Cysylltu â ni

EU

Mae'r Undeb Ewropeaidd ac India yn cynnal ymarfer llyngesol ar y cyd yng Ngwlff Aden

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ar 18-19 Mehefin 2021, cynhaliodd yr Undeb Ewropeaidd ac India ymarfer llyngesol ar y cyd yng Ngwlff Aden. Roedd yr ymarfer yn cynnwys ffrwsh Llynges Indiaidd TrikandEU NAVFOR Somalia - Ymgyrch Atalanta (dolen yn allanol) asedau, gan gynnwys ffrigwr Eidalaidd Carabiniere (blaenllaw Atalanta) a ffrwgwd Sbaenaidd Navarra, ffrwgwd Ffrengig Surcouf a chludwr hofrennydd ymosodiad amffibaidd Ffrengig Tonnerre. Roedd yr ymarfer yn seiliedig ar y senario o weithrediad gwrth-fôr-ladrad. Roedd yn cynnwys glaniadau hofrennydd traws-ddec, esblygiadau tactegol cymhleth ar y môr, tanio byw, patrôl ar y cyd yn ystod y nos a gorymdaith lyngesol yn y moroedd mawr oddi ar arfordir Somalia.

Mae'r UE ac India wedi ymrwymo i orchymyn rhad ac am ddim, agored, cynhwysol sy'n seiliedig ar reolau yn rhanbarth Indo-Môr Tawel, wedi'i danategu gan barch at gyfanrwydd tiriogaethol ac sofraniaeth, democratiaeth, rheolaeth y gyfraith, tryloywder, rhyddid mordwyo a gor-oleuo, cyfreithlon di-rwystr masnach, a datrys anghydfodau yn heddychlon. Maent yn ailddatgan uchafiaeth cyfraith ryngwladol, gan gynnwys Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Gyfraith y Môr (UNCLOS).

Ym mis Ionawr 2021, lansiodd yr UE ac India ddeialog ar ddiogelwch morwrol a chytunwyd i ddyfnhau eu deialog a'u cydweithrediad yn y maes hwn. Mae Llynges India wedi bod yn darparu hebrwng i longau siartredig Rhaglen Bwyd y Byd, a gydlynir gan EU NAVFOR Somalia - Operation Atalanta. Yn flaenorol, mae Llynges India wedi cymryd rhan yn y gynhadledd Ymwybyddiaeth a Dadelfennu a Rennir (SHADE), a gynhaliwyd ar y cyd gan Operation Atalanta, y cynhaliodd ei asedau sawl ymarfer ar y cyd â llongau Indiaidd yn y gorffennol.

hysbyseb

Mae'r UE ac India yn bwriadu cryfhau eu cydweithrediad gweithredol ar y môr, gan gynnwys ymarferion llynges ar y cyd a galwadau porthladdoedd, ac amddiffyn lonydd cyfathrebu môr. Maent hefyd yn bwriadu hybu ymwybyddiaeth parth morwrol yn yr Indo-Môr Tawel trwy gydlynu a chyfnewid ar y cyd. Mae'r UE ac India yn ailddatgan eu diddordeb i wella eu cydweithrediad ym maes diogelwch morwrol yn rhanbarth Indo-Môr Tawel.

Mwy o wybodaeth

Strategaeth yr UE ar gyfer cydweithredu yn yr Indo-Môr Tawel
Strategaeth Indo-Môr Tawel yr UE (taflen ffeithiau)

hysbyseb

Banc Canolog Ewrop (ECB)

Mae Lagarde ECB yn cadw'r drws ar agor i chwyddiant uwch

cyhoeddwyd

on

By

Gallai chwyddiant ym mharth yr ewro fod yn fwy na rhagamcanion Banc Canolog Ewrop a godwyd eisoes ond prin yw'r arwyddion o hyn yn digwydd eisoes, Llywydd yr ECB, Christine Lagarde (Yn y llun) meddai ddydd Llun (27 Medi), yn ysgrifennu Balazs Koranyi, Reuters.

"Er y gallai chwyddiant fod yn wannach na'r hyn a ragwelwyd pe bai tynhau cyfyngiadau o'r newydd yn effeithio ar weithgaredd economaidd, mae yna rai ffactorau a allai arwain at bwysau prisiau cryfach na'r disgwyl ar hyn o bryd," meddai wrth wneuthurwyr deddfau yn Senedd Ewrop.

"Ond rydym yn gweld arwyddion cyfyngedig o'r risg hon hyd yn hyn, sy'n golygu bod ein senario llinell sylfaen yn parhau i ragweld y bydd chwyddiant yn aros yn is na'n targed dros y tymor canolig," ychwanegodd.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd