RSSEU

#EuropeanElections2019 - Mae'n bryd pleidleisio

#EuropeanElections2019 - Mae'n bryd pleidleisio

| Efallai y 22, 2019

Dweud eich dweud am bwy fydd yn eich cynrychioli yn Senedd Ewrop am y pum mlynedd nesaf. Ewch allan i bleidleisio! Cynhelir yr etholiadau Ewropeaidd rhwng 23 a 26 Mai ledled yr UE, ond mae rhai o ddinasyddion yr UE eisoes yn pleidleisio drwy ddirprwy neu bleidlais bost. Ni fydd yr ASEau 751 a etholir gennych chi […]

Parhau Darllen

#OperationalTaskForce yn arwain at ddatgymalu un o grwpiau troseddau mwyaf toreithiog Ewrop

#OperationalTaskForce yn arwain at ddatgymalu un o grwpiau troseddau mwyaf toreithiog Ewrop

| Efallai y 22, 2019

Datgymalwyd grŵp troseddau rhyngwladol hynod broffesiynol a pheryglus yr wythnos diwethaf ar ôl ymchwiliad cymhleth a gynhaliwyd yn fframwaith Tasglu Gweithredol ar y Cyd, a sefydlwyd yn Europol, rhwng Swyddfa Heddlu Troseddol Lithwania, Cyllid a Thollau EM Prydain, yr Heddlu Pwylaidd Canolfan Ganolog yr Ymchwiliad, Heddlu Troseddol Canolog Estonia […]

Parhau Darllen

Gweinidogion y DU i ystyried rhinweddau pleidleisiau dangosol #Brexit

Gweinidogion y DU i ystyried rhinweddau pleidleisiau dangosol #Brexit

| Efallai y 22, 2019

Roedd uwch weinidogion yn ystyried rhinweddau a ddylai deddfwyr gynnal pleidleisiau dangosol ar opsiynau Brexit pan gyfarfu cabinet y Prif Weinidog Theresa May ddydd Mawrth (21 Mai), meddai ei llefarydd, meddai Elizabeth Piper. Mae mis Mai i fod i ddod â Mesur Cytundeb Tynnu'n Ôl yr Undeb Ewropeaidd gerbron y senedd yn yr wythnos sy'n dechrau 3 Mehefin, ond dywedodd y llefarydd ar […]

Parhau Darllen

Mai yn ceisio torri #Brexit wrth gloi gyda chynnig o 'fargen newydd'

Mai yn ceisio torri #Brexit wrth gloi gyda chynnig o 'fargen newydd'

| Efallai y 22, 2019

Amlinellodd y Prif Weinidog Theresa May “fargen newydd” ddydd Mawrth (21 Mai) ar gyfer ymadawiad Prydain o'r Undeb Ewropeaidd, gan gynnig melysyddion i'r senedd, gan gynnwys y cyfle i bleidleisio ai peidio i gynnal ail refferendwm i geisio torri'r gwrthdaro dros Brexit, ysgrifennwch William James ac Elizabeth Piper. Dair blynedd ar ôl i Brydain bleidleisio i adael y […]

Parhau Darllen

UE i barhau'n bartner strategol pwysig ar gyfer #Kazakhstan ar ôl yr etholiad

UE i barhau'n bartner strategol pwysig ar gyfer #Kazakhstan ar ôl yr etholiad

| Efallai y 22, 2019

Mae etholiad arlywyddol Kazakhstan ym mis Mehefin yn garreg filltir bwysig yn natblygiad democrataidd y wlad. Tynnwyd sylw at hyn gan lysgennad Kazakhstan i Wlad Belg, Aigul Kuspan, mewn cynhadledd i'r wasg ym Mrwsel ddydd Mawrth, 14 Mai. “Mae Kazakhstan yn mynd trwy newidiadau pwysig iawn nawr, sydd i fod i barhau i adeiladu ein cenedl mewn […]

Parhau Darllen

Prawf addysgol ar gyfer #Uyghur Tsieina

Prawf addysgol ar gyfer #Uyghur Tsieina

| Efallai y 22, 2019

Mae Qiemo County, yn Prefecture Ymreolaethol Bayingolin Mongol, Xinjiang, Tsieina, yn rhan o Lwybr Silk Deheuol. Yn 2014 dechreuodd llywodraeth Tseiniaidd raglen a oedd yn ceisio 'digalonni'r' boblogaeth nad ydynt yn Han sy'n byw yn Qiemo County, trwy gymell priodas gymysg. Cyflwynodd y cynllun lwfans a roddwyd i unrhyw gyplau cymysg sy'n byw yn y […]

Parhau Darllen

#Facebook a #Google yn y doc dros bwysau ar feddalu llinellau newyddion ffug Ewrop

#Facebook a #Google yn y doc dros bwysau ar feddalu llinellau newyddion ffug Ewrop

| Efallai y 22, 2019

Roedd Facebook a Google yn rhoi pwysau ar “arbenigwyr” i feddu ar ganllawiau arbenigwyr ar anwybodaeth ar-lein a newyddion ffug, yn ôl tystiolaeth newydd gan bobl a ryddhawyd i newyddiadurwyr yn Investigate Europe ac a gyhoeddwyd gan openDemocracy, gwefan newyddion byd-eang Llundain. Mae darnau o'r tystiolaethau hyn yn honni bod Facebook a Google wedi tanseilio ymdrechion i wneud y cewri technoleg yn fwy […]

Parhau Darllen