RSSEU

Y Blaid Lafur yn gwadu adroddiad papur newydd bod trafodaethau #Brexit wedi oedi

Y Blaid Lafur yn gwadu adroddiad papur newydd bod trafodaethau #Brexit wedi oedi

| Ebrill 19, 2019

Mae'r Blaid Lafur wedi gwadu adroddiad papur newydd o'r Guardian bod trafodaethau Brexit â llywodraeth y Prif Weinidog Theresa May wedi oedi, ysgrifennu Guy Faulconbridge a Michael Holden. Roedd y papur newydd wedi dweud bod sgyrsiau wedi arafu oherwydd dymuniad y Ceidwadwyr i ddadreoleiddio ar ôl Brexit gan gynnwys dilyn cytundeb masnach yn yr Unol Daleithiau. “Mae'n rhaid cael mynediad i farchnadoedd Ewrop a […]

Parhau Darllen

Etholiad arlywyddol #Kazakhstan er budd sefydlogrwydd yn y wlad

Etholiad arlywyddol #Kazakhstan er budd sefydlogrwydd yn y wlad

| Ebrill 19, 2019

Rhannodd Pennaeth y Dirprwyo ar gyfer Cydweithredu gydag ASE Canol Asia Iveta Grigule-Pēterse ei barn ar gyhoeddi'r etholiad arlywyddol snap yn Kazakhstan, adroddiadau gohebydd Kazinform. “Yr etholiad yw'r unig ffordd ddemocrataidd o fynegi cydsyniad pobl i gwrs y wlad. Yn eich sefyllfa chi, mae cyhoeddi etholiad cynnar yn benderfyniad da. […]

Parhau Darllen

#OLAF - Y Senedd yn paratoi ffordd ar gyfer brwydr fwy effeithiol yn erbyn twyll

#OLAF - Y Senedd yn paratoi ffordd ar gyfer brwydr fwy effeithiol yn erbyn twyll

| Ebrill 19, 2019

Mae Senedd Ewrop wedi mabwysiadu ei safbwynt negodi ar y darlleniad cyntaf ar ddiwygio'r Swyddfa Gwrth-dwyll Ewropeaidd (OLAF). “Rydym wedi cyrraedd carreg filltir bwysig ar ein ffordd tuag at bolisi gwrth-dwyll cryfach ar lefel yr UE,” meddai Inge Gräßle ASE, cadeirydd y Pwyllgor Rheoli Cyllidebau, a ysgrifennodd yr adroddiad. “Fe wnaethom gyrraedd consensws […]

Parhau Darllen

Rheolau symlach y gellir eu haddasu'n rhanbarthol ar gyfer #EUFishermen

Rheolau symlach y gellir eu haddasu'n rhanbarthol ar gyfer #EUFishermen

| Ebrill 19, 2019

Ar ôl mwy na thair blynedd o waith, mae Senedd Ewrop wedi mabwysiadu rheolau newydd a hyblyg y gellir eu haddasu'n rhanbarthol ar sut y gall pysgotwyr bysgota. Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae'r ddeddfwriaeth, sy'n ceisio cyfyngu ar ddaliadau diangen a lleihau effaith gweithgareddau pysgota ar adnoddau naturiol ac ecosystemau, wedi datblygu i fod yn gymhleth […]

Parhau Darllen

#BankingUnion - Y Senedd yn cymeradwyo rheolau i leihau risgiau i fanciau'r UE ac i ddiogelu trethdalwyr

#BankingUnion - Y Senedd yn cymeradwyo rheolau i leihau risgiau i fanciau'r UE ac i ddiogelu trethdalwyr

| Ebrill 19, 2019

Mabwysiadodd y Senedd gam sylweddol tuag at leihau risgiau yn y system fancio a sefydlu'r Undeb Bancio yr wythnos hon. Mae'r rheolau a gymeradwywyd gan y Senedd ac sydd eisoes wedi'u cytuno'n anffurfiol gydag aelod-wladwriaethau, yn ymwneud â gofynion darbodus i wneud banciau'n fwy gwydn. Dylai hyn helpu i roi hwb i economi'r UE drwy gynyddu capasiti benthyca a chreu mwy o gyfalaf hylifol […]

Parhau Darllen

#EAPM - Mynediad cleifion a hepgoriadau #SPC yn dominyddu busnes iechyd

#EAPM - Mynediad cleifion a hepgoriadau #SPC yn dominyddu busnes iechyd

| Ebrill 18, 2019

Cyn y Pasg, (14-15 Ebrill), cynhaliodd Llywyddiaeth Rwmania gyfarfod anffurfiol o weinidogion iechyd yr UE, dan gadeiryddiaeth Gweinidog Iechyd y wlad, Sorina Pintea, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Bersonol (EAPM) Denis Horgan. Denodd y digwyddiad fwy na chynrychiolwyr 140 o aelod-wladwriaethau'r UE o'r Undeb Ewropeaidd, a drafododd bynciau'r agenda […]

Parhau Darllen

Sylw ar #TobaccoControl yn #Bucharest, ond mae diffyg gwybodaeth am ddiwydiant yn parhau

Sylw ar #TobaccoControl yn #Bucharest, ond mae diffyg gwybodaeth am ddiwydiant yn parhau

| Ebrill 18, 2019

Cynhaliodd Romania, sydd ar hyn o bryd yn llywyddiaeth gylchdroi'r Undeb Ewropeaidd, gyfarfod blynyddol 4 o'r Rhwydwaith Ewropeaidd ar gyfer Atal Ysmygu (ENSP) o fis Mawrth 27th i 29th yn Bucharest. Roedd y digwyddiad yn caniatáu i gynrychiolwyr o bob cornel o'r sector iechyd cyhoeddus drafod sut i optimeiddio strategaethau rheoli tybaco. Roedd academyddion o Harvard yn rhwbio ysgwyddau gyda'r Comisiynydd Iechyd Vytenis Andriukaitis, tra […]

Parhau Darllen