RSSDemograffeg

Mae ASE yn annog aelod-wladwriaethau i ddod i gytundeb ar fynd i'r afael ag argyfyngau #migration

Mae ASE yn annog aelod-wladwriaethau i ddod i gytundeb ar fynd i'r afael ag argyfyngau #migration

| Ebrill 23, 2018

Mae'r amser wedi dod i arweinwyr yr UE benderfynu ar y mater llosgi o ddiwygio polisi mudo'r UE, dywed ASEau. Mewn dadl yn asesu canlyniad uwchgynhadledd diwethaf yr UE ym mis Mawrth, ym mhresenoldeb Llywydd y Cyngor Ewropeaidd, Donald Tusk ac Arlywydd y Comisiwn, Jean-Claude Juncker, ASEau, pwysleisiodd yr angen i [...]

Parhau Darllen

#Migration A border diogelwch: Sut mae'r Senedd yn helpu i gadw Ewrop yn ddiogel

#Migration A border diogelwch: Sut mae'r Senedd yn helpu i gadw Ewrop yn ddiogel

| Awst 16, 2016 | 0 Sylwadau

Dangosodd yr argyfwng ymfudo ni allwch gael parth Schengen o symud yn rhydd heb ffiniau allanol cryf. Yn ôl yr arolwg Eurobarometer diweddaraf, 71% o Ewropeaid am i'r UE wneud mwy i ddiogelu ffiniau hyn. Senedd yn gweithio ar ystod o fentrau i gryfhau'r rheolaethau hynny. Beth y Senedd yn gweithio ar ASEau [...]

Parhau Darllen

#Eurostat: Mae dros 5.1 miliwn o fabanod a anwyd yn 2014 - Merched daeth gyntaf mamau ar bron 29 ar gyfartaledd

#Eurostat: Mae dros 5.1 miliwn o fabanod a anwyd yn 2014 - Merched daeth gyntaf mamau ar bron 29 ar gyfartaledd

| Mawrth 15, 2016 | 0 Sylwadau

Yn 2014, 5.132 miliwn o fabanod eu geni yn yr Undeb Ewropeaidd, o'i gymharu â 5.063 2001 miliwn yn. Ymhlith aelod-wladwriaethau, Ffrainc parhau i gofnodi'r nifer uchaf o enedigaethau (819 300 yn 2014), o flaen y Deyrnas Unedig (775 900), Yr Almaen (714 900), yr Eidal (502 600), Sbaen (426 100) a Gwlad Pwyl ( 375 200). Ar gyfartaledd […]

Parhau Darllen

Argymhellion gofal iechyd Cyngor Ewropeaidd yn gam yn y cyfeiriad cywir

Argymhellion gofal iechyd Cyngor Ewropeaidd yn gam yn y cyfeiriad cywir

| Rhagfyr 2, 2014 | 0 Sylwadau

Erbyn Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol (EAPM) Cyfarwyddwr Gweithredol Denis Horgan Gyda chyhoeddi yr wythnos hon o argymhellion Cyngor Ewropeaidd, Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol (EAPM) yn falch o nodi bod sawl un o'i argymhellion ei hun yn cael eu cynnwys. Mae'r rhain wedi cael eu cyflwyno fel rhan o ddeialog barhaus gyda'r llywyddiaeth y [...]

Parhau Darllen

pecyn buddsoddi Juncker yn 'dal yn colli dimensiwn cymdeithasol cryf'

pecyn buddsoddi Juncker yn 'dal yn colli dimensiwn cymdeithasol cryf'

| Tachwedd 27, 2014 | 0 Sylwadau

Yn dilyn cyflwyniad Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Jean-Claude Juncker am ei € 315 biliwn 'Swyddi, Twf a Pecyn Buddsoddi' i Senedd Ewrop [Tachwedd 26], Llwyfan Cymdeithasol yn rhybuddio na fydd y Model Cymdeithasol Ewropeaidd oroesi oni bai ymrwymiad difrifol yn cael ei wneud i fuddsoddi mewn polisïau cymdeithasol uchelgeisiol ac integredig. Er gwaethaf sicrwydd blaenorol Juncker yn y byddai'n cefnogi [...]

Parhau Darllen

Mewn perygl o dlodi neu allgáu cymdeithasol yn yr UE: Mwy na 120 miliwn yn 2013

| Tachwedd 4, 2014 | 0 Sylwadau

Yn 2013, roedd 122.6 miliwn o bobl, neu 24.5% o boblogaeth yr UE, mewn perygl o dlodi neu allgáu cymdeithasol. Mae hyn yn golygu bod y bobl hyn mewn o leiaf un o'r tri amod canlynol: mewn perygl o dlodi ar ôl trosglwyddiadau cymdeithasol (tlodi incwm), yn ddifrifol ddifreintiedig yn sylweddol neu'n byw mewn aelwydydd â dwyster gwaith isel iawn. Y gyfran o […]

Parhau Darllen

gyfradd ddiweithdra ar gyfer dinasyddion nad ydynt yn yr UE yn sylweddol uwch nag ar gyfer dinasyddion yn yr UE-28

gyfradd ddiweithdra ar gyfer dinasyddion nad ydynt yn yr UE yn sylweddol uwch nag ar gyfer dinasyddion yn yr UE-28

| Gorffennaf 30, 2014 | 0 Sylwadau

Yn 2013 yn yr UE-28, mae'r gyfradd ddiweithdra ar gyfer tu allan i'r UE citizens1 (21.3%) 20 642 oed i yn fwy na dwywaith y lefel ar gyfer dinasyddion y wlad adrodd (10.0%), y cyfeirir atynt fel 'nationals1'. Fodd bynnag, mae'r gyfran o bobl ddi-waith am 12 mis neu fwy oedd ar bron yr un lefel i ddinasyddion nad ydynt yn yr UE (48.6%) a [...]

Parhau Darllen