RSSEU

Clwstwr economaidd #USAID yn #Bishkek i groesi gyda buddsoddiadau UE a Tsieina

Clwstwr economaidd #USAID yn #Bishkek i groesi gyda buddsoddiadau UE a Tsieina

| Mehefin 27, 2019

Bydd clwstwr economaidd newydd i gefnogi diwydiant ysgafn Kyrgyzstan yn cael ei lansio ym Mishkek. Nod y prosiect a gychwynnwyd gan yr USAID yw gwella busnesau diwydiant ysgafn y wlad ac i ddarparu cymorth grant i entrepreneuriaid, dywedodd fod swyddfa'r wasg Llysgenhadaeth yr Unol Daleithiau yn Bishkek, yn ysgrifennu Olga Malik. Fodd bynnag, mae menter yr UD yn wynebu'r buddiannau […]

Parhau Darllen

#FORATOM - #NuclearEuropeLeaders yn galw ar ddiwydiant a llunwyr polisi i weithio gyda'i gilydd am Ewrop ffyniannus a di-garbon

#FORATOM - #NuclearEuropeLeaders yn galw ar ddiwydiant a llunwyr polisi i weithio gyda'i gilydd am Ewrop ffyniannus a di-garbon

| Mehefin 27, 2019

Mae uwch gynrychiolwyr ar draws y gadwyn gyflenwi niwclear wedi amlinellu'r hyn y credant y mae angen ei wneud er mwyn cyflawni Ewrop wedi'i datgarboneiddio erbyn 2050, gan gynnal twf a swyddi ar yr un pryd. Yn eu maniffesto ar y cyd maent yn galw ar wneuthurwyr polisi'r UE i weithio gyda hwy i oresgyn y rhwystrau sydd â'r […]

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd yn penodi pennaeth cynrychiolaeth newydd yn #Croatia ac yn gynghorydd ar gyfer paratoi Llywyddiaeth Cyngor y wlad

Y Comisiwn Ewropeaidd yn penodi pennaeth cynrychiolaeth newydd yn #Croatia ac yn gynghorydd ar gyfer paratoi Llywyddiaeth Cyngor y wlad

| Mehefin 27, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi penodi Ognian Zlatev (yn y llun) fel pennaeth newydd Cynrychiolaeth y Comisiwn yn Zagreb, Croatia. Bydd yn ymgymryd â'i ddyletswyddau ar 1 Gorffennaf 2019. Mae Zlatev yn olynu Branko Baričević, sy'n dod yn gynghorydd i'r Arlywydd Juncker ar gyfer paratoi Llywyddiaeth Croateg Cyngor Ewrop […]

Parhau Darllen

No-deal #Brexit - yr hyn y gallai ei olygu i economi'r DU

No-deal #Brexit - yr hyn y gallai ei olygu i economi'r DU

| Mehefin 27, 2019

Mae Boris Johnson, y rheng flaen blaenaf i fod yn brif weinidog nesaf Prydain, wedi codi'r posibilrwydd o gael sioc ar gyfer economi pumed mwyaf y byd drwy addo gadael yr Undeb Ewropeaidd ar 31 Hydref heb fargen drosglwyddo os oes angen, yn ysgrifennu William Schomberg. Mae Jeremy Hunt, gweinidog tramor, yn dweud y byddai ef hefyd yn barod i arwain […]

Parhau Darllen

#HumanitarianAid - UE yn ysgogi mwy na € 18 miliwn ar gyfer #CentralAfricanRepublic yn 2019

#HumanitarianAid - UE yn ysgogi mwy na € 18 miliwn ar gyfer #CentralAfricanRepublic yn 2019

| Mehefin 27, 2019

Wrth i lawer o bobl barhau i ddioddef yng Ngweriniaeth Canolbarth Affrica (CAR), mae'r Undeb Ewropeaidd yn parhau i sefyll mewn undod gyda'r bobl mewn angen yn y wlad ac yn cyhoeddi € 18.85 miliwn mewn cymorth dyngarol ar gyfer 2019. Mae'r cymorth ychwanegol hwn yn dod â chymorth dyngarol yr UE mewn CAR i fwy na € 135 ers 2014. Cymorth Dyngarol a […]

Parhau Darllen

Mae Johnson yn rhybuddio'r UE yn erbyn unrhyw dariffau 'Napoleonig' mewn dim #Brexit

Mae Johnson yn rhybuddio'r UE yn erbyn unrhyw dariffau 'Napoleonig' mewn dim #Brexit

| Mehefin 27, 2019

Dywedodd Boris Johnson, y ffefryn i ddod yn brif weinidog Prydain, ei fod yn barod i arwain Prydain allan o'r Undeb Ewropeaidd heb fargen ar 31 Hydref a dywedodd y byddai unrhyw ymgais gan yr UE i osod tariffau masnach yn debyg i floc o Napoleon, ysgrifennu Guy Faulconbridge ac Elizabeth Piper. Gallai argyfwng Brexit tair blynedd y Deyrnas Unedig fod yn […]

Parhau Darllen

Mae diogelwch, busnes ac addysg yn feysydd allweddol o berthnasau #Afghanistan a #Kazakhstan, meddai dywediad Kabul

Mae diogelwch, busnes ac addysg yn feysydd allweddol o berthnasau #Afghanistan a #Kazakhstan, meddai dywediad Kabul

| Mehefin 27, 2019

Mae datblygu cydweithrediad diogelwch, cynyddu trosiant busnes a chynnal cydweithrediad addysg yn feysydd allweddol cenhadaeth ddiplomatig Afghanistan yn Kazakhstan, dywedodd Llysgennad y wlad i Kazakhstan Mohammad Farkhad Azimi wrth The Astana Times, yn ysgrifennu Nazira Kozhanova. Credyd llun: Siambr Fasnach Afghanistan Yn ystod cyfarfodydd diweddar rhwng yr ochrau, cydweithredu diogelwch oedd un o'r prif bryderon, gyda […]

Parhau Darllen