#VolunteMaritimeRegions yn barod i ddarparu porthladd diogel ar gyfer #OpenArms

| Awst 12, 2019

Mae sawl rhanbarth morwrol yn ailadrodd eu parodrwydd i ddarparu cymorth dyngarol, yn dilyn y Llythyr Agored gan Arlywydd Senedd Ewrop David Sassoli, yn galw am gymorth brys i'r ymfudwyr sy'n sownd ar gwch yr Open Arms.

Mae sawl aelod o Gynhadledd y Rhanbarthau Morwrol Ymylol wedi mynegi eu parodrwydd i ddarparu porthladd diogel ar gyfer yr Arfau Agored, fel y dangoswyd datganiadau diweddar gan lywodraethau rhanbarthol Catalwnia, Valencia a Gwlad y Basg1. At hynny, mae rhanbarthau wedi mynegi'r ewyllys i sicrhau datrysiad gwirfoddol ar gyfer achosion tebyg yn y dyfodol, yn ogystal â dosbarthiad teg ac integreiddiad ymfudwyr wedi hynny.2.

Mae Cynhadledd y Rhanbarthau Morwrol Ymylol yn credu'n gryf y gall cefnogaeth wirfoddol ddarparu'r cymorth dyngarol cyflym sydd ei angen mewn sefyllfaoedd brys fel cymorth yr Arfau Agored (neu, yn ddiweddar, yr Aquarius).

Serch hynny mae angen i'r Sefydliadau weithio'n galetach ar atebion tymor hir. Er bod y rhan fwyaf o gymwyseddau ymfudo a lloches yn gorwedd gyda llywodraethau canolog, gall rhanbarthau chwarae rôl allweddol, a bod â chymwyseddau ac arbenigedd i wneud hynny. Gall cefnogaeth wirfoddol y cytunwyd arni gyda'r Aelod-wladwriaethau yn fframwaith cymwyseddau o'r fath ddarparu ateb hanfodol i'r rhai mewn angen.

Mae'r CPMR, o fewn ei Dasglu ar Ymfudo, wedi cyhoeddi sawl papur sefyllfa, ac wedi cynnal dadansoddiad perthnasol yn seiliedig ar arolygon aelodau, gan gynnwys a Mapio Gweledol gan arddangos cymwyseddau, anghenion a phrofiadau arloesol y rhanbarthau. Ers 2015, mae'r Tasglu yn mynd i'r afael â'r ymateb i argyfyngau dyngarol sy'n delio â mewnfudo afreolaidd yn y rhanbarthau CPMR, yn ogystal â derbyn, integreiddio a datblygu economaidd-gymdeithasol mewn fframwaith llywodraethu aml-lefel. Yn fwy diweddar, hefyd y berthynas rhwng ymfudo a datblygu a rôl y Rhanbarthau. Yn ei ddiweddaraf papur sefyllfa ar ddimensiwn allanol polisi ymfudo, mae'r CPMR yn parhau i ddadansoddi'r dull llywodraethu aml-lefel fel ateb hirhoedlog ar gyfer rheoli llif ymfudo yn well ac adeiladu cymdeithasau cynhwysol trwy gydweithrediad.

Mae'r CPMR yn dymuno'n eiddgar bod datrysiad i ddarparu cymorth dyngarol yn cael ei gyrraedd o fewn yr oedi byrraf.

1 Quim Torra i Pla, llywydd Llywodraeth Ranbarthol Catalwnia

Mónica Oltra Jarque, llefarydd ar ran Llywodraeth Ranbarthol Valencia

2 Gwlad y Basg ar y cynnig SHARE

Rhanbarth Extremadura

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , ,

categori: Cynhadledd y Rhanbarthau Morol Ymylol Ewrop (CPMR), EU, Morwrol

Sylwadau ar gau.