dr Michael Redanz, Rheolwr Gyfarwyddwr EWE Trading GmbH. Yn ystod y cyfarfod, trafododd y Cyngor Cyfnewid nifer o bynciau gan gynnwys penodi Dr Wolfgang von Rintelen […]

Parhau Darllen

Mae #CaribbeanExport yn hyrwyddo economi oren y Caribî yn #Kenya

Mae #CaribbeanExport yn hyrwyddo economi oren y Caribî yn #Kenya

| Rhagfyr 12, 2019

Codi proffil economi oren y Caribî (a elwir hefyd yn economi greadigol), cyfnewid arferion gorau, arloesi a meithrin cysylltiadau oedd canolbwynt cenhadaeth Asiantaeth Datblygu Allforio Caribïaidd yn ddiweddar i Grŵp Gwladwriaethau Affricanaidd Caribïaidd a Môr Tawel 9th ( Uwchgynhadledd Penaethiaid Gwladol a Llywodraeth a gymerodd […]

Parhau Darllen