#HelloKitty - Comisiwn yr UE yn dirwyo € 6.2 i fasnachwr am dorri rheolau cystadleuaeth

| Gorffennaf 9, 2019

Cyhoeddodd y Comisiwn Ewropeaidd eu bod wedi dirwyo Sanrio, perchennog Japaneaidd eiddo deallusol Hello Kitty, € 6.2 miliwn ar gyfer cyfyngu ar werthu nwyddau ar draws ffiniau yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd, yn ysgrifennu David Kunz.

Ar ôl ymchwiliad bron i ddwy flynedd, daeth y Comisiwn Ewropeaidd i'r casgliad nad oedd Sanrio yn cydymffurfio â rheolau cystadleuaeth yr UE drwy rwystro manwerthwyr rhag gwerthu eu nwyddau mewn gwledydd penodol. “Yn benodol,” meddai llefarydd y Comisiwn Ricardo Cardoso, “roedd yna fesurau uniongyrchol ac anuniongyrchol a oedd i fod i atal y masnachwyr rhag gwerthu ar draws eu ffiniau.”

Gostyngwyd dirwy Sanrio o 40% oherwydd cydweithrediad â'r Comisiwn drwy gydol yr ymchwiliad. Darparodd y cwmni wybodaeth i'r Comisiwn i gynnal yr ymchwiliad yn ogystal â “chydnabod yn benodol y ffeithiau a thorri rheolau cystadleuaeth yr UE.”

Roedd Sanrio wedi bod yn ymarfer hyn ers blynyddoedd 11, ond erbyn hyn mae gan bob defnyddiwr Ewropeaidd hawliau cyfartal i brynu'r “ferch gath anthropomorffig.” Dywedodd y Comisiynydd Margrethe Vestager fod “arferion blaenorol Sanrio” yn arwain at lai o ddewis a phrisiau uwch o bosibl i ddefnyddwyr ac yn erbyn gwrthryfel yr UE rheolau. ”

Agorodd y Comisiwn yr ymchwiliad ym mis Mehefin 2017, lle archwiliodd hefyd arferion dosbarthu Nike and Universal Studios. Ym mis Mawrth 2019, cafodd Nike ddirwy o € 12.5 miliwn ac ni chafwyd dyfarniad ar gyfer Universal Studios.

Hefyd, dywedodd Cardoso “pan fyddwn yn edrych ar achos cystadleuaeth, ni fyddwn byth yn ystyried baneri'r gwledydd dan sylw,” ac nid oes unrhyw oblygiadau ar gyfer cytundeb masnach Japan-UE oherwydd yr ymchwiliad hwn.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, cynnwys, Erthygl Sylw

Sylwadau ar gau.