Cysylltu â ni

EU

'Pasbortau Aur' Portiwgal

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae Portiwgal yn cael ei ystyried yn un o arweinwyr y farchnad yn y busnes 'Golden Passport' dadleuol iawn, fel y'i gelwir, yn ysgrifennu Colin Stevens.

Mae hwn yn gynllun proffidiol a ddechreuwyd gan sawl gwlad fel ffordd gymharol hawdd i ddenu arian tramor ar ôl argyfwng ariannol 2008 ond cafodd ei feirniadu gan lawer am ddenu troseddwyr a gwyngalchu arian i'r UE.

Credir bod Portiwgal hyd yma wedi cyhoeddi fisas euraidd i fwy na 25,000 o bobl, gan ennill mwy na € 5.5 biliwn Partneriaid Henley fel yr asiantaeth a fandadwyd gan lywodraeth Portiwgal i drin ceisiadau pasbort.

hysbyseb

Nawr, fodd bynnag, mae pwysau newydd yn tyfu ar yr UE a'i aelod-wladwriaethau i roi diwedd ar raglenni fisa euraidd sy'n rhoi preswyliad Ewropeaidd a / neu ddinasyddiaeth Ewropeaidd i ymgeiswyr.

Dywed Senedd Ewrop “na ellir marchnata dinasyddiaeth yr UE fel nwydd” tra bod ASE yr Almaen Sven Giegold, llefarydd polisi ariannol ac economaidd grŵp y Gwyrddion / EFA, wedi dweud wrth y wefan hon: “Daw hawliau sifil i ddibynnu ar waled rhywun os gallant fod prynu. ”

Ers ei adferiad o’r argyfwng ariannol a gwaharddiad yr UE, mae Portiwgal wedi bod yn hyrwyddo delwedd o “fyfyriwr da’r UE” a “bachgen bachgen” o ddiwygio economaidd ond mae realiti gwleidyddiaeth Portiwgal yn aml yn fargen dda fwy argyhoeddedig na mae ei ddelwedd sgleiniog “poster bachgen” yn awgrymu.

hysbyseb

Dadleua rhai fod y rhaglen fisa euraidd yn achos da o bwynt.

Mae Rhaglen Trwyddedau Preswylio Aur Portiwgal yn broses breswylio pum mlynedd yn seiliedig ar fuddsoddiad ar gyfer gwladolion nad ydynt yn rhan o'r UE sy'n caniatáu teithio heb fisa ym Mharth Schengen mewn 26 o wledydd Ewropeaidd. Mae'n gofyn am aros am saith diwrnod y flwyddyn ar gyfartaledd ym Mhortiwgal ac, ar ôl pum mlynedd fel preswylydd, mae ymgeisydd yn gymwys i gael dinasyddiaeth os dymunir.

Ar hyn o bryd nid yw Portiwgal yn darparu dinasyddiaeth i ymgeiswyr am fisa euraidd ond, yn hytrach, mae'n rhoi preswyliad iddynt a'r gallu i deithio'n ddi-rwystr ledled Ewrop. Ond, er hynny, mae llawer wedi cwestiynu safon y bobl a roddir i'r

Fisâu euraidd Portiwgaleg. Mae'r rhain yn bobl - y mwyafrif helaeth ohonynt yn Tsieineaidd - sydd, yn eu tro, wedi buddsoddi biliynau o ewros yn y wlad.

Hyd yn oed yn ystod y pandemig iechyd, amcangyfrifir bod pobl o'r fath wedi buddsoddi tua € 43.5 miliwn ym Mhortiwgal, y mwyafrif helaeth ohono mewn eiddo. Credir bod Portiwgal wedi cyhoeddi cyfanswm o 993 o fisâu euraidd rhwng mis Ionawr a mis Medi y llynedd yn unig, gyda’r mwyafrif yn mynd i fuddsoddwyr o China, ac yna Brasil a’r UD.

Dywed beirniaid, fodd bynnag, fod y cynllun wedi gorfodi prisiau eiddo i fyny ac wedi newid wyneb cymunedau lleol ym Mhortiwgal yn llwyr.

Un enghraifft yw prosiect preswyl moethus newydd 55 fflat yn Lisbon yn y ddinas, lle gwnaed tua 40% o'r caffaeliadau gan brynwyr fisa euraidd. "

Er mwyn sicrhau preswyliad, mae'n rhaid i fuddsoddwr fuddsoddi € 500,000 ym marchnad eiddo Portiwgal, neu € 1m yn yr economi ehangach, neu greu busnes sy'n cyflogi 10 neu fwy o bobl. Cyflwynodd Portiwgal y fenter pan gafodd ei thorri mewn argyfwng ariannol ac yn ysu i hybu buddsoddiad o'r tu allan.

Mae’r cynllun wedi dod â mwy na € 5 biliwn o fuddsoddiad tramor i’r wlad, yn ôl yr amcangyfrifon diweddaraf. Ac mae hyn wedi arwain at ffyniant eiddo yn Lisbon a Porto.

Ond dywed beirniaid y cynllun, fel Giegold, nad yw ymgeiswyr yn cael eu fetio’n ddigonol, gan arwain at rai troseddwyr tramor yn cael fisas.

Dadleuir hefyd nad oes digon o swyddi wedi’u creu o ganlyniad i’r buddsoddiad, gan dynnu sylw, allan o’r 6,416 o dramorwyr cyfoethog y rhoddwyd fisa euraidd iddynt, dim ond 11 unigolyn (0.2%) a aeth am yr opsiwn lle maent yn creu busnes. mae hynny'n cyflogi mwy na 10 o bobl.

Mae Ana Santos, o Brifysgol Coimbra, yn rhybuddio bod y cynllun fisa euraidd wedi arwain at brisiau awyr-uchel ym marchnad eiddo preswyl Portiwgal.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi agor achos torri yn erbyn Cyprus a Malta ar gyfer eu rhaglenni dinasyddiaeth euraidd.

Mae Giegold ymhlith y rhai sydd am i'r comisiwn gymryd camau tebyg yn erbyn Portiwgal. Meddai, “Ni ellir marchnata dinasyddiaeth yr UE fel nwydd. Nid yw nwyddau yn nwydd. Daw hawliau sifil i ddibynnu ar waled rhywun os gellir eu prynu. Mae gwerthu fisas yn torri gwerthoedd ac ysbryd cydweithredu Ewropeaidd. Mae gwledydd unigol yn gwneud arian yn gwerthu fisas, ond mae'r hawliau'n berthnasol i holl ardal Schengen. "

Ychwanegodd: “Hyd yma mae Portiwgal yn unig wedi cyhoeddi fisas euraidd i fwy na 25,000 o bobl, gan ennill mwy na € 5.5 biliwn. Mae'n gamgymeriad nad yw Ursula von der Leyen eisiau cychwyn achos torri yn erbyn aelod-wladwriaethau sy'n gwerthu fisas. Nid yw Von der Leyen yn gwneud cyfiawnder â’i rôl fel gwarcheidwad cytuniadau’r UE. Mae gwneud dim yn wahoddiad agored i droseddwyr.

“Mae Portiwgal yn gwneud elw o hawliau sy'n ddilys ledled Ewrop. Mae'n arwydd o obaith nad yw Ffrainc a'r Almaen yn cymryd rhan yn y ffynhonnell incwm amheus hon. Ond mae pob aelod-wladwriaeth yn agored i'r risgiau diogelwch y mae fisâu euraidd yn eu cynnwys ledled yr UE. Mae fisas euraidd yn agor y drws i droseddwyr. Gallant wyngalchu eu harian budr yn yr UE yn hawdd ac osgoi trethi. Dylai Comisiwn yr UE gychwyn achos torri ar unwaith yn erbyn aelod-wladwriaethau’r UE gyda rhaglenni gwerthu fisa. ”

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd