Cysylltu â ni

EU

Eich canllaw cyfan i fformat Cystadleuaeth Cân Eurovision

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Bydd Rownd Derfynol Grand Contest Song Eurovision yn cael ei chynnal ar 22 Mai, gyda dwy rownd gynderfynol yn cael eu cynnal yn gynharach ar 18 Mai a 20 Mai. Os ydych chi'n newydd i'r digwyddiad neu wedi gwylio yn y gorffennol ond ddim yn hollol siŵr sut mae'r fformat hwn yn gweithio - peidiwch â phoeni, rydyn ni wedi llunio esboniad manwl, Cyprus by eurovisiongreece.

Dewis Perfformiwr

I ddechrau, rhaid i bob gwlad sy'n cymryd rhan ddewis perfformiwr a chân yn gyntaf. Gall y perfformiad gynnwys hyd at chwe aelod, tra bod yn rhaid i'r gân fod yn hollol wreiddiol a dim mwy na thri munud o hyd. Gall y perfformiwr gael ei ddewis â llaw gan weithwyr proffesiynol neu ei ddewis trwy bleidlais deledu genedlaethol gyda'r holl gynigion wedi'u cadarnhau erbyn y dyddiad cau ym mis Mawrth.

Ar y pwynt hwn, mae bwci yn dechrau cyhoeddi Ods cystadleuaeth gân Eurovision ac mae fforymau sgwrsio a grwpiau cyfryngau cymdeithasol yn dechrau trafod rhinweddau pob cais a dyfalu pwy allai ennill. Ar gyfer 2021, gosodwyd Malta fel y ffefrynnau cynnar o flaen Ffrainc, y Swistir, a'r Eidal.

hysbyseb

Sut mae'r Rownd Derfynol yn cael eu Dewis?

Mae traddodiad yn mynnu bod y pum gwlad fwyaf (a'r cyfranwyr ariannol uchaf): Ffrainc, yr Almaen, yr Eidal, Sbaen, a'r Deyrnas Unedig, yn gymwys yn awtomatig ar gyfer y rownd derfynol ynghyd â'r wlad sy'n ei chynnal. Mae'r gwledydd sy'n weddill yn cael eu tynnu'n ddau grŵp rownd gynderfynol gyda'r 10 gorau o bob grŵp yn mynd i'r Rownd Derfynol Fawr, gan wneud cyfanswm o 26 yn y rownd derfynol allan o 39 cais.

Mae'r albwm swyddogol sy'n cynnwys pob un o'r 39 cân Eurovision Song Contest 2021 allan nawr! 🤩

👇 Rhowch sylwadau gydag emoji baner i ddweud wrthym pwy yw eich ffefrynnau!

🎶 https://t.co/zhTQZlqy65 pic.twitter.com/FaZmnbMGuN- Cystadleuaeth Cân Eurovision (@Eurovision) Ebrill 26, 2021

hysbyseb

Rhai Rheolau a Rheoliadau

Ar gyfer eu perfformiad olaf, rhaid i bob act ganu'n fyw; fodd bynnag, ni chaniateir offerynnau byw, felly mae'n rhaid i gerddorion berfformio i drac cefnogol. Mae hyn yn rhoi'r holl bwyslais ar y perfformiad lleisiol ar y noson. Roedd y rheolau gwreiddiol yn nodi bod yn rhaid i berfformwyr ganu yn un o’u hieithoedd cenedlaethol ond cafodd hyn ei ddileu ym 1998. Ar ôl i’r caneuon gael eu perfformio, mae’r pleidleisio’n dechrau.

Sut mae'r Pleidleisio'n Gweithio

Gellir dyfarnu'r pwyntiau canlynol: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, a 12 gyda dwy set o farciau yn cael eu rhoi i bob gwlad. Dyfernir y set gyntaf o bwyntiau gan reithgor o weithwyr proffesiynol ym mhob gwlad, a dyfernir yr ail gan wylwyr teledu trwy alwadau ffôn, negeseuon testun, neu ar ap swyddogol Eurovision. I wneud pethau'n deg, ni all unrhyw un bleidleisio dros ei wlad ei hun; fodd bynnag, gwyddys am lawer o wledydd cyfagos neu'r rheini sydd â chysylltiadau agos pleidleisio dros ein gilydd.

Mae'r bleidlais gynderfynol yn dilyn yr un fformat ond dim ond ar y rownd gynderfynol y maen nhw'n rhan ohoni y gall y gwledydd bleidleisio. Mae'r chwe gwlad gyn-gymhwyso hefyd wedi'u rhannu'n ddau grŵp fel bod tri yn pleidleisio ar un rownd gynderfynol a thair ar arall. Rhain tynnu rownd gynderfynol fel arfer yn cael eu cynnal ym mis Ionawr.

Coroni’r enillydd

Ar ôl i'r holl Rowndiau Terfynol Grand berfformio, darllenir pleidleisiau'r rheithgor yn fyw ar yr awyr. Yna caiff pleidleisiau'r gwylwyr eu cyfrif a'u datgelu o'r isaf i'r uchaf. Pan fydd yr holl bleidleisiau wedi eu tynhau, cyhoeddir yr enillydd a dyfarnir tlws y meicroffon gwydr iddo cyn gofyn iddo berfformio eto.

Gyda hynny wedi'i glirio, gallwch nawr greu argraff ar eich ffrindiau gyda'ch gwybodaeth Eurovision pan fydd y sioe yn cychwyn ar ddiwedd mis Mai.

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd