Cysylltu â ni

Frontpage

Ar Kosovo, saif Serbia rhwng craig a lle caled

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Gan Aleksandar Mitic o Belgrade

Deliwch neu beidio, byddant yn wynebu coctel a allai fod yn ffrwydrol wedi'i wneud o raniadau mewnol yn Serbia, tensiynau parhaol gydag Albanwyr Kosovo a phwysau o'r Gorllewin.

hysbyseb

Ar un ochr, mae Serbia yn trafod gydag Albanwyr Kosovo yn anfodlon bwcio o ystyried y gefnogaeth lawn y maen nhw'n ei mwynhau gan Washington, Berlin a rhan fawr o aelod-wladwriaethau'r Undeb Ewropeaidd.
Os aethant am y fargen, gallai awdurdodau Belgrade gael eu rhyddhau o bwysau’r UE sydd â’r nod o ddatgymalu sefydliadau Serbia mewn ardaloedd poblog Serbaidd yn Kosovo a byddent yn cael dyddiad ar gyfer dechrau trafodaethau ar aelodaeth o’r UE.
Ond mae Belgrade wedi bod, mae a bydd yn parhau i fod dan bwysau dwys gan brifddinasoedd allweddol y Gorllewin i symud tuag at gydnabod gwahaniad unochrog ei dalaith ddeheuol yn ffurfiol.
Gan mai safbwynt Serbeg yw na fydd Belgrade byth yn cydnabod gwahaniad Kosovo, bydd ei ragolygon UE felly yn taro'r wal yn hwyr neu'n hwyrach.
Nid yw'r argyfwng economaidd Ewropeaidd diddiwedd, yr amheuon a fwriwyd ar ddyfodol ehangu'r UE a'r ewroskeptiaeth gynyddol yn Serbia - gydag isel hanesyddol ar gyfer y gefnogaeth i aelodaeth o'r UE - yn mynd i'w gwneud hi'n hawdd i lywodraeth Serbia ddewis y UE dros Kosovo yn y dyfodol agos.

Ond nid dyma'r rhan anoddaf. Y tu mewn i Serbia, mae'r gefnogaeth i'r bargeinion gyda Pristina yn isel, tra bod Serbiaid Kosovo, yn enwedig yn y gogledd, yn gwbl elyniaethus i fargen a fyddai'n sillafu diwedd sefydliadau talaith Serbia yn Kosovo.
“Rydyn ni wedi gwneud dau benderfyniad allweddol”, meddai Marko Jaksic, un o arweinwyr allweddol y Serbiaid yng ngogledd Kosovo wrth Gohebydd yr UE yn dilyn cyfarfod brys ddydd Gwener o’r cynghorwyr o’r pedair bwrdeistref boblog Serb yng ngogledd Kosovo.
“Yn gyntaf oll, rydym yn gwrthod y cytundeb arfaethedig ac rydym yn annog yr awdurdodau i beidio â’i lofnodi”, meddai, gan dynnu sylw bod y cynghorwyr wedi datgan “nad oes gan unrhyw un yr awdurdod i arwyddo gweithred sy’n sefydlu rheol y rhai sydd heb eu cydnabod felly - “Gweriniaeth Kosovo” ar ran tiriogaeth Gweriniaeth Serbia ”.
“Yn ail, rydym wedi penderfynu cychwyn deiseb am 100.000 o lofnodion sydd eu hangen i alw am refferendwm ar 'UE neu Kosovo'. Nid ydym am gael ein dal yn wystlon. Rydyn ni am i’r bobl ddweud yn glir bod y diriogaeth hon lle rydyn ni’n byw yn parhau i fod yn rhan o Serbia ”, meddai Jaksic.
Efallai mai dim ond 70,000 yw'r Serbiaid yn y gogledd, ond heb eu cydweithrediad ni ellid gweithredu bargen ym Mrwsel. Am y 14 mlynedd diwethaf, ers diwedd rhyfel Kosovo, nid ydyn nhw wedi bod yn anghyfarwydd â boicotiau, rhwystrau ffordd a mathau eraill o anufudd-dod yn erbyn yr hyn maen nhw'n ei ystyried fel ymgais Albanaidd i feddiannu'r gogledd a'u diarddel o'u cartrefi.
Mae mwy na 200,000 o Serbiaid wedi cael eu diarddel o’u cartrefi yn Kosovo ac mae tua 120,000 sy’n parhau i fyw naill ai yn y gogledd, sydd â chysylltiad daearyddol â chanol Serbia, neu mewn amgaeadau bach yn y de, wedi’u hamgylchynu gan fwyafrif ethnig Albania.
Mae'r rhai sydd wedi aros yn y llociau yn wynebu rhyddid i symud, gwahaniaethu, bygythiadau ac aflonyddu cyfyngedig - tynged y mae'r Serbiaid yn y gogledd yn ofni ei hun rhag ofn y bydd Pristina yn cymryd rheolaeth.

hysbyseb

BETH SY'N ANGHYWIR Â'R Fargen
Yn y bôn, o dan y fargen, byddai awdurdodau lleol Serbaidd yn y gogledd yn cael eu casglu o dan ymbarél ymreolaethol “Cymuned o fwrdeistrefi Serbeg”, endid sydd â’i system reoli heddlu, barnwrol, iechyd, addysg a chynllunio trefol ei hun.
Ond - a dyma’r ddalfa - mae’r sefydliadau hyn i fod i ddisodli sefydliadau talaith Serbia, a fyddai’n peidio â gweithredu yn ardaloedd poblog Serb yn Kosovo.
O'r herwydd, byddai'r sefydliadau newydd yn cael eu cysylltu - yn ffurfiol o leiaf - â'r awdurdodau yn Pristina, sy'n cael eu rhedeg gan Albanwyr Kosovo.
Mae Belgrade yn ceisio tawelu meddwl Serbiaid Kosovo trwy ddweud y bydd yn mabwysiadu deddf gyfansoddiadol a fyddai’n cysylltu’r fargen â Chyfansoddiad Serbia ac felly’n sicrhau nad yw’n golygu rhoi’r gorau iddi ar y dalaith.
Gwarant nad yw'n mynd yn bell gyda'r Serbiaid lleol. Gwarant a fydd yn cael ei gwrthod gan Albanwyr Kosovo. A gwarant sy'n debygol o gael ei hanwybyddu gan noddwyr y Gorllewin o doriad Kosovo.
Sy'n golygu dim gwarant ar gyfer rhagolygon yr UE o'r rhanbarth nac ar gyfer sefydlogrwydd ar lawr gwlad.

Parhau Darllen
hysbyseb

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb




Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd