RSSEU

#Brexit - Dywedwch wrthym beth rydych chi ei eisiau, beth rydych wir mewn gwirionedd, eisiau

#Brexit - Dywedwch wrthym beth rydych chi ei eisiau, beth rydych wir mewn gwirionedd, eisiau

| Rhagfyr 14, 2018

Bydd Theresa May, Prif Weinidog Prydain, yn dychwelyd yn wag i'r DU heddiw (14 Rhagfyr). Cyflwynodd 'becyn' i'w helpu i gael y Cytundeb Tynnu'n ôl a fabwysiadwyd yn y DU, gan ddadlau y byddai'n bosibl y byddai senedd y DU yn cefnogi ei fargen, gan ei ddisgrifio fel "yr unig un [...]

Parhau Darllen

#PlantHealth - Mae rhestr y Comisiwn a'r aelod-wladwriaethau yn bresennol sy'n paratoi'r ffordd ar gyfer mwy o ddiogelwch planhigion ar draws yr UE

#PlantHealth - Mae rhestr y Comisiwn a'r aelod-wladwriaethau yn bresennol sy'n paratoi'r ffordd ar gyfer mwy o ddiogelwch planhigion ar draws yr UE

| Rhagfyr 14, 2018

Mae Aelod-wladwriaethau wedi cefnogi cynnig y Comisiwn ar gyfer set o fesurau sy'n gwella lefel yr amddiffyniad planhigion yn yr UE. Mewn cyfarfod o'r Pwyllgor ym Mrwsel, cymeradwyodd arbenigwyr o bob gwlad yr UE restr o blanhigion risg uchel, sy'n cynnwys planhigion 39 risg uchel (planhigion 35 ar gyfer plannu, un ffrwyth, un llysiau ac un pren). Mae'r [...]

Parhau Darllen

ASE Bernd Lucke - mae #ECJ yn mynd yn groes i gytundebau UE wrth ganiatáu ariannu ariannol #ECB

ASE Bernd Lucke - mae #ECJ yn mynd yn groes i gytundebau UE wrth ganiatáu ariannu ariannol #ECB

| Rhagfyr 14, 2018

"Mae'r dyfarniad hwn yn frawychus: mae Llys Cyfiawnder Ewrop bellach yn caniatáu i'r Banc Canolog Ewropeaidd ddarparu cyllid ariannol, ar yr amod ei bod yn dros dro. Roedd y llys yn ergyd yn glir dros ei darged o helpu'r ECB, "rhybuddiodd yr ASE Grwp ECR Bernd Lucke yn dilyn dyfarniad gan yr ECJ ar achos a ddygwyd â grŵp [...]

Parhau Darllen

Mae negodwyr yr UE yn cytuno ar gryfhau #Cybersecurity Ewrop

Mae negodwyr yr UE yn cytuno ar gryfhau #Cybersecurity Ewrop

| Rhagfyr 14, 2018

Mae Senedd Ewrop, y Cyngor a'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dod i gytundeb gwleidyddol ar y Ddeddf Cybersecurity sy'n atgyfnerthu mandad Asiantaeth yr UE ar gyfer Cybersecurity, (Asiantaeth yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer Rhwydwaith a Gwybodaeth a Diogelwch, ENISA) er mwyn cefnogi aelod-wladwriaethau yn well gyda mynd i'r afael â bygythiadau ac ymosodiadau seibersegwydd. Mae'r Ddeddf hefyd yn sefydlu [...]

Parhau Darllen

Mae edrych newydd ar hanes #Kazakhstan yn adeiladu pontydd i'r dyfodol

Mae edrych newydd ar hanes #Kazakhstan yn adeiladu pontydd i'r dyfodol

| Rhagfyr 14, 2018

Mae Winston Churchill ymhlith y rheini a gredydir gyda'r arsylwi mai dyna'r buddugolwyr sy'n ysgrifennu'r llyfrau hanes. Roedd yn ein hatgoffa bod y fersiwn o hanes yr ydym fwyaf cyfarwydd gennym yn aml wedi bod yn rhagfarn o blaid y cenhedloedd neu'r rhanbarthau hynny sydd wedi mwynhau nid yn unig yn filwrol ond hefyd yn wleidyddol a [...]

Parhau Darllen

#MeetMeat - deml y carnivore

#MeetMeat - deml y carnivore

| Rhagfyr 14, 2018

Er y gallai tueddiadau diweddar fod wedi diflannu o fwyta cig, mae llai wedi cael ei glywed am fanteision iechyd bwyta cig, yn ysgrifennu Martin Banks. Efallai na fu'n llai cyhoeddus bod cig yn cyfrannu at gyflawni swyddogaethau metabolig hanfodol. Mae cig hefyd yn rhoi llawer o ynni ac, gan fod cig yn cynnwys llawer iawn o [...]

Parhau Darllen

Gwell amodau gwaith, gydag asiantaeth #Eurofound wedi'i ddiweddaru

Gwell amodau gwaith, gydag asiantaeth #Eurofound wedi'i ddiweddaru

| Rhagfyr 14, 2018

Mae'r cyfarfod llawn wedi pleidleisio o blaid diwygio Rheoliad Eurofound, sy'n darparu cefnogaeth i sefydliadau a chyrff yr Undeb Ewropeaidd, aelod-wladwriaethau a phartneriaid cymdeithasol wrth lunio polisïau sydd â'r nod o wella amodau byw a gweithio. Mae'r rheolau newydd yn sicrhau rheolaeth broffesiynol a darpariaethau ariannol cadarn, tra hefyd yn rhoi'r asiantaeth yn ddigonol [...]

Parhau Darllen